Industriële warmtepompen

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022
Gepubliceerd op:
9 augustus 2017

De industrie kan fors bijdragen aan de vermindering van CO₂ in de lucht door warmtepompen in te zetten en restwarmte te benutten. De warmte uit uw eigen productieproces is goed te gebruiken, of die van een buurbedrijf, naburig warmtenet of geothermische bron.

Soorten

Voor het omhoog transformeren van restwarmte zijn drie typen warmtepompen geschikt: compressiewarmtepompen (inclusief de thermo-akoestische variant), chemische warmtepompen en systemen voor damprecompressie. De compressiewarmtepomp en de systemen voor damprecompressie gebruiken elektriciteit als energie om de restwarmte naar een hogere temperatuur te brengen. Chemische warmtepompen werken met reversibele chemische/fysische reacties op twee  temperatuurniveaus. Deze pompen hebben vaak weinig extra elektriciteit nodig. Ze maken vooral gebruik van de beschikbare (rest)warmte.

Hoe kiest u de juiste pomp?

Overweegt u een warmtepomp, breng dan eerst goed het warmtegebruik in uw bedrijf in kaart en analyseer dit. Zo krijgt u inzicht in de juiste toepassing van pompen voor uw situatie.

  • Verzamel data over bijvoorbeeld de temperatuurniveaus, vermogens en bedrijfstijden. Neem daarin ook toekomstige ontwikkelingen mee.
  • Benoem en prioriteer in overleg met experts op dit vlak de opties.
  • Kijk naar de technische haalbaarheid en veiligheid van de opties.
  • Weeg de investering, onderhoud en de energiebesparing. En denk daarbij ook aan productkwaliteit, bedrijfszekerheid en klanttevredenheid.
  • Kijk naar de impact op het milieu.
  • Ga na of de huidige processen niet op een lagere temperatuur of met minder warmtetoevoer zijn uit te voeren.

Technieken

Compressiewarmtepompen tot temperaturen net onder de 100oC zijn goed verkrijgbaar. Ze gebruiken €150 tot €250 per kilowatt. Boven dit temperatuurniveau is toepassing van een compressiewarmtepomp mogelijk voor bijvoorbeeld de productie van lagedrukstoom. Dit gebeurt alleen nog niet vaak.

Met de thermo-akoestische warmtepomp zijn op termijn naar verwachting temperaturen van 180oC te bereiken. Deze pomp zit nu nog in de demonstratiefase.

Enkele typen chemische warmtepompen bevinden zich in een vergevorderde demonstratiefase (160oC /1 MW thermisch). Hier zijn temperaturen boven de 200oC mogelijk. Om hogere temperaturen te bereiken zijn (rest)warmtebronnen van 100oC of hoger nodig.

Damprecompressie is een bewezen technologie en is in een breed temperatuurbereik en vermogen inzetbaar.

Warmtepompen hebben een direct energiebesparingseffect doordat ze het aardgasgebruik verminderen of volledig verdringen. Daarnaast biedt de elektrificatie van de warmte (power to heat) de mogelijkheid om langs de elektrische kant verder te verduurzamen.

Publicaties

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?