Uniforme maatlat Gebouwde Omgeving

Gepubliceerd op:
28 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2021

Wij bieden instrumenten aan die marktpartijen helpen bij het nemen van beslissingen en keuzes voor de warmte- en koudevoorziening.

De Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) is één van de oudste instrumenten van het Expertisecentrum Warmte (ECW). Dit instrument wordt steeds onderhouden en aangepast aan actuele regelgeving. Met de UMGO kunt u warmte- en koudeopties voor gebouwen met elkaar vergelijken, zowel op gebouw- als op gebiedsniveau. Is een aansluiting op stadsverwarming beter voor het milieu dan energiemaatregelen in het gebouw zelf? Dit soort afwegingen zijn vaak ingewikkeld. Daarom ontwikkelde het ECW de Uniforme Maatlat.

Protocol en rekenmodel

De Uniforme Maatlat bestaat uit een protocol (beschrijving van de methode) en een rekenmodel met voorbeeldberekeningen. Met het rekenmodel vergelijkt u de CO2-uitstoot en het primair fossiel energiegebruik van de verschillende warmte- en koudeopties. Naast een groot aantal referentiewoningen en technieken is het mogelijk om 'eigen' woningen en technieken toe te voegen. Heeft u ervaring in de berekening van energieprestaties in de gebouwde omgeving? Het rekenmodel is vooral geschikt voor adviseurs of specialisten.

In mei 2021 verscheen een update van de Uniforme Maatlat (versie 5.0). Deze versie is helemaal vernieuwd en aangepast aan de BENG-eisen. In deze nieuwe versie hebben gebruikers ons gevraagd om ook de mogelijkheid op te nemen om te werken met deellocaties. Hierdoor zijn er meer technieken in een wijk mogelijk.

Download het protocol en het rekenmodel Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving vanaf de website van het Expertisecentrum Warmte (ECW).

Masterclass

Wilt u kennismaken met de Uniforme Maatlat en het rekenmodel? Een aantal keer per jaar organiseert het ECW een Masterclass Uniforme Maatlat. In de Masterclass maken wij u aan de hand van concrete oefencases wegwijs in het model. In onze agenda vindt u een overzicht van de bijeenkomsten.

Vragen over de Uniforme Maatlat?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?