Beoordeling aanvraag Versneld natuurherstel 2022

Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2022
Gepubliceerd op:
30 december 2021

De subsidie Versneld natuurherstel 2022 is een tenderregeling. Dit betekent dat u met uw aanvraag punten scoort voor verschillende onderdelen. Het budget gaat naar de projecten met de meeste punten.

Waarop scoort u punten?

Uw aanvraag wordt beoordeeld op 5 onderdelen. Voor elk onderdeel scoort u 0 tot 5 punten. Krijgt u 0 punten voor een van de 5 onderdelen? Dan kunnen we uw subsidieaanvraag niet goedkeuren. Op het onderdeel Haalbaarheid moet u minimaal 2 punten scoren.

Alle onderdelen hebben een wegingsfactor, die aangeeft hoe vaak een onderdeel meetelt in de totaalscore:

 • Effectiviteit en urgentie: wegingsfactor 3
 • Duurzaamheid en efficiëntie: wegingsfactor 2
 • Haalbaarheid: wegingsfactor 1

We vermenigvuldigen het aantal punten dat u scoort voor een onderdeel met deze wegingsfactor. U kunt maximaal 55 punten scoren voor uw project. De onderdelen Effectiviteit en Urgentie zijn het belangrijkst. De onderdelen staan op deze pagina op volgorde van belangrijk naar minst belangrijk.

Effectiviteit

Te veel stikstofdepositie (neerslag van stikstof) vermindert de kwaliteit van natuur. Dit willen we met Versneld natuurherstel tegengaan. Met het onderdeel Effectiviteit beoordelen wij hoe u met uw project helpt om dit doel te behalen. De projecten met natuurherstelmaatregelen die het meest helpen krijgen de hoogste score.

Scores

Dit zijn de scores die u kunt behalen:

 • 1 punt = helpt weinig mee
 • 3 punten = helpt voldoende mee
 • 5 punten = helpt veel mee

Wegingsfactor = 3

Urgentie

Hoe belangrijk is het om uw maatregelen uit te voeren op de plek waar u dit wilt doen? Dat beoordelen wij voor het onderdeel Urgentie. We doen dit met de Staat van Instandhouding (SvI). Dit is een Europees bepaalde maat. Hiermee berekenen we welke invloed uw maatregelen hebben op de habitat waarvoor u de maatregelen uitvoert.

We kijken naar de mogelijke gevolgen van deze invloeden op de lange termijn. Dit zijn:

 • de natuurlijke verspreiding in de habitat;
 • de structuur van de habitat;
 • de functies van de habitat;
 • het voortbestaan van de habitat.

Heeft de plek waar u uw maatregelen uitvoert een ongunstige SvI? Dan heeft deze plek veel hulp nodig om een gunstige Staat van Instandhouding (gSvI) te krijgen. U krijgt daarom een hogere score als u uw maatregelen uitvoert op plaatsen met een ongunstige SvI. Voert u uw maatregelen uit voor meer habitats? Dan krijgt u uw score voor de habitat met de meest ongunstige landelijke SvI.

We houden er ook rekening mee of de SvI van een habitattype in Nederland verbetert of verslechtert. Verbetert of verslechtert de SvI van een habitattype in Nederland? Dan noemen we dat een toenemende of afnemende trend.

Scores

 • 1 punt = de SvI is een beetje ongunstig en er is een toenemende trend
 • 3 punten = de SvI is een beetje ongunstig en er is een afnemende trend, of de SvI is heel ongunstig en er is een toenemende trend
 • 5 punten = de SvI is heel ongunstig en er is een afnemende trend

Wegingsfactor = 3

Duurzaamheid

Voor dit onderdeel beoordelen wij hoe lang uw maatregelen zorgen voor natuurherstel. Hoe langer uw maatregelen effect hebben, hoe meer punten u krijgt.

De beoordeling hangt af van:

 • het type natuurherstelmaatregel(en);
 • het habitattype;
 • hoe ver de stikstofdepositie nu boven de kritische depositiewaarden (KDW) ligt.

De KDW is een grens. Boven deze grens bestaat het risico dat te veel stikstofdepositie de kwaliteit van een habitat beschadigt.

Scores

 • 1 punt = maximaal 5 jaar effect
 • 3 punten = 5 tot 10 jaar effect
 • 5 punten = minimaal 10 jaar effect

Wegingsfactor = 2

Efficiëntie

Bij efficiëntie kijken we naar hoe u geld, kennis en ervaring gebruikt om uw doel te bereiken. Hiervoor beoordelen wij:

 • hoe de kosten in uw begroting bijdragen aan het doel van Versneld natuurherstel;
 • wat de verhouding is tussen de kosten in uw begroting en uw natuurherstelmaatregelen;
 • of de opbouw van uw kosten goed te controleren is;
 • hoe u (bestaande) kennis en ervaring gebruikt.

Scores

 • 1 punt = weinig efficiënt
 • 3 punten = voldoende efficiënt
 • 5 punten = heel efficiënt

Wegingsfactor = 2

Haalbaarheid

Voert u uw maatregelen succesvol uit op de plek waar u dit wilt doen? En hoe groot is de kans dat u dit doet? Dit beoordelen we voor het onderdeel haalbaarheid. Wij beoordelen of u:

 • goed over uw project heeft nagedacht;
 • uw project goed heeft voorbereid;
 • een haalbare planning van uw werk heeft gemaakt;
 • de risico’s van uw project in beeld heeft gebracht en hiervoor maatregelen heeft genomen;
 • belangrijke partijen met de nodige kennis heeft betrokken bij uw project;
 • andere partijen nodig heeft voor uw project en of u hiermee genoeg rekening heeft gehouden.

Scores

 • 1 punt = onvoldoende haalbaar
 • 3 punten = voldoende haalbaar
 • 5 punten = heel goed haalbaar

Wegingsfactor = 1

Vragen over Versneld natuurherstel 2022?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?