Na uw aanvraag Versneld natuurherstel 2022

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2022
Gepubliceerd op:
9 december 2021

Heeft u de subsidie Versneld natuurherstel 2022 aangevraagd? Bekijk wat er daarna gebeurt.

Wij controleren uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze compleet is. U krijgt een ontvangstbevestiging. Ontbreken er gegevens of bewijs? Dan krijgt u een brief van ons. U heeft dan 14 dagen de tijd om ons de extra gegevens te sturen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat u met uw aanvraag punten scoort op verschillende onderdelen. Het budget gaat naar de projecten met de meeste punten. Uw project wordt beoordeeld op 5 onderdelen. Hoe uw aanvraag beoordeeld wordt, leest u op Beoordeling aanvraag Versneld natuurherstel 2022.

U krijgt een beslissing

U krijgt uiterlijk 11 juli 2022 een brief met de beslissing. Hierin staat hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen.

U hoeft niet te wachten op de beslissing of u subsidie krijgt. U mag beginnen zodra u subsidie heeft aangevraagd. Houd er wel rekening mee dat we uw aanvraag kunnen afwijzen.

Goedgekeurd? U krijgt een voorschot

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u vanaf dat moment elke 3 maanden een voorschot op uw subsidie. Bij een samenwerkingsverband krijgt iedere deelnemer die kosten maakt een voorschot. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Geef uw voortgang door

Elk jaar geeft u aan ons door hoe ver u met uw project bent. Gaat u voldoende vooruit? Dan blijven de voorschotten hetzelfde. Gaat u niet voldoende vooruit? Dan bespreken we dit met u.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets terwijl u bezig bent met uw herstelwerkzaamheden? Geef dit aan ons door, wij blijven graag op de hoogte.

Grond aankopen en overeenkomst sluiten

Na de aankoop van grond sluit u een kwalitatieve verplichting. Hierin staat dat u op de grond geen landbouw meer mag uitvoeren. En dat u op de grond de natuurherstelmaatregelen uitvoert waarvoor u subsidie heeft gekregen.

Er wordt voor u een notaris aangewezen. Deze notaris neemt contact met u op over de kwalitatieve verplichting. En doet de inschrijving van het contract in openbare registers. De kwalitatieve verplichting geldt voor altijd. Ook als de eigenaar of beheerder van de grond verandert.

Vaststelling aanvragen

Als uw project klaar is, vraagt u binnen 13 weken vaststelling aan. Dit betekent dat uw subsidiebedrag definitief wordt. Bij uw vaststellingsaanvraag stuurt u uw eindrapport mee. In het Format eindrapport Versneld natuurherstel leest u welke informatie hierin moet staan. Kreeg u of één van de deelnemers aan uw project meer dan € 125.000 of meer subsidie? Dan stuurt u ook een controleverklaring mee. Meer informatie hierover leest u op Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Vragen over Versneld natuurherstel 2022?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?