Subsidiabele kosten Versneld natuurherstel 2022

Laatst gecontroleerd op:
13 december 2021
Gepubliceerd op:
9 december 2021

Bent u van plan de subsidie Versneld natuurherstel 2022 aan te vragen? U krijgt subsidie voor kosten die direct verbonden zijn aan uw maatregelen voor natuurherstel.

Voor welke kosten subsidie? 

Voorbeelden van kosten waarvoor u subsidie krijgt, zijn kosten voor:

 • organiseren, ondersteunen en adviseren;
 • vergunningen aanvragen (inclusief leges);
 • verantwoording of inhuur van een accountant;
 • materiaal leveren of afvoeren;
 • herstelmaatregelen voorbereiden en uitvoeren;
 • beheer dat nodig is nadat u uw maatregelen heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld als u planten die niet zijn aangegroeid, opnieuw plant. Dit moet dan wel gebeuren tijdens de looptijd van uw project. En het mag geen standaard beheer zijn.

U krijgt geen subsidie voor de kosten die u maakt vóór het doorgeven van uw aanvraag. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de kosten voor het maken van uw projectplan.

Huurt u andere partijen in? Let er dan op dat de opdrachten die u aan deze partijen geeft te controleren zijn. En dat zij de opdrachten uitvoeren voor een prijs die past bij de markt.

Twijfelt u of u subsidie krijgt voor bepaalde kosten in uw begroting? Wij kijken graag met u mee. Stel uw vraag in een e-mail aan regelingversneldnatuurherstel@rvo.nl. Stuur het plan voor uw begroting mee. Wij maken zo snel mogelijk een afspraak met u om deze met u door te nemen.

Koopt u grond? 

Dan krijgt u 85% van de waarde van de grond. Een onafhankelijke taxateur berekent de waarde in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Voor het kopen van grond krijgt u 100% vergoed van de kosten van:

 • het Kadaster
 • de notaris
 • de registratie

Doet u vooral aan primaire landbouwproductie?

Dan kunt u subsidie krijgen voor kosten voor niet-productieve investeringen. Dit betekent dat u door de investeringen geen (extra) winst mag maken met uw bedrijf of een ander bedrijf. De investeringen die u doet zijn nodig om de biodiversiteit in stand te houden.

U krijgt geen subsidie als u:

 • productie- en betalingsrechten koopt;
 • eenjarige gewassen koopt en plant;
 • grond of dieren koopt;
 • grond ontpacht;
 • kosten maakt voor standaard beheer van natuurerfgoed;
 • afwateringswerkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren;
 • investeert om aan de geldende Unienormen te voldoen. Dit zijn de verplichte Europese normen waaraan elk bedrijf moet voldoen voor het milieu.

Doet u niet aan primaire landbouwproductie?  

Dan kunt u subsidie krijgen als u:

 • grond koopt;
 • materialen koopt;
 • speciaal gereedschap koopt;
 • kosten maakt om natuurerfgoed te beschermen, onderhouden en herstellen;
 • kosten maakt voor documentatie, onderzoek, digitalisering en publicatie;
 • extra kosten maakt voor opslag tijdens herstel, bijvoorbeeld voor opslag van bomen.
U krijgt geen subsidie als u:
 • standaard beheer van natuurerfgoed uitvoert;
 • grond ontpacht.

Vragen over Versneld natuurherstel 2022?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?