Vangstopgave aal

Gepubliceerd op:
3 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2023

Bent u beroepsvisser en vist u op aal (paling)? Geef dan elke week door waar u vist en hoeveel u vangt. Doe de opgave uiterlijk de dinsdag na de week van de vangst. Elk jaar van 1 september tot 1 december mag u niet vissen met aalvistuigen.

Aal is een beschermde vissoort. De Europese Unie (EU) houdt in de gaten hoeveel aal er in de Europese wateren is. U geeft elke week door hoeveel aal u heeft gevangen. Wij sturen deze informatie door naar de EU.

Wekelijkse vangstopgave

Geef uw vangst elke week uiterlijk de dinsdag na de week van de vangst door. Dit kan tot 24:00 uur. Geef uw vangst op tijd door. Zo voorkomt u een boete. Voor de opgave geldt het volgende:

  • U geeft aan waar u die week heeft gevist en hoeveel kilogram aal u heeft gevangen.
  • U geeft aan met welke type en met hoeveel vistuig(en) u heeft gevist.
  • U telt alle vangsten van één vangstgebied bij elkaar op. U doet dit per vistuig.
  • Doe de opgave ook als u niet gevist heeft. U geeft dan op dat u niet heeft gevist.
  • Heeft u wel gevist, maar niets gevangen? Dan geeft u op dat u 0 kilogram heeft gevangen.

U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig om uw vangstopgave te doen. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Vangstopgave aal controleren

Deed u digitaal uw vangstopgave aal? U kunt de registratie controleren in Mijn dossier. Uw vangstopgave aal staat onder Registraties > Aalvangsten. Ziet u de opgave staan? Dan hebben wij deze goed ontvangen.

Vangstopgave aanpassen

Wilt u uw (voorlopige) vangstopgave aanpassen? Dat kan tot één week na uw (voorlopige) opgave. U moet dan wel de gegevens voor alle vangstgebieden van die week opnieuw invullen.

Tijdelijk niet vissen

Gaat u een bepaalde tijd niet vissen? Dan kunt u dat vooraf aangeven in de opgave. Kies de weken waarin u niet vist en geef aan dat u dan niet actief bent.

Vangstgebieden

Wij hebben de vangstgebieden bepaald voor het opgeven van uw aalvangst. Dit zijn de gebieden van de visstandbeheercommissie (VBC) en de kustwateren. U vindt een overzicht van de VBC-gebieden op de website van de VBC.

Vangstverbod aal

Beroepsvissers mogen niet vissen met aalvistuigen van 1 september tot en met 30 november. Zo zorgen we voor een gezonde aalstand. Dit geldt voor de zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij. U kunt ontheffing aanvragen voor sommige vangsten. Lees op de pagina Ontheffingen kust- en binnenwateren hoe u dat doet.

Gevangen aal terugzetten

Vangt u aal als bijvangst met een ander vistuig dan een aalvistuig? Dan zet u de aal direct terug in hetzelfde water. Sportvissers moeten gevangen aal altijd terugzetten.

Vragen over Vangstopgave aal?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?