Internationale samenwerking zonne-energie

Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2022
Gepubliceerd op:
23 november 2021

Heeft u als Nederlands zonnepanelen-bedrijf of kennisinstelling belangstelling voor zakendoen in het buitenland? Zoekt u internationale samenwerkingspartners? Op deze pagina leest u meer over internationale mogelijkheden voor zonne-energie.

Daar waar het kan trekt Nederland samen met partners op in (nieuwe) buitenlandse markten.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Vanuit het International Clean Energy Partnership (ICEP) richtten wij een consortium op om de zonne-energiesector te versterken. Dit consortium bestaat daarnaast uit FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), TKI-Urban Energy en de Topsector Energie.

LIFE subsidieprogramma

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid ondersteunt. Heeft u een project dat dit Europese beleid verder ontwikkelt of in praktijk brengt? Er kan veel onder LIFE. Laat u zich vroegtijdig adviseren over LIFE en de opbouw van uw projectidee en subsidieaanvraag. Wij helpen u met het ontwikkelen van een helder onderbouwde aanvraag. Deze aanvraag moet duidelijk de verwachte impact van uw project laten zien.

U leest op de pagina LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten alles over de deelgebieden van het subsidieprogramma. Ook vindt u hier een stappenplan om uw projectvoorstel in te dienen.

Internationaal Energie Agentschap (IEA)

Een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening voor de deelnemende landen. Dat is waar het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor staat. Het IEA werkt samen met overheden, onderzoeksinstellingen en industrie. Deelname van ons land levert waardevolle informatie op, waar u als ondernemer, beleidsmaker of onderzoeker gebruik van kunt maken. 

Technology Collaboration Programmes (TCP’s)

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nemen onze adviseurs vanuit hun expertise deel aan een flink aantal Technology Collaboration Programmes (TCP’s) van het IEA. Een TCP is een groep (internationale) experts die één afgesproken energietechnologie onder haar hoede heeft. Elke TCP waar Nederland aan meedoet, heeft een eigen missie die past binnen de doelen van het IEA:

  • energiezekerheid;
  • bescherming van de omgeving;
  • economische groei;
  • betrekken van invloedrijke organisaties.

De brede deskundigheid in de TCP’s is een aanwinst voor de wereldwijde overgang naar een schonere energietoekomst. Wij nemen met experts onder meer deel aan de zonne-energie-TCP 'Photovoltaic Power Systems (PVPS)'. En aan de slimme netten-TCP 'Smart Grids (ISGAN)'. Lees meer over de verschillende TCP’s op de website van de IEA.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?