Monitoring zonne-energie

Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2024
Gepubliceerd op:
13 oktober 2021

Hoe staat het met de opwek van zonne-energie in Nederland? Monitoren is het verzamelen van meetgegevens om ontwikkelingen goed te kunnen volgen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stellen wij voor zonne-energie de Monitor Zon-pv op. Dat doen we samen met stakeholders en experts vanuit de markt en de overheid. 

Het Klimaatakkoord, de ontwikkeling van zonne-installaties als grootste categorie in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en nieuwe nationale beleidsafspraken. Dit alles leidde tot deze manier van monitoring in 2019. Sindsdien brengen wij de monitor elk jaar uit.

Hoe staat het met de opwek van zonne-energie?

De Monitor Zon-pv vertelt hoe het gaat met de zon-pv-markt in Nederland op basis van: 

  • Actuele ontwikkelingen van zonne-energie en het ruimtelijk beleid;
  • Kostprijs- en marktontwikkeling;
  • Mogelijke knelpunten en de gevolgen hiervan;
  • Benodigde of al genomen maatregelen.

Monitor 2023

We wekken ieder jaar meer zonne-energie op. In 2022 realiseerden we ongeveer 4.232 MW (megawatt) (voorlopige cijfers van het CBS). Dat is meer dan 5 keer zoveel als in 2017. De groei in 2022 was groter dan de afgelopen jaren, vooral door de realisatie van kleinschalige zonne-energieprojecten. Denk aan huishoudens en bedrijven die zonnepanelen plaatsten.

De subsidie SDE(++) voor grootschalige zonne-energieprojecten droeg in 2022 minder bij aan de jaarlijkse groei dan in 2021. Het aandeel van zon-pv-projecten die ondernemers met SDE(++)-subsidie realiseerden, nam licht af ten opzichte van 2021. Van 61% in 2021 naar 43% in 2022 (voorlopige cijfers van het CBS). 

Niet alle projecten die een SDE(++)-subsidie kregen, worden gerealiseerd. Dit noemen we vrijval. Het vrijgevallen vermogen steeg in 2022 flink ten opzichte van 2021.

Wilt u de infographic in groter formaat zien? Download de infographic:

Bekijk de hele monitor

Of bekijk de cijfers per provincie en RES-regio (Regionale Energiestrategie):

Feiten en cijfers over zon-pv

Hieronder ziet u het 'opgestelde' zonne-energievermogen aan het einde van 2022. Dat is het maximale vermogen dat we opwekken als de condities goed zijn.

Cijfers 2017 tot en met 2022

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarlijks gerealiseerd totale markt (CBS) in MWp 776 1.698 2.617 3.882 3.803* 4.232*
Jaarlijks gerealiseerd met SDE(++) (MWp)  289 845 1.427 2.469 2.110 1.837
Aandeel SDE (++) in jaarlijkse marktgroei 37% 50% 55%* 66%* 61%* 43%
Jaarlijks vrijgevallen SDE(++)-vermogen (MWp) ** 99 422 1.025 1.662 1.591 2.880

*  Voorlopige cijfers CBS                
** Door projecten die helemaal niet doorgaan of gedeeltelijk niet doorgaan

Vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?