rvoinbeeldduurzaamheader

Duurzaam: resultaten uitgelicht

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op het dak, een circulair gebouw en een wijk geheel aardgasvrij. De Rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale en schonere toekomst, en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. RVO.nl biedt subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Zon-PV blijft populair - men vroeg hier een budget van ruim € 4 miljard aan in de najaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Windenergie (land, meer en primaire waterkering) volgt met een aangevraagd budget van ruim € 2 miljard. Samen zijn zij goed voor 80% van het aangevraagde budget.

SDE+ Aanvragen najaarsronde 2018

 

Klimaatneutraal en circulair inkopen

Binnen 3 maanden kreeg de Rijksoverheid 100 aanvragen voor ondersteuning bij Klimaatneutraal en circulair inkopen. Decentrale overheden dienden 75 aanvragen in. Vanuit de Rijksoverheidsorganisaties kwamen er 25 aanvragen. De snelheid waarmee dit aantal is bereikt, laat zien dat het programma 'Klimaatneutraal en circulair inkopen' leeft binnen de overheid. De activiteiten worden gefinancierd uit de klimaatenveloppe 2018.

Regio Deals

In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn."

Daarom zet het kabinet in op Regio deals. Het kabinet selecteerde in november 12 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal.  Voor deze deals is € 215 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop.

Jaarverslagen

Service menu right