Duurzaam: resultaten uitgelicht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam: resultaten uitgelicht

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op daken, circulaire gebouwen en aardgasvrije wijken. De rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale, schonere toekomst en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. Wij bieden subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.
Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die wij uitvoeren.

Succesvolle Subsidie Circulaire ketenprojecten weer open

In totaal 80 bedrijven krijgen subsidie om in hun keten samen circulair te gaan werken. Dit zijn projecten waarbij de mkb'ers circulaire producten of diensten circulair ontwerpen. Of de processen of businessmodellen circulair organiseren. Het animo was zo groot dat op de dag van de opening in 2020 het budget al uitgeput raakte. Het ministerie van I&W stelt de regeling per 1 april 2021 opnieuw open. Het budget is € 4.500.000.

Flinke stijging meldingen MIA/Vamil

Het aantal meldingen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is in 2019 vergeleken met 2018 flink gestegen (met 64%). Maar liefst 17 duizend ondernemers dienden één of meer meldingen in. In 2018 waren dat er 12 duizend. Het totale investeringsbedrag dat door deze ondernemers gemeld is, kwam uit op € 3,7 miljard.

Lees meer in het Jaarverslag MIA en Vamil 2019.

Aanvragen EIA omlaag, maar hoger investeringsbedrag

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat via de Energie-investeringsaftrek (EIA) aan de bedrijven is toegekend, was naar verwachting bijna € 128 miljoen in 2019. Dat is een daling vergeleken met 2018. Ook het aantal EIA-aanvragen daalde licht, maar het gemelde investeringsbedrag steeg naar 1.700 miljoen euro. Meer weten?

Lees het Jaarverslag Energie-investeringsaftrek 2019

Resultaten Informatieplicht energiebesparing

Ruim 50.000 bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer inrichtingen) rapporteerden over welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd.

Energieovergang duurzame bedrijventerreinen geslaagd

In 6 praktijkverhalen brengen wij innovatieve initiatieven in beeld. Wij lieten onder meer projectleiders en ondernemers in het hele land interviewen. Allemaal zetten zij zich in voor een duurzame omgeving.

Expertteam Woningbouw helpt bij meer projecten

Het Expertteam Woningbouw heeft in 2019 meer vragen ontvangen dan in 2018 van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Deze gingen over vastgelopen of vertraagde woningbouwontwikkelingen. In 2019 was het expertteam betrokken bij 32 trajecten, waarvan er 8 zijn afgerond. Veelal langlopende trajecten die ook maatwerk vereisen. Het expertteam is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij zijn coördinator van het Expertteam Woningbouw en het eerste aanspreekpunt.

Lees meer over het Expertteam Woningbouw en bekijk hieronder de jaarrapportage 2019.

 • Ruim 100 marktpartijen werken aan CO₂-vermindering

  Ruim 100 ondernemingen en 15 kennisinstellingen gaan samenwerken aan CO₂-reductie in de gebouwde omgeving. In februari 2021 hoorden de 15 best beoordeelde voorstellen dat ze subsidie krijgen van regeling MOOI.

 • 45.000 nieuwe woningen door Woningbouwimpuls

  Door heel Nederland kunnen 28 gemeenten binnenkort 44.666 nieuwe woningen bouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een bijdrage van € 266 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls.

 • Veel nieuwe partijen vragen SDE++ aan

  Gedurende de openstelling van de nieuwe subsidieregeling Duurzame energieproductie en klimaattransitie ontvingen we 4.112 aanvragen. Het totaal aangevraagde bedrag (bijna € 6,4 miljard) overschreed het beschikbare budget van € 5 miljard.

 • Krachten bundelen voor circulaire nieuwbouw

  Wij startten in 2020 met PIANOo en Rijkswaterstaat verschillende buyer groups. Een daarvan richt zich specifiek op circulaire nieuwbouwwoningen. Vijf opdrachtgevers zijn enthousiast over het initiatief en sloten zich aan.

 • Meer resultaten

  Bekijk meer opvallende activiteiten en resultaten in de uitvoering van opdrachten van onze opdrachtgevers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.