Service menu right

Duurzaam: resultaten uitgelicht

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op het dak, een circulair gebouw en een wijk geheel aardgasvrij. De Rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale en schonere toekomst, en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die RVO uitvoert.

Energielabel utiliteitsgebouwen

RVO voert voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) meerdere werkzaamheden uit  - gericht op utiliteitsbouw. Een daarvan is het bijhouden van het aantal geregistreerde labels. Tussen 2015 en 2018 zijn 98.125 utiliteitsbouwlabels geregistreerd.

Energielabel-Utiliteitsgebouwen

Waardevolle webinars Informatieplicht

RVO.nl organiseerde onlangs 2 webinars over de Informatieplicht. Op 11 december 2018 keken hier 292 mensen naar. Er waren toen 381 chatgesprekken. Daarna volgden nog eens ruim 2000 views. Het tweede webinar op 19 maart had 192 volgers met 500 chats. Daarna hebben tot nu toe nog 1.012 mensen het webinar bekeken. We kregen voor dit webinar een waardering van 7,4.

Resultaten Regeling Vermindering Verhuurderheffing

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) bood verhuurders met meer dan 50 woningen fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop of samenvoeging van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie. De regeling is per 1 juli 2018 gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Het budget voor deze regeling is ruimschoots overschreden en mag je succesvol noemen.

Impact 4 jaar Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

Op 31 december 2018 sloot de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Met de regeling wilde het ministerie van BZK verhuurders van bestaande huurwoningen een extra impuls geven om te investeren in energiebesparing. Bij ruim 130.000 huurwoningen zijn of worden met behulp van de STEP-subsidie verbeteringen van het aantal energie-indexstappen gemaakt. Dit gebeurt met een totaal subsidiebudget van € 395 miljoen.

Subsidie blijkt een effectieve manier om sportaccommodaties te verduurzamen

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling) heeft de afgelopen 3 jaar sportverenigingen en -stichtingen een stimulans gegeven om hen te laten investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking.

In totaal hebben 1500 sportverenigingen en 300 sportstichtingen voor ruim € 66 miljoen geïnvesteerd. Hierbij kozen zij vooral voor onvesteringen in zonnepanelen (49%) en sportveldverlichting (39%). Het overgrote deel van deze groep zou, zonder de EDS-regeling, niet dezelfde investering op hetzelfde moment hebben gedaan. Zie voor meer informatie het rapport Evaluatie subsidieregeling EBS 2016-2018.

Jaarverslagen

  • Resultaten

    Bekijk meer opvallende activiteiten en resultaten in de uitvoering van opdrachten van onze opdrachtgevers.