Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen over een door u ingediende aanvraag? Dan kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen.

Stel, u bent het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen over bijvoorbeeld uw subsidieaanvraag, of een beslissing aan iemand anders waarbij u rechtstreeks betrokken bent. Of u bent het niet eens met de manier waarop wij de meldingen of wijzigingen die u heeft doorgegeven, hebben afgehandeld. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Helaas is digitaal indienen nog niet altijd mogelijk. Wilt u weten of u digitaal bezwaar kunt indienen? Kijk dan wat er in de bezwaarclausule onder uw beschikking staat.

Voormalig AgentschapNL

Een bezwaarschrift indienen voor een regeling van voormalig AgentschapNL kan momenteel alleen nog schriftelijk. In de beschikking staat hoe u bezwaar kunt indienen. Vermeld bij indiening ook uw adresgegevens. Het is niet mogelijk uw bezwaarschrift per e-mail bij ons in te dienen.

Voormalig Dienst Regelingen

Een bezwaarschrift indienen bij voormalig Dienst Regelingen kan zowel schriftelijk als digitaal. Een bezwaarschrift digitaal indienen is zowel voor u als voor ons gemakkelijk en snel. U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen.

Bezwaar tegen besluit Octrooicentrum

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Raadpleeg dan de pagina Bezwaar maken besluit Octrooicentrum.

Meer informatie

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift. Hier kunt u ook een bezwaarschrift digitaal indienen.

Service menu right