“Ik zaai hennep als grondverbeteraar en voor een duurzame sector”

Gepubliceerd op:
13 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

In 2013 verbouwde Sjoerd Bartlema voor het eerst vezelhennep. Toen gebruikte hij het als veevoeder. Bartlema zocht nieuwe manieren voor duurzame bedrijfsvoering. Daarom teelt hij nu voor het 2e jaar hennep, maar nu voor GreenInclusive. GreenInclusive maakt er natuurlijk isolatiemateriaal van.

Interesse in innovaties

Door zijn onderhoudsbedrijf voor windmolens heeft Bartlema veel te maken met de duurzaamheidssector. “Ik heb altijd al interesse gehad in innovaties,” vertelt hij. Daarom spraken de mogelijkheden van vezelhennep hem aan. “Ik ben begonnen hennep te telen, omdat de plant een goed effect heeft op de grondkwaliteit. Dat komt onder andere door de lange penwortel,” vertelt Bartlema. Daarmee voegt de plant organisch materiaal toe omdat de penwortel blijft zitten.

Daarnaast is hennep makkelijk te telen. Er is geen bestrijdingsmiddel of kunstmest nodig, omdat het zo snel groeit. Zelfs bewateren hoeft niet. Dit betekent dat de boer na het zaaien niet meer met de tractor het land op hoeft. Dat is beter voor de bodem én het geeft weinig CO2-uitstoot.

Nieuwe waardeketens

Bartlema maait de vezelhennep, GreenInclusive haalt het op. Maar GreenInclusive kan ook het hele proces doen, van zaaien tot maaien. “GreenInclusive bouwt nieuwe waardeketens,” vertelt Marthijs Roorda. Hij is medeoprichter van GreenInclusive. “Het bedrijf zet zich in voor meer verduurzaming en CO2-opslag. We werken ook mee aan nieuwe, duurzame verdienmodellen in de agrarische sector. De agrarische sector ziet er in de toekomst anders uit. Niet alleen qua uitstoot, maar ook het verdienmodel.”

Vezelhennep in het GLB

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2023 heeft vezelhennep een goede positie gekregen. Met vezelhennep ontvangt de boer per hectare een hoog aantal punten en waarde voor de eco-regeling. Die regeling moedigt agrariërs verder aan om te verduurzamen. Isolatiematerialen van vezelhennep slaan CO2 op. Daarom kan GreenInclusive ook CO2-certificaten verkopen. De opbrengst hiervan gaat terug naar de boer.

Het aantal CO2-certificaten zal de komende jaren stijgen. “Hennep wordt daardoor steeds interessanter om te telen. Daar doe ik graag aan mee. Het biedt veel kansen voor de sector voor duurzaamheid. Die moeten we benutten,” sluit Bartlema af.

Lees meer

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?