Blog: Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid - hoe zit het eigenlijk?

Gepubliceerd op:
27 februari 2023

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie bestaat al lang. Al in de jaren 60 startten de Europese lidstaten met landbouwsubsidies. Ontwikkelingen staan niet stil en omstandigheden veranderen. Daarom wordt het GLB elke 7 jaar herzien. Zo is in de jongste versie van het GLB meer aandacht voor thema’s als verduurzaming en natuur- en landschapsbeheer. Het nieuwe GLB is per januari 2023 ingegaan. 

Waarom het GLB 2023?

Samen de landbouw verduurzamen door toekomstbestendig boeren sterker te belonen. Dat is het doel van het GLB 2023. Niet alleen met ons, maar ook samen met anderen kunt u werken aan toekomstbestendige landbouw. Vertrouwde regelingen ziet u terug. Zoals de basispremie en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Er zijn ook nieuwe regelingen, zoals de eco-regeling.

Waaruit bestaat het GLB 2023?

De grondgebonden regelingen in het GLB 2023 bestaan uit:

Wat verandert er voor u?

Basispremie en eco-regeling

Naast de basispremie is de eco-regeling geïntroduceerd. De basispremie is een regeling vergelijkbaar met de basisbetalingsregeling van voorgaande jaren. Daarbij wordt per subsidiabele hectare een vast bedrag aan inkomensondersteuning toegekend. Aanvullend op de basispremie, kan een agrariër met de eco-regeling een extra vergoeding per hectare krijgen. Het uitvoeren van eco-activiteiten levert agrariërs punten op. En elke activiteit heeft een bepaalde waarde.

Agrariërs kiezen zelf welke activiteiten passen bij hun bedrijf en grond. Zijn zowel het benodigd aantal punten per doel en de drempelwaarde behaald? Dan bepaalt de totale waarde de hoogte van de eco-premie per subsidiabele hectare. Er zijn drie categorieën: brons, zilver of goud.

Een boer beslist natuurlijk zelf in welke mate hij of zij het bedrijf wil verduurzamen. En ook hoe een bepaalde eco-activiteit zich verhoudt tot het normale bouwplan.

Carla Overgaauw
Adviseur

Conditionaliteiten

Om het volledige subsidiebedrag te ontvangen, moeten agrariërs vanaf januari 2023 aan een aantal basiseisen en voorwaarden voldoen. Dit zijn de zogeheten conditionaliteiten. Er zijn verschillende thema’s: klimaat en milieu, volksgezondheid en gezondheid van planten en dierenwelzijn.

Lang niet alle conditionaliteiten zijn nieuw; een deel is hetzelfde als voorheen. Een paar nieuwe conditionaliteiten hebben wel gevolgen voor de keuzes die een agrariër maakt.

Marga Rademaker
Adviseur

Eerst aanmelden

Ook de procedure om de subsidies aan te vragen is veranderd: in plaats van direct aan te vragen, meldt u zich nu eerst aan voor het GLB. In 2023 doet u dit via de Gecombineerde opgave, uiterlijk op 15 juni. Na uw aanmelding kunt u nog wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u een eco-activiteit toch niet kunt uitvoeren. Of als u een ander gewas zaait dan u had opgegeven.

Heeft u de GLB-subsidies aangemeld in de Gecombineerde opgave en daarna eventuele wijzigingen doorgevoerd? Dan volgt dit najaar de definitieve aanvraag. De eerste betalingen vinden vanaf december plaats. Alle aangegeven perioden met belangrijke data vindt u op de tijdlijn.

Op 29 juni moet u de eco-activiteiten van uw keuze hebben doorgegeven. Twijfelt u over bepaalde eco-activiteiten? Geef deze toch door: later weghalen is mogelijk, maar toevoegen niet meer.

Anita Kuik
Adviseur

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Met de Simulatietool krijgt u een beeld van welke eco-activiteiten het beste passen bij uw bedrijfssituatie. Bekijk voordat u met de simulatietool aan de slag gaat of u aanpassingen moet doen in Mijn percelen: teken uw landschapselementen in en controleer of de bufferstroken correct staan aangegeven. Dan staan uw bedrijfsgegevens ook goed in de tool.

Met de Simulatietool kunt u simuleren welke eco-activiteiten u kunt inzetten en welke punten dit oplevert. Zo kunt u inschatten of u voldoet aan de instap-eis. Ook krijgt u een indicatie van de waarde (brons, zilver of goud) die u behaalt met de eco-activiteiten. Lees meer over de Simulatietool

Leeswijzer

Wilt u meer weten over het GLB of specifieke onderdelen van de regeling? Ga direct naar een van de volgende onderwerpen en lees meer:

Terugkijken webinars

Heeft u onze webinars gemist? Bekijk ze hier terug:

instructievideo Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

GLB 2023: een wegwijzer

Bent u agrariër, collectief of adviseur? Of bent u op een andere manier betrokken bij het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van 2023? Kies uw eigen route in de interactieve instructievideo.

In opdracht van:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?