Inspirerende voorbeelden van circulaire innovaties

Gepubliceerd op:
2 februari 2023

De week van 6 tot en met 11 februari 2023 staat in het teken van de Circulaire Economie. In deze week leert u hoe circulaire ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen bijdragen aan de circulaire economie. Dit levert u tips en ervaringen op die u kunt toepassen in uw bedrijf. Want hoe werkt circulair ondernemen in de praktijk nou eigenlijk? Laat u inspireren door de circulaire innovaties die innovatieve ondernemers met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelden.

Hydraloop

Bekijk hun verhaal

Waterzuiveringsfabriek in het klein

Hydraloop ontwikkelde een compact waterrecyclingsysteem: een waterzuiveringsfabriekje geschikt voor bedrijfsgebouwen, maar ook voor thuis. Het behandelt licht verontreinigd water en maakt het water schoon zodat je het een tweede keer kan gebruiken voor toepassingen waar je geen drinkwater voor nodig hebt. Denk aan een wasmachine, toiletspoeling of een tuin. Hiermee kan tot wel 45% bespaard worden op leidingwater. Zowel voor de ontwikkeling van de Hydraloop, als voor grote internationale stappen maakte het bedrijf gebruik van regelingen en diensten van RVO. Waaronder de WBSO-regeling, Partners voor Water en DHI-subsidie. Daarnaast kreeg het bedrijf hulp van Octrooicentrum Nederland voor advies over het beschermen van hun intellectueel eigendom.

Duurzame isolatiejassen voor de zorg

Tijdens de coronacrisis ontstonden snel tekorten aan isolatiejassen. Om dit in de toekomst te voorkomen daagde de overheid bedrijven uit om een isolatiejas te ontwerpen die lokaal én duurzaam geproduceerd wordt en bovendien geaccepteerd wordt door de zorgsector. 3 bedrijven zijn het verst gekomen in deze uitdaging met behulp van de SBIR-regeling. By-wire.net, Eindhoven Engine en DS Sustainable Entrepreneurs bedachten ieder een eigen oplossing voor dit complexe probleem.

Meubels van biologische restmaterialen

Met zijn start-up Shelduck werkt uitvinder Olivier Gossink aan een compleet circulair ecosysteem om onder andere duurzame, 3D-geprinte meubels te produceren. In 2021 sleepte Shelduck hiermee een nominatie in de wacht voor de Ambitieprijs van de Jan Terlouw Innovatieprijs. Octrooicentrum Nederland hielp hem verder op weg met advies over kennisborging.

Olivier Gossink, Shelduck 3D-prints

"We maken alles van lokale biologische restmaterialen zoals zonnekroon of Japanse duizendknoop en de meubels zijn volledig composteerbaar."

Lees het verhaal van Shelduck

Olivier Gossink
Eigenaar van Shelduck

Circulaire bestrating

Waterweg maakt waterpasserende tegels van bagger uit de rivieren. Deze circulaire bestrating biedt een alternatief voor asfalt of betonstraatstenen. Via de MIT-regeling werkt de organisatie in verschillende projecten samen. Het Enterprise Europe Network (EEN) hielp hen in het zoeken naar een producent om deze tegels gezamenlijk verder te ontwikkelen en de productie op te schalen.

Lees het verhaal van Wies van Lieshout en Eva Aarts, oprichters van Waterweg en 9 andere inspirerende vrouwelijke innovators.

Ioniqa

PET-afval eindeloos terugbrengen tot pure, nieuwe grondstof

Het cleantechbedrijf Ioniqa kan PET-afval met een uniek procedé terugbrengen tot pure, nieuwe grondstof. Eindeloos. Dat gebeurt al in een eigen fabriek in Geleen, maar Ioniqa wil verder. De wereld in, maar ook met het 'upcyclen' van andere plastics en polyester kleding. Ioniqa gebruikte het Innovatiekrediet voor gedeeltelijke financiering van hun fabriek en ontving subsidie van de regeling DEI+.

Smartphone volgens circulaire principes

De Fairphone is een smartphone die volledig ontworpen is volgens circulaire principes. De telefoon is modulair opgebouwd, zodat batterijen, schermen, camera's enzovoort eenvoudig kunnen worden vervangen of geüpgraded. Het biedt klanten de mogelijkheid om de telefoon te laten repareren (en dit zelfs zelf te doen), in plaats van deze te moeten vervangen. Fairphone introduceert bewust niet vaak nieuwe modellen, zodat klanten hun modules en telefoon langer gebruiken. Tot slot biedt Fairphone financiële prikkels om oude smartphones (zowel Fairphones als andere merken) in te leveren en optimaliseert het bedrijf recyclingstromen per module. 
Fairphone is al langer klant van RVO en maakte gebruik van diverse ondersteuningsmogelijkheden. Binnenkort leest en hoort u hun verhaal op onze pagina ondernemersverhalen.

Lees ondertussen meer op de website van Fairphone en bekijk hun verhaal op YouTube.

De weg naar CO2-neutrale en leasebare kinderwagens

Kinderwagenproducent Bugaboo bewijst dat je ook kinderwagens duurzaam kan produceren. In 2022 maakte het bedrijf in materiaalgebruik de switch van gewoon plastic naar biobased plastic. Op weg naar 2035 nemen ze al hun materialen onder de loep. Het doel? Geen CO2-uistoot meer in 2035. Sinds 2021 heeft Bugaboo ook een lease-concept opgezet: Bugaboo Flex. Door met leasen de circulariteit in eigen beheer te houden, willen ze de levensduur van hun kinderwagens verlengen en een duurzame deeleconomie stimuleren. In de ontwikkeling van hun innovatieve producten wordt Bugaboo ondersteund door onder andere de WBSO-regeling.

"Er zijn zoveel initiatieven, bedrijven, certificaten en kenniscentra. Maak er gebruik van, want duurzaamheid is echt iets wat je samen moet doen."

Lise Hordijk
Senior manager duurzaamheid bij Bugaboo
The Eurostars project of the Waste Transformers

Bekijk wat de Waste Transformers doen en hoe Eurostars hen hielp

Innovatieve oplossing voor het verwerken van organisch afval

De Waste Transformer is een anaerobe vergister gebouwd in scheepscontainers. De Waste Transformer kan worden geplaatst op elke plek waar voedselafval ontstaat. Het voedselafval wordt omgezet in biogas of elektriciteit en warmte. Én in voedingsstoffen genaamd digestaat. Dit is een natuurlijke meststof. Digestaat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het kweken van verse groenten. Het bedrijf ontving Eurostars-financiering voor de ontwikkeling van hun product.

Fosfaat uit slib als circulaire grondstof

SusPhos haalt fosfaat uit slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze fosfaat wordt gebruikt als circulaire grondstof voor kunstmest en brandvertragers. Met deze vernieuwende technologie haalde de innovatieve start-up samen met 5 andere Nederlandse bedrijven enkele miljoenen aan subsidie en investeringsfinanciering binnen in de 4e ronde van het EIC Accelerator programma van Horizon Europe. Ook wonnen zij in 2020 de Rabo Duurzame Innovatieprijs in de categorie circulaire economie en klimaat.

Kom meer te weten over SusPhos via de video van RTL Z (YouTube).

Circulair en biobased asfalt

Het bindmiddel in asfalt (bitumen) wordt nu nog van het zwarte restant van aardolie gemaakt. Als we willen stoppen met fossiele brandstoffen hebben we dus een alternatief nodig. Dineke van der Burg, programmamanager bij Rijkswaterstaat, denkt dat we in 2030 bij beheer, onderhoud en aanleg van asfalt tot 70% gerecycled materiaal kunnen inzetten. De 30% aan andere stoffen kan voor een deel uit reststromen bestaan die bij voorkeur biobased zijn. Verschillende partijen denken erover na welk materialen dat moeten zijn en hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Bijvoorbeeld in het CHAPLIN-project. Voor de nodige chemische kennis is Hans Hendrikse van het bedrijf Latexfalt betrokken bij CHAPLIN.

"Doordat bitumen geen puur product is maar een mengelmoes van stoffen, kunnen we via de productie van asfalt mogelijk reststromen uit bijvoorbeeld de plastic-, rubber- en papierindustrie wegwerken."

Hans Hendrikse
Latexfalt

Volledige circulariteit plastics in 2050

Het recyclen van kunststoffen is belangrijk omdat we plastics niet meer kunnen wegdenken uit de samenleving. Toch moeten er grote veranderingen plaatsvinden om de goede kwaliteiten van deze groep materialen te blijven gebruiken. Door het inzetten op hoogwaardige recycling gebruiken we minder fossiele brandstoffen. Het Nationaal Groeifonds investeert in het recyclen van plastics met als doel om in 2050 volledige circulariteit in 2050 met het project Circulaire Plastics NL.  

Lees meer over het project Circulaire Plastics NL.

Bent u tevreden over deze pagina?