Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen

29-12-2020

Heeft u geïnvesteerd in een energiezuinige techniek of in duurzame energie? En wilt u daarvoor gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dan kunt u een aanvraag doen bij RVO. Vervolgens kunt u de EIA toepassen in uw belastingaangifte.

De EIA vraagt u aan met eHerkenning. Let op: dit kan nog tot 1 juli 2021 met eHerkenning-niveau 1. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. En zorg ook dat u in uw organisatie de juiste machtiging heeft om voor de EIA een aanvraag te doen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.
 
Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eHerkenning aan bij een leverancier van uw keuze. En regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en een juiste machtiging. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en de juiste machtiging aan te schaffen. Leveranciers kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen. Het kan enkele dagen duren voordat u het eHerkenningsmiddel ontvangt.

Heeft u spoed? Vraag dan de leverancier of deze een spoedprocedure heeft.

Hoe vraagt u de EIA aan?

U vraagt de EIA aan op mijn.rvo.nl. U logt daar met eHerkenning in bij het eLoket. Bent u intermediair? Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u aanvraagt.

Vervolgens komt u in uw eigen eLoket-omgeving. Heeft u de investering in 2021 gedaan? Kies dan het formulier voor 2021 dat vanaf 11 januari 2021 beschikbaar is in eLoket. U hoeft geen bijlagen mee te sturen.

Vraagt u de EIA aan vanuit een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap? Dan hoeft u vanuit het samenwerkingsverband maar 1 aanvraag in te dienen.

Uw aanvraag direct regelen

Wijzigingen in het aanvraagformulier van 2021

In vergelijking met het aanvraagformulier van 2020 zijn in het formulier van 2021 de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Per 1 juli 2021 wordt het eHerkenningsniveau voor het melden van EIA-investeringen verhoogd naar betrouwbaarheidsniveau 2+ (eH2+). 
  • De vraag over bestaande bouw voor LED is komen te vervallen en er is een nieuwe vraag voor in de plaats gekomen: Voldoet de investering aan de nieuwe eis voor de L-waarde (L90)?

Meldingstermijnen

U kunt voor de EIA 2 soorten kosten melden: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschafkosten

De aanschafkosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. Dit is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs.

Let op: Ga altijd uit van de datum van de koopovereenkomst en dus niet van de offerte-, factuur- of betaaldatum. Als u de aanvraag te laat doet, loopt u het fiscale voordeel van de EIA mis.

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de aanschaf- en voortbrengingskosten op de pagina Voorwaarden Energie-investeringsaftrek (EIA).

Na uw aanvraag

Binnen enkele uren nadat u het aanvraagformulier heeft verzonden, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag. Ook wordt dit referentienummer vermeld als u later via mijn.rvo.nl inlogt in het eLoket (onder 'Mijn aanvragen').

Correspondentie

In eLoket is de belangrijkste correspondentie digitaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw melding, een verzoek om aanvullende gegevens, uw beantwoording van de aanvullende vragen of een intrekkingsverzoek. Let op dat dit geldt voor meldingen die op of na 8 juni 2020 zijn ingediend. Correspondentie over eerder ingediende meldingen is niet zichtbaar in eLoket.

Om de correspondentie te bekijken opent u 'Mijn aanvragen' of klikt u op de betreffende aanvraag. Voorlopig wordt de correspondentie ook via de post verzonden. In de toekomst hopen we volledig over te gaan op digitale correspondentie.

Controle

Na ontvangst van uw aanvraag voeren wij een technische en financiële controle uit. Om te kunnen vaststellen of uw investering aan de eisen voldoet, kunnen wij aanvullende informatie bij u opvragen of een controlebezoek uitvoeren.

Beslissing

U ontvangt per brief een beslissing over uw aanvraag. Is deze beslissing positief, dan ontvangt u een EIA-verklaring. Normaal gesproken ontvangt u de beslissing binnen 8 weken na uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van de beslissing een bezwaarschrift indienen. In de brief bij de beslissing staat hoe u dat kunt doen.

Belastingaangifte

Heeft u een EIA-verklaring ontvangen, dan verwerkt u die in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt de aanslag vast en kan de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

Lees meer over het opgeven van de EIA bij de belastingaangifte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.