Open voor aanvragen

Voorwaarden Energie-investeringsaftrek (EIA)

Gepubliceerd op:
24 december 2018
Laatst gecontroleerd op:
17 oktober 2023

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor ondernemers die onder de  inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Een belangrijke voorwaarde is dat de energie-investering (bedrijfsmiddel) op de Energielijst moet staan. Op deze pagina leest u alle voorwaarden van de EIA.

De voorwaarden zijn:

 • U meldt de investering op tijd: de hoofdregel is binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel bent aangegaan.
 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De regeling is niet voor particulieren.
 • U valt onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U doet een investering in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten samen is per melding ten minste € 2.500.
 • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 136 miljoen.
 • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Welke kosten komen in aanmerking?

De volgende kosten van de energie-investering komen in aanmerking voor de EIA:

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen. En die u alleen dáárvoor gebruikt. Bijvoorbeeld: leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen. Bijvoorbeeld: montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers, die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn. Of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

Advieskosten

Een energieadvies of een maatwerkadvies is iets voor u, als u wilt weten wat uw mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van een bestaand bedrijfsgebouw. Investeert u in een bedrijfsmiddel uit zo'n advies? En voldoet dit bedrijfsmiddel aan de EIA-eisen? Dan kunt u ook de advieskosten meenemen in uw EIA-aanvraag voor dit bedrijfsmiddel. Hiervoor geldt:

 • Het energieadvies verkent de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van uw bestaande bedrijfsgebouw of bedrijfsproces te verbeteren. Het energieadvies moet voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 (onder G, punt a) van de Energielijst. 
 • Het maatwerkadvies verkent de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van uw bestaande bedrijfsgebouw te verbeteren volgens de ISSO 75.2. Het maatwerkadvies moet voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 (onder G, punt b) van de Energielijst.    

Bekijk de voorwaarden in hoofdstuk 3, onder G (pagina 74) van de Energielijst.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

De volgende kosten van de energie-investering komen niet in aanmerking voor de EIA:

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan: beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten.

Wanneer melden?

U moet het bedrijfsmiddel op tijd melden: binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Dit is het moment waarop u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft gedaan. Dit geldt voor de aanschafkosten.

Voor de voortbrengingskosten geldt dat u deze moet melden binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt (betaalmoment). Maakte u de voortbrengingskosten in hetzelfde kwartaal als waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen? Dan moet u deze kosten melden binnen 3 maanden na de ingebruikname.

Let op
Er geldt een aangepaste meldingstermijn voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. De Energielijst 2023 is voor deze investeringen op 5 september 2023 tussentijds gewijzigd. Voor deze investeringen geldt:

 • Heeft u de investering gedaan tussen 1 januari 2023 en 5 september 2023? Dan kunt u de investering melden tot en met 4 december 2023.
 • Heeft u de investering gedaan op of na 5 september 2023? Dan gelden hiervoor de gebruikelijke meldingstermijnen zoals hierboven staat.

Uw investering niet op Energielijst?

Levert uw investering wel energiebesparing op, maar staat deze niet op de Energielijst? Kijk dan of u de investering kunt melden onder een zogenoemde generieke code.

Vragen over EIA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?