Open voor aanvragen

Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 september 2023

Heeft u geïnvesteerd in een energiezuinige techniek of in duurzame energie? En wilt u daarvoor gebruikmaken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)? Op deze pagina leest u onder meer hoe u aanvraagt, wat de indientermijnen zijn en wat u kunt verwachten na uw aanvraag. Het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor EIA,  past u toe in uw belastingaangifte.

Hoe vraagt u aan?

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Het eHerkenningsmiddel (eH2+) en de machtiging (RVO-diensten op niveau eH2+) regelt u bij een van de leveranciers van eHerkenning.

Na het inloggen komt u in uw eigen online omgeving. U hoeft in eerste instantie geen bijlagen mee te sturen. Met het onderstaande stappenplan bereidt u uw aanvraag goed voor. En in een video leggen we uit hoe u snel en eenvoudig een aanvraag indient.

Bent u intermediair van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet dat van het bedrijf. Let daarbij ook op dat er géén ketenmachtiging mogelijk is voor het indienen van de aanvraag.

Vraagt u de EIA aan vanuit een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap? Dan hoeft u vanuit het samenwerkingsverband maar 1 aanvraag in te dienen.

Kent u de voorwaarden van de EIA? En wilt u een aanvraag indienen? Regel dan direct uw aanvraag. 

Ketenmachtiging nodig in 2024

In 2024 vraagt u EIA aan via een ander aanvraagportaal. We verwachten de overstap op 1 januari 2024. Via deze pagina houden we u hiervan op de hoogte. Tot de overstap plaatsvindt is inloggen met een ketenmachtiging niet mogelijk.

Vraagt u aan als tussenpartij (intermediair) namens een bedrijf? Dan heeft u voor dit andere aanvraagportaal eHerkenning nodig met een ketenmachtiging op niveau eH2+ of hoger.

Houd er alvast rekening mee dat nog niet alle leveranciers van eHerkenning een ketenmachtiging aanbieden op niveau eH2+. Dit is misschien het geval bij uw huidige leverancier. Een ketenmachtiging op niveau 2+ regelt u dan bij een leverancier die deze optie wel aanbiedt.

Lees meer over ketenmachtigingen op de website van eHerkenning

Meldingstermijnen

U kunt voor de EIA 2 soorten kosten melden: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

  Aanschafkosten

  De aanschafkosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel.

  Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. Dit is het moment waarop u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft gedaan.

  Let op: ga altijd uit van de datum van de koopovereenkomst. En dus niet van de offerte-, factuur- of betaaldatum. Als u de aanvraag te laat doet, loopt u het fiscale voordeel van de EIA mis.

  Voortbrengingskosten

  De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden.

  Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

  Lees meer over de aanschaf- en voortbrengingskosten op de pagina Voorwaarden Energie-investeringsaftrek (EIA).

  Let op
  Er geldt een aangepaste meldingstermijn voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. De Energielijst 2023 is voor deze investeringen op 5 september 2023 tussentijds gewijzigd. Voor deze investeringen geldt:

  • Heeft u de investering gedaan tussen 1 januari 2023 en 5 september 2023? Dan kunt u de investering melden tot en met 4 december 2023.
  • Heeft u de investering gedaan op of na 5 september 2023? Dan gelden hiervoor de gebruikelijke meldingstermijnen zoals hierboven staat.

  Na uw aanvraag

  Heeft u het aanvraagformulier verzonden? Binnen enkele uren hierna ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

  Correspondentie

  De belangrijkste correspondentie is en blijft digitaal beschikbaar in uw online omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw melding, een verzoek om aanvullende gegevens, uw beantwoording van de aanvullende vragen of een intrekkingsverzoek. Om de correspondentie te bekijken opent u 'Mijn aanvragen' en kiest u de aanvraag met het betreffende referentienummer.

  Voorlopig versturen wij onze correspondentie ook via de post. In de toekomst willen we volledig overgaan op digitale correspondentie.

  Wilt de correspondentie over uw ingediende aanvraag bekijken? Ga dan naar uw aanvraag in uw online omgeving (en log opnieuw in met uw eHerkenning).

  Controle

  Na ontvangst van uw aanvraag voeren wij een technische en financiële controle uit. Om vast te stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kunnen wij aanvullende informatie bij u opvragen. Of een controlebezoek uitvoeren.

  Beslissing

  U ontvangt per brief een beslissing over uw aanvraag. Is deze beslissing positief? Dan ontvangt u een EIA-verklaring. Normaal gesproken ontvangt u de beslissing binnen 8 weken na uw aanvraag.

  Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van de beslissing een bezwaarschrift indienen. In de brief bij de beslissing staat hoe u dat kunt doen.

  Belastingaangifte

  Heeft u een EIA-verklaring ontvangen? Dan verwerkt u die in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt de aanslag vast en kan de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

  Lees meer over het opgeven van de EIA bij de belastingaangifte

  Vragen over EIA?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?