Service menu right

Eureka: programma internationale marktgerichte R&D

Bent u van plan om samen met partners in het buitenland nieuwe, marktgerichte technologie te ontwikkelen? Of wilt u zoeken naar geschikte partners, ruchtbaarheid geven aan uw successen en een kritisch gesprek over uw idee? Dan kan Eureka helpen.

Alle organisaties die marktgerichte research & development (R&D) uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden kunnen gebruik maken van Eureka. In ieder land bestaan regelingen en programma’s die open staan voor Eureka-projecten.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities en heeft 2 doelstellingen:
  1. Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
  2. Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.
Nederland is van juli 2019 tot juni 2020 voorzitter van Eureka.

Projectvoorstellen indienen

Veelgebruikte Eureka-programma's waar u projecten kunt indienen, zijn PENTA en ITEA3 (lees meer over Eureka netwerken en programma's). Ook Eurostars en het InnovatieKrediet bieden mogelijkheden voor (aanvullende) financiering. Team IRIS adviseert u over indiening en eventuele afstemming met regelingen in andere landen.

Technology matchmaking

Team IRIS organiseert geregeld matchmaking evenementen en andere netwerk evenementen om u in contact te brengen met branchegenoten in Nederland en potentiële partners en financiers in het buitenland. Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologie missies.

RVO.nl helpt u op weg

Team IRIS is het expertisecentrum voor marktgerichte internationale R&D-samenwerking. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw project, het zoeken naar partners in binnen- en buitenland en het vinden van de meest geschikte financieringsbronnen. Bekijk hieronder de lijst met onze specialisten.

Eureka-label

Het Eureka-label is een kwaliteitskeurmerk dat Eureka aan projecten kan geven.

Een project kan een label krijgen als:

  • het project een marktgerichte technologische ontwikkeling is
  • het project een civiele toepassing beoogt
  • aan het project minimaal 2 organisaties uit 2 Eureka landen zijn betrokken
  • de financiering van alle partners is geregeld.
Lees meer over het Eureka-label op de site of vraag het na bij onze adviseurs.

Achtergrond

Sinds 1985 werken Europese overheidsorganisaties in Eureka samen om bedrijven die nieuwe producten, processen en diensten willen ontwikkelen te ondersteunen. In Nederland stond de regeling Internationaal Innoveren open voor Eureka-projecten.

In Eureka kunnen 44 landen (ook buiten de EU) in wisselende samenstelling samenwerken op voor hen prioritaire gebieden. Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen en de instrumenten om deze te implementeren. Het is daarmee een brug tussen nationale innovatieprogramma’s.

Sinds het begin heeft Eureka zo’n 7000 projecten goedgekeurd met een totale budget van ongeveer € 42 miljard. Daarmee zijn 15.000 mkb-ondernemingen ondersteund. Meer informatie vindt u op de Eureka Network-website  (in het Engels).