Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Subsidie voorlichtingscampagne

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023

Moest u kosten maken om een voorlichtingscampagne te laten ontwikkelen en uit te voeren? Dan was deze module voor u van toepassing.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

 

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Welke kosten?

U kon subsidie krijgen voor kosten die gemaakt en betaald zijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2022. Het ging daarbij om kosten die zijn gemaakt voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor een voorlichtingscampagne, zoals:

 • bouwen van websites voor een voorlichtingscampagne;
 • opzetten van een voorlichtingscampagne met sociale media of andere  communicatiemiddelen;
 • coördineren van een voorlichtingscampagne;
 • kosten van (digitale) bijeenkomsten die vrij toegankelijk zijn voor de doelgroep.

Let op: alleen kosten van extern ingehuurd personeel vielen onder de regeling. Kosten voor eigen werknemers (dus loonkosten) kwamen niet in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoogte van de subsidie

U kreeg een vergoeding van 100% van de kosten die in aanmerking kwamen voor subsidie, tot een maximum van € 200.000.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u in elk geval mee:

 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvroeg.
 • Facturen om de opgevoerde kosten te onderbouwen.
 • Gegevens van de aanvrager, zoals KvK-nummer, post- en bezoekadres en het rekeningnummer.
 • Gegevens van de contactpersoon, zoals de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres.
 • Resultaat van de mkb-toets.
 • Betaalbewijzen waarmee u aantoonde dat u de kosten betaald had.
 • Een eindverslag. Dit bevatte ten minste:
  • Een beschrijving van de voorlichtingscampagne, en
  • Een evaluatie van de mate waarin de voorlichtingscampagne heeft bijgedragen aan de doeleinden waarvoor wij de subsidie verleenden.

Ging u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. Dit deel van de regeling is inmiddels gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten voor een voorlichtingscampagne.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?