Bijna open voor aanvragen

Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Gepubliceerd op:
13 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2022

Ziet uw bedrijf kans om de ontwikkeling van uw milieu-innovatie te versnellen door internationaal samen te werken? Of wilt u een innovatie op uw locatie demonstreren, in samenwerking met buitenlandse partners? Dan is de subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) misschien interessant voor u.

Deze subsidie is voor kleine en grote innovatieprojecten. Ondernemers en onderzoekers kunnen hiermee kennis en ervaring opdoen in samenwerking met een ander land. De innovatie moet belangrijk zijn voor de energie- en klimaattransitie in de landen die eraan meedoen. 

CETPartnership is een initiatief voor Europese samenwerking om de  energie- en klimaattransitie te versnellen. De Europese Unie betaalt een deel van de subsidie. Het doel van het initiatief is ondernemers en onderzoekers internationaal te laten samenwerken. Het geld komt van ongeveer 50 nationale en regionale subsidieprogramma’s uit 30 landen, waarvan 26 EU-landen.

Wij zijn samen met het Ministerie van Economische Zaken partner van CETPartnership. Wij maken het mogelijk dat Nederlandse partijen meedoen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is ook partner van CETPartnership en komt met een eigen regeling. 

Voorwaarden

De oproep voor CETPartnership wordt op 13 september 2022 officieel bekendgemaakt. Daarin staan alle details over deze subsidie.

Het is al zeker dat Nederland meedoet door deze subsidie beschikbaar te stellen voor aanvragen via de regelingen Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Dat kunnen er meer worden. U moet voldoen aan de voorwaarden van deze regelingen. U mag alleen dan meedoen aan een CETPartnership-subsidieproject.

Aanvragen

U moet uw project verplicht vooraanmelden. Na een positieve beoordeling van uw voorstel, vraagt u de subsidie aan. U doet dit via de Nederlandse regelingen Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Of via een andere regeling van ons of van NWO, als uw voorstel daarbij past. Daar adviseren wij u over. U vraagt de subsidie samen met uw buitenlandse partners ook aan bij het CETPartnership. 

De stappen in het kort:

Na uw aanvraag

In de loop van 2023 hoort u of u de CETPartnership subsidie ook echt krijgt.

Achtergrond

Het CETPartnership werkt aan 7 thema’s; die heten de Transition Initiatives (TRIs). Partners van verschillende landen werken samen aan specifiek strategisch onderzoek en de uitdagingen van de innovatie-agenda. Dat heet de 'Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) Challenge'. Lees meer op de website van  CETPartnership.

Meer weten?

Vragen over CETPartnership?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?