Open voor aanvragen

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
15 november 2022

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 10 januari 2023
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 9.000.000
Verleend:
€ 5.731.533
In behandeling:
€ 889.413
Nog beschikbaar
26 % (€ 2.379.054)

In de komende jaren moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar 'aardgasloos' gemaakt worden. Dit betekent dat deze geen gebruik meer maken van aardgas. In voorbereiding hierop kunt u woningen al 'aardgasloos-ready' maken. Aardgasloos-ready betekent dat woningen klaar zijn voor afkoppeling van het aardgasnet. Het gaat dan om bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken. En dat deze woningen klaar zijn voor aansluiting op een duurzaam alternatief. De afkoppeling van het aardgasnet en de koppeling aan een duurzaam alternatief kunnen dan later plaatsvinden. Zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners.

De openstelling van de DEI+ is op 21 maart 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is één van de thema's van de bredere regeling DEI+.

Projectsoorten

Dit thema van de DEI+ ondersteunt projecten waarin één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden. Het gaat dan om producten en diensten die moeten bijdragen aan:

  • de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken. Tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker. En zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
  • het tegelijkertijd handhaven van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk. En waar mogelijk verbeteren van deze kwaliteiten;
  • het verhogen van het tempo om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready te kunnen maken. En/of het verhogen van de aantallen van deze woningen en gebouwen.

In de handleiding leest u meer over de projectsoorten voor deze subsidie.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de projectsoorten en de specifieke voorwaarden van de regeling DEI+. Die vindt u in de handleiding boven deze paragraaf.

Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Aanvragen

Dit thema van de DEI+ is open voor aanvragen vanaf 1 april 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over DEI+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?