Gesloten voor aanvragen

DEI+: Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 december 2023

Investeert u als ondernemer of eindgebruiker in een innovatie die helpt woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen aardgasloos te maken? Doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget en looptijd

Startdatum:
woensdag 15 maart 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 31 augustus 2023
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 9.000.000
Verleend:
€ 4.176.457
Nog beschikbaar:
54 % (€ 4.823.543)

Waar krijgt u subsidie voor?

In de komende jaren moeten we 30.000 tot 50.000 bestaande woningen ieder jaar aardgasloos maken. Dit betekent dat we geen aardgas meer gebruiken. Als voorbereiding daarop kunt u al beginnen de woningen klaar te maakt voor afkoppeling van het aardgasnet. Hiervoor kunt u subsidie krijgen.

U krijgt subsidie voor bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken. U maakt de woningen klaar voor aansluiting op een duurzaam alternatief, zoals elektriciteit uit zon- en/of windenergie. De afkoppeling van het aardgasnet en de koppeling aan een duurzaam alternatief gebeurt later. U doet dat zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners.

DEI+: woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen is één van de onderwerpen van de bredere regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Projectsoorten

Dit onderwerp van de DEI+ ondersteunt projecten waarin u één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkelt. Het gaat dan om producten en diensten die moeten helpen bij:

  • de transitie naar aardgasloze of aardgasloos klaarmaken van woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. De kosten moeten zo laag mogelijk zijn voor de eindgebruiker en de maatschappij;
  • het behouden van de technische, fysische, praktische en esthetische kwaliteiten in de woning, het woongebouw, utiliteitsgebouw en/of de wijk. En als het kan deze kwaliteiten verbeteren; 
  • de verhoging van het tempo om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-klaar te maken. En/of de vergroting van de aantallen van deze woningen, wijken, woongebouwen of utiliteitsgebouwen.

In de handleiding leest u meer over de projectsoorten voor deze subsidie.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de projectsoorten, algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen en de voorwaarden van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

"Met goede planning kan een flatgebouw in één dag van het gas"

"Met deze warmtepomp kunnen lastiger te verduurzamen woonblokken toch verduurzaamd worden. In één dag en met beperkte aanpassingen in de woning. Het traject is nog volop in gang. En dat bevalt tot dusver goed. Het is een hele prettige samenwerking met RVO." Lees meer over dit project

Wil van den Kerkhof
Servex
Wil van den kerkhof SERVEX

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?