Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Aanvragen subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Gepubliceerd op:
12 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2022

Uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg dient u in via ons elektronisch loket.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

Samen met uw aanvraag moet u de volgende stukken indienen:

  • de praktijkovereenkomst
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij het leerbedrijf
  • de begeleidingsadministratie

Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn formats beschikbaar. Deze vindt u op de pagina Administratie en controle.

Heeft u een fout gemaakt in uw aanvraag? Geef dit dan per e-mail door aan de afdeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Intermediair

Wilt u dat een intermediair uw aanvraag indient? Dan kunt u via het machtigingenformulier aangeven welke handelingen de intermediair namens u wel en niet mag doen. Let op: voor het indienen van een aanvraag voor deze subsidieregeling kunt u geen gebruik maken van een ketenmachtiging.

Lees meer over het machtigen van een intermediair.

Tips voor aanvragers

Om uw aanvraag goed voor te bereiden, hebben wij de volgende tips voor u:

  1. Zorg op tijd voor eHerkenning.
  2. Dien uw aanvraag op tijd in.
  3. Controleer of u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
  4. Zorg dat uw administratie op orde is.
  5. Bereken goed de weken van aanwezigheid van de student en de periode van begeleiding.
  6. Gebruik de juiste begin- en einddatum van begeleiding.

Vragen over Praktijkleren in de derde leerweg?

Neem contact met ons op 

In opdracht van:
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bent u tevreden over deze pagina?