Open voor aanvragen

Aanvraagproces nationale cofinanciering Digital Europe

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024
Gepubliceerd op:
3 juni 2022

Wilt u Europese subsidie aanvragen voor uw Digital Europe-project en kunt u voor deze call nationale cofinanciering ontvangen? Dan vindt u op deze pagina hoe u dit kunt doen. U leest welke stappen u moet doorlopen, welke gegevens u moet invullen en welke bijlagen u moet meesturen bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering.

Stappenplan aanvragen

Onderstaand stappenplan geldt voor onderwerpen die niet 100% gesubsidieerd worden door de Europese Commissie (EC).

Staatssteunuitzonderingen

Voor onderwerpen waarvoor nationale cofinanciering wordt verstrekt, gelden tenminste de volgende staatsteunregels: 

Overleg met uw jurist voor het toepassen van de staatssteunregels.

** Oefent uw organisatie voor het project geen economische activiteit uit? Dan hoeft u geen rekening te houden met de staatssteunuitzonderingen. 
Oefent uw organisatie naast de projectactiviteiten wel economische activiteiten uit? Dan moet u een gescheiden boekhouding hanteren voor de economische en niet-economische activiteiten. De subsidie wordt alleen uitgekeerd  voor de niet-economische activiteiten.

Uw nationale aanvraag voorbereiden

Gegevens voor uw nationale cofinancieringsaanvraag 

Uw aanvraag bevat, naast het aanvraagformulier, minimaal de gegevens over de door de Europese Commissie (EC) verstrekte bijdrage voor het project.

Dient u in namens een samenwerkingsverband? Dan vult u als penvoerder in het aanvraagformulier algemene gegevens over de deelnemer(s) in, zoals:

 • de contactgegevens;
 • het KVK-nummer;
 • het bankrekeningnummer; en
 • het budget per deelnemer dat overeenkomt met de verdeling in de Grant Agreement en de begroting.

Bijlagen bij uw nationale cofinancieringsaanvraag

Bij uw aanvraag voegt u het volgende toe aan het aanvraagformulier:

 • Europees aanvraagdocument;
 • getekende Europese Grant Agreement;
 • projectplan EU/ description of the action part B conform Grant Agreement;
 • EU-begroting conform Grant Agreement;
 • Wanneer van toepassing, een verklaring de-minimissteun.
 • Voor de call 'Digitaal product paspoort' stuurt u een ingevuld nationaal begrotingstemplate (Excel) mee, vanwege de staatssteuntoets. Deze kunt u hieronder downloaden. 

Alleen als dit voor uw project van toepassing is stuurt u ook mee:

U kunt maar één aanvraag per Europese toekenning indienen. Alle Nederlandse deelnemers in een internationaal samenwerkingsverband moeten dan ook gezamenlijk hun nationale aanvraag voor cofinanciering indienen.

eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Vragen?

Heeft u vragen over het Stappenplan aanvragen, het invullen van het nationaal begrotingstemplate of de andere mee te sturen bijlagen? Neem dan contact op met de Digital Europe-adviseurs van Team IRIS via digital.europe@rvo.nl. Zij helpen u graag verder.

Aanvragen

U kunt uw nationale aanvraag voor de call Digitaal product-paspoort indienen van 6 mei 2024, 00:00 uur tot en met 31 mei 2024, 23:59 uur.

Na uw nationale aanvraag

Nationale cofinanciering wordt alleen uitgekeerd aan Nederlandse partners van succesvolle Europese aanvragen op basis van de Europese toekenning en op volgorde van de EU-rangschikking. Wij zullen hierbij zoveel mogelijk aansluiten op de vereisten van de Europese subsidieaanvraag en -verlening. Dit betekent dat het nationale budget eerst wordt vergeven aan het 1e project in de Europese ranglijst, het overgebleven nationale budget gaat naar het 2e project, enzovoorts, tot het nationale budget is uitgeput.

Is het budget gereserveerd voor een onderwerp niet volledig uitgeput? Dan zal het ministerie van EZK het overgebleven budget naar eigen inzicht verdelen over de onderwerpen waarbij het budget overvraagd is.

Wij doen een beperkte nationale beoordeling na indiening van uw aanvraag. Binnen 13 weken na uw volledige aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot.

Administratie tijdens uw project

Tijdens de uitvoering van uw project vragen wij u een aantal zaken aan te leveren. We zoeken hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de vereisten van de Europese subsidieaanvraag.

Lees meer over wat u moet aanleveren en hoe u dit kunt doen

Rekenvoorbeeld nationale subsidieverlening

In onderstaand voorbeeld gaan we ervan uit dat de Nederlandse partners in het project voor al hun opgevoerde kosten subsidie mogen krijgen binnen de geldende staatssteunregels.

 • Voor onderwerp X is € 30 miljoen Europese subsidie beschikbaar in de vorm van een 'simple grant'. U kunt hierbij 50% van uw projectkosten vergoed krijgen.
 • Voor onderwerp X kunt u nationale cofinanciering aanvragen. Er is in totaal € 1,5 miljoen Euro nationale cofinanciering beschikbaar.
 • Van de Europees ingediende projecten ontvangen uiteindelijk 2 projecten met Nederlandse partners Europese subsidie.
 • In project A, met de hoogste Europese rangschikking, hebben de Nederlandse partners gezamenlijk € 1,2 miljoen nationale cofinanciering nodig. In project B, met een lagere Europese rangschikking, hebben de Nederlandse partners gezamenlijk € 1 miljoen nationale cofinanciering nodig.
 • Zowel de Nederlandse partners van project A als project B vragen nationale cofinanciering aan.
 • De Nederlandse partners in project A ontvangen dan op basis van de rangschikking € 1,2 miljoen aan nationale cofinanciering. 
 • De Nederlandse partners in project B ontvangen vervolgens € 0,3 miljoen aan nationale cofinanciering op basis van het resterende budget.
In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?