Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Digital Europe

Gepubliceerd op:
30 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2023

Wilt u als kennisinstelling, bedrijf of overheidsorganisatie digitalisering faciliteren binnen Europa en/of een stap richting digitalisatie zetten? Dan kan het Europese programma Digital Europe ondersteuning bieden.

Doel

Digital Europe is onderdeel van de digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie. Het is een belangrijke aandrijver van de digitale transformatie binnen Europa en zorgt daardoor voor de versterking van de Europese industrie, mkb en publieke organisaties.

Het Europese subsidieprogramma richt zich op:

 • Het ontwikkelen en bereikbaar maken van digitale technologieën en infrastructuur in de Europese Unie (EU). Denk aan cloudoplossingen, cyberveiligheid, toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en high performance computing (HPC).
 • Het verlagen van de drempel tot kennis, expertise, experimenteermogelijkheden en ondersteuning bij gebruik van deze technologieën. Vooral voor het mkb en de publieke sector.
 • Het versterken van digitale vaardigheden door het aanbieden van onderwijs-, bijscholing- en opleidingsmogelijkheden voor (toekomstige) experts in data, AI, cyberveiligheid, quantumcomputers en HPC.

Structuur

Het Digital Europe Programma is opgedeeld in 5 onderdelen.

Voor wie?

Digital Europe biedt zowel kansen voor (toekomstige) gebruikers als voor aanbieders van digitale technologieën en vaardigheden.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

1. zich richten op het faciliteren van digitalisering. Het biedt kansen voor het ontwikkelen van digitale infrastructuur, het verlagen van de drempel om te experimenteren, en het aanbieden van opleidingsmogelijkheden.

2. een (extra) stap richting digitalisatie willen zetten. Binnen Digital Europe worden diensten en opleidingen ontwikkeld om de digitale transformatie bij bedrijven en overheden te versnellen. Bijvoorbeeld met:

 • marktplaats met AI-diensten;
 • een marktplaats voor cloud-to-edge diensten; 
 • opleidingsmogelijkheden.

Deze zijn voor de gebruiker vaak bereikbaar via de Europese Digitale innovatie Hubs (EDIHs).

Openstaande Europese calls

Elk jaar doet de Europese Commissie (EC) een oproep voor nieuwe projectvoorstellen. Het nieuwe werkprogramma voor de periode 2023-2024 is gepubliceerd. De 1e call van dit nieuwe werkprogramma opende op 11 mei 2023. 

U vindt alle calls waarvoor u subsidie kunt aanvragen inclusief de deadlines op de Funding & Tender portal van de EC (Engelstalig). U vindt daar ook de call-documenten met aanvullende toelichting en voorwaarden voor de projectvoorstellen.

Nationale cofinancieringsregeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor enkele onderwerpen binnen het programma een budget beschikbaar voor nationale cofinanciering. U kunt deze cofinanciering aanvragen als u voor een van deze calls bij de EC subsidie heeft aangevraagd én toegewezen heeft gekregen.

Openstaande calls

U kunt op dit moment geen nationale cofinanciering aanvragen. U vindt hier binnenkort meer informatie over aankomende openstelling voor nationale cofinanciering.

Voorgenomen onderwerpen nationale cofinanciering

Voor een aantal Europese calls kunnen nationale overheden cofinanciering bieden. Voor enkele van die calls zal de Nederlandse overheid waarschijnlijk nationale cofinanciering beschikbaar stellen. 

De op deze pagina gepubliceerde onderwerpen voor cofinanciering zijn onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve onderwerpen voor cofinanciering worden in de Staatscourant gepubliceerd. 

Voor de 1reeks calls van het Digital Europe werkprogramma 2023-2024 gaat het om:

 • zeer veilig samenwerkingsplatform voor luchtvaart- en beveiligingsindustrie;
 • digitaal product-paspoort;
 • ontwikkeling van een ‘citiverse’; 
 • versterken van vaardigheden in halfgeleiders;
 • Europees referentiekader voor energiebesparing;
 • voorbereidingssteun en wederzijdse assistentie;
 • ondersteuning bij de implementatie van Europese wetgeving voor cyberveiligheid en nationale cyberveiligheidsstrategieën.

Het ministerie van EZK bepaalt per call-reeks voor welke onderwerpen er mogelijk nationale cofinanciering beschikbaar komt. Deze onderwerpen publiceren wij hier zodra deze bekend zijn.

Lees meer over de voorgenomen onderwerpen voor nationale cofinanciering

Budget

Europees budget

De EC heeft een totaalbudget van € 7.500.000.000 beschikbaar gesteld voor de gehele openstelling van het programma tussen 2021-2027.

Budget nationale cofinanciering

Het ministerie van EZK beschikt over een budget voor het verlenen van cofinanciering voor Digital Europe projecten. Deze nationale cofinanciering is beschikbaar voor de periode 2022-2024.

Per onderwerp en per openstelling gelden verschillende budgetten. Voor de aankomende nationale openstelling voor onderwerpen uit het Digital Europe werkprogramma 2021-2022 geldt een maximale cofinanciering van € 200.000 per Nederlandse partner, per goedgekeurd project.

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn de kosten waarvoor de Europese Commissie een bijdrage heeft verstrekt als onderdeel van het programma Digital Europe. Voor de berekeningen van de subsidiabele kosten maken wij gebruik van de Europese berekeningen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor de nationale cofinanciering.

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen

RVO ondersteunt

Wilt u een Europees projectvoorstel indienen? Wilt u advies over voor u geschikte calls binnen het Digital Europe-programma? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering? Neem dan tijdig contact met adviseurs Ruben Wassink, Okke Scholten, Christiaan Meinsma of Lodewijk Noordzij van Team IRIS door het sturen van een e-mail naar digital.europe@rvo.nl.

Zij kennen de regels en wensen van de Europese Commissie of zoeken het voor u uit. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan Digital Europe.

Aanvragen

Stappenplan aanvragen

 1. Verken de mogelijkheden op de Funding & Tender portal van de Europese Commissie voor de actuele Europese calls.
 2. Wordt uw onderwerp niet voor 100% gesubsidieerd? Neem contact op met digital.europe@rvo.nl om de mogelijkheden te onderzoeken.
 3. Dien uw aanvraag voor Europese subsidie in via het Funding & Tender portal van de Europese Commissie.
 4. Wordt uw Europese subsidieaanvraag toegekend? Dan ontvangt u een Grant Agreement. De Grant Agreement moet zijn ondertekend door de coördinator, alle partners en de Europese Commissie.
 5. Bekijk of en wanneer u nationale cofinanciering kunt ontvangen via deze pagina onder Nationale cofinancieringsregeling.
 6. Is de nationale call geopend? Dien dan uw aanvraag bij ons in. Dit kan via ons aanvraagportaal. Heeft u Europese subsidie ontvangen voor een samenwerkingsverband waarin u als 1 van meerdere Nederlandse partijen deelneemt? Dan dient 1 penvoerder namens alle Nederlandse partijen uit dit samenwerkingsverband uw aanvraag in.

Lees welke gegevens u moet invullen en welke bijlagen u moet meesturen bij uw nationale aanvraag.

Europese aanvraag

Dien uw Europese project in via het Funding & Tender portal van de Europese Commissie.

Nationale aanvraag

U vindt hier binnenkort meer informatie over aankomende openstelling voor nationale cofinanciering.

Na uw nationale aanvraag

Wij zullen bij het uitvoeren van deze regeling zoveel mogelijk aansluiten op de vereisten van de Europese subsidieaanvraag en -verlening. Daarbij volgen wij de Europese rangschikking. Dit betekent dat het nationale budget eerst wordt vergeven aan het 1e project in de Europese ranglijst, het overgebleven nationale budget gaat naar het 2e project, enzovoorts, tot het nationale budget is uitgeput. Daarnaast doen wij een beperkte nationale beoordeling na indiening van uw aanvraag.

Binnen 13 weken na uw aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot.

Administratie

Tijdens de uitvoering van uw project vragen wij u een aantal zaken aan te leveren. We zoeken hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de vereisten van de Europese subsidieaanvraag.

Lees meer over wat u moet aanleveren en hoe u dit kunt doen

Veel gestelde vragen

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over de zaken die u regelt na uw aanvraag in het aanvraagportaal, en de behandeltermijnen voor de nationale cofinanciering.

Wetten en regels

 • Bekijk de Staatscourant publicatie over de nationale openstelling voor de TEF-call (23 maart 2023).
 • Bekijk de Staatscourant publicatie over de verlenging van de openstelling tot 15 november en de voorgenomen verruiming van de nationale cofinanciering (12 oktober 2022).
 • Bekijk de Staatscourant publicatie voor het nationale subsidieprogramma Digitaal Europa (29 juni 2022).

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over Digital Europe en andere Europese programma's? Meld u zich dan aan via het interesseformulier. Wij informeren u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, publicatie van de co-financieringsregeling, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen het Digital Europe werkprogramma.

Meer weten?

  In opdracht van:
  Bent u tevreden over deze pagina?