Open voor aanvragen

Digital Europe

Gepubliceerd op:
30 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024

Wilt u als kennisinstelling, bedrijf of overheidsorganisatie digitalisering faciliteren binnen Europa en/of een stap richting digitalisatie zetten? Dan kan het Europese programma Digital Europe ondersteuning bieden.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 5 mei 2024
00:00
Einddatum:
vrijdag 31 mei 2024
23:59
Hoogte cofinanciering:
Maximaal € 750.000 per goedgekeurd project
Totaal budget:
€ 50.000.000

Digital Europe is onderdeel van de digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie. Het is een belangrijke aandrijver van de digitale transformatie binnen Europa en zorgt daardoor voor de versterking van de Europese industrie, het mkb en publieke organisaties.

Het Europese subsidieprogramma richt zich op:

  • Het ontwikkelen en bereikbaar maken van digitale technologieën en infrastructuur in de Europese Unie (EU). Denk aan cloudoplossingen, cyberveiligheid, toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en high performance computing (HPC).
  • Het verlagen van de drempel tot kennis, expertise, experimenteermogelijkheden en ondersteuning bij gebruik van deze technologieën. Vooral voor het mkb en de publieke sector.
  • Het versterken van digitale vaardigheden door het aanbieden van onderwijs-, bijscholing- en opleidingsmogelijkheden voor (toekomstige) experts in data, AI, cyberveiligheid, quantumcomputers en HPC.

Structuur

Het Digital Europe Programma is opgedeeld in 5 onderdelen.

Voor wie?

Digital Europe biedt zowel kansen voor (toekomstige) gebruikers als voor aanbieders van digitale technologieën en vaardigheden.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

1. zich richten op het faciliteren van digitalisering. Het biedt kansen voor het ontwikkelen van digitale infrastructuur, het verlagen van de drempel om te experimenteren, en het aanbieden van opleidingsmogelijkheden.

2. een (extra) stap richting digitalisatie willen zetten. Binnen Digital Europe worden diensten en opleidingen ontwikkeld om de digitale transformatie bij bedrijven en overheden te versnellen. Bijvoorbeeld met:

  • marktplaats met AI-diensten;
  • een marktplaats voor cloud-to-edge diensten; 
  • opleidingsmogelijkheden.

Deze zijn voor de gebruiker bereikbaar via de Europese Digitale innovatie Hubs (EDIHs).

Openstaande Europese calls

Elk jaar doet de Europese Commissie (EC) een oproep voor nieuwe projectvoorstellen. Het nieuwe werkprogramma voor de periode 2023-2024 is gepubliceerd. De 1e call van dit nieuwe werkprogramma opende op 11 mei 2023. 

U vindt alle calls waarvoor u subsidie kunt aanvragen inclusief de deadlines op de Funding & Tender portal van de EC (Engelstalig). U vindt daar ook de call-documenten met aanvullende toelichting en voorwaarden voor de projectvoorstellen.

Nationale cofinanciering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor enkele onderwerpen binnen het Digital Europe-programma een budget beschikbaar voor nationale cofinanciering.

U kunt alleen cofinanciering aanvragen als u voor een van deze calls bij de EC subsidie heeft aangevraagd én toegewezen heeft gekregen.

Openstaande onderwerpen nationale cofinanciering

Van 6 mei tot en met 31 mei 2024 kunt u nationale cofinanciering aanvragen voor de call Digitaal product-paspoort (Digital product passport) uit de 1e reeks calls van het werkprogramma 2023-2024. 

Bekijk het overzicht van de eerder geopende calls.

Onderwerpen aangemerkt voor nationale cofinanciering

Voor een aantal Europese calls kunnen nationale overheden die deelnemen aan het Digital Europe-programma cofinanciering bieden. De Nederlandse overheid zal voor enkele van die calls waarschijnlijk nationale cofinanciering beschikbaar stellen. Het ministerie bekijkt dit per nieuwe Europese call-reeks. Deze calls vindt u op de pagina Onderwerpen aangemerkt voor nationale cofinanciering zodra deze bekend zijn. Op die pagina vindt u op dit moment de geselecteerde onderwerpen voor de 1reeks calls van het Digital Europe werkprogramma 2023-2024.

Deze voornemens zijn onder voorbehoud. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Er is pas definitief nationale cofinanciering beschikbaar als het ministerie van EZK de onderwerpen in de Staatscourant heeft gepubliceerd.

Budget

Europees budget

De EC heeft een totaalbudget van € 7.500.000.000 beschikbaar gesteld voor de gehele openstelling van het programma tussen 2021-2027.

Budget nationale cofinanciering

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor een aantal Europese Digital Europe-calls budget beschikbaar voor nationale cofinanciering. Deze nationale cofinanciering is beschikbaar voor de periode 2022-2024.

Per onderwerp gelden verschillende budgetten. U vindt het totaalbudget per call op onze pagina Onderwerpen aangemerkt voor nationale cofinanciering

De specifieke budgetten per onderwerp worden gepubliceerd in de Staatscourant nadat de EU-rangschikking bekend is gemaakt.

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn de kosten: 

  • waarvoor de Europese Commissie een bijdrage heeft verstrekt als onderdeel van het programma Digital Europe; en 
  • die onder de staatssteunregels mogen worden gesubsidieerd.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor de nationale cofinanciering.

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen

RVO ondersteunt

Wilt u een Europees projectvoorstel indienen? Wilt u advies over voor u geschikte calls binnen het Digital Europe-programma? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering? Neem dan tijdig contact met adviseurs Ruben Wassink, Okke Scholten, Christiaan Meinsma of Lodewijk Noordzij van Team IRIS door het sturen van een e-mail naar digital.europe@rvo.nl.

Zij kennen de regels en wensen van de Europese Commissie of zoeken het voor u uit. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan Digital Europe.

Aanvragen

Europese aanvraag

Dien uw Europese project in via het Funding & Tender portal van de Europese Commissie.

Nationale aanvraag

U kunt uw aanvraag voor de call Digitaal product-paspoort indienen van 6 mei 2024, 00:00 uur tot en met 31 mei 2024, 23:59 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Lees welke stappen u moet doorlopen, welke gegevens u moet invullen en welke bijlagen u moet meesturen bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering.

Na uw nationale aanvraag

Lees wat er gebeurt na uw aanvraag op onze pagina Aanvraagproces

Meer weten?

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?