Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Digital Europe

Gepubliceerd op:
30 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 december 2022

Is uw kennisinstelling, bedrijf of overheidsorganisatie (toekomstig) gebruiker of aanbieder van digitale technologieën of vaardigheden? Wilt u met uw project digitalisering faciliteren binnen Europa en/of een stap richting digitalisatie zetten? Dan kan het Europese programma Digital Europe ondersteuning bieden.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 15 november 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 200.000 bij marktplaats cloud-to-edge-gebaseerde services. Maximaal € 2.133.000 bij Europese digitale innovatiehubs.
Totaal budget:
€ 50.000.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu geen nationale cofinanciering aanvragen.

Doel

Digital Europe is onderdeel van de digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie. Het is een belangrijke aandrijver van de digitale transformatie binnen Europa en zorgt daardoor voor de versterking van de Europese industrie, mkb en publieke organisaties.

Het Europese subsidieprogramma richt zich op:

 • het opbouwen en versterken van de strategische digitale capaciteiten en infrastructuur in de Europese Unie (EU);
 • het faciliteren van de brede toepassing van deze digitale capaciteiten en infrastructuur;
 • het bereikbaar maken van digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie, cybersecurity en high performance computing;
 • het versterken van geavanceerde digitale vaardigheden;
 • het verlagen van de drempel tot kennis, expertise, experimenteermogelijkheden en ondersteuning bij gebruik van deze technologieën voor vooral het mkb en de publieke sector. 

Voor wie?

Digital Europe biedt zowel kansen voor (toekomstige) gebruikers als voor aanbieders van digitale technologieën en vaardigheden.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

 • zich richten op het faciliteren van digitalisering; en/of
 • een (extra) stap richting digitalisatie willen zetten.

Nationale cofinancieringsregeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor enkele onderwerpen binnen het programma een budget beschikbaar voor nationale cofinanciering in de periode 2021-2024.

Het is op dit moment niet mogelijk nationale cofinanciering aan te vragen.

Voorgenomen onderwerpen voor nationale cofinanciering

Op basis van de openstellingen van het Europese Digital Europe programma bepaalt het ministerie van EZK voor welke overige onderwerpen uit het programma het ministerie nog cofinanciering beschikbaar stelt en hoeveel. Voor onderstaande onderwerpen heeft het ministerie van EZK het voornemen cofinanciering beschikbaar te stellen.

Aanvullende onderwerpen publiceren wij hier zodra deze bekend zijn.

Budget

Het ministerie van EZK beschikt over een totaalbudget van € 50 miljoen voor het verlenen van cofinanciering voor Digital Europe projecten. Deze nationale cofinanciering is beschikbaar voor de periode 2022-2024. Per onderwerp en per openstelling gelden verschillende budgetten.

Marktplaats voor gemeenschappelijke cloud-to-edge-gebaseerde services

Het ministerie van EZK heeft in totaal € 600.000 voor projecten gericht op de marktplaats voor cloud-to-edge-diensten.

Het maximale bedrag per aanvrager is € 200.000. Vraagt u aan binnen een samenwerkingsverband? Dan is het maximale bedrag voor de totale aanvraag € 600.000, waarvan maximaal € 200.000 per deelnemer. De maximale subsidie is 50% van de subsidiabele kosten.

Met een verklaring de-minimissteun bevestigt u de hoogte van de door u al ontvangen staatssteun. Op basis hiervan berekenen wij hoeveel subsidie u nog kunt ontvangen.   

Europese digitale innovatiehubs (EDIH’s)

Het ministerie van EZK heeft in totaal maximaal € 10,665 miljoen beschikbaar voor 5 Nederlandse EDIH’s.

Voor 1 EDIH is de nationale subsidie maximaal € 2.133.000 voor een periode van 3 jaar.  

De maximale subsidie is 40% van de subsidiabele kosten. Ook de Europese Commissie financiert maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor de overige 20% van de subsidiabele kosten moet u aanvullende regionale financiering vinden.

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn de kosten waarvoor de Europese Commissie een bijdrage heeft verstrekt als onderdeel van het programma Digital Europe. Voor de berekeningen van de subsidiabele kosten maken wij gebruik van de Europese berekeningen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor de nationale cofinanciering.

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen

Aanvragen

Bekijk het Funding & Tender portal van de Europese Commissie voor de actuele Europese calls.

U kunt op dit moment geen nationale cofinanciering aanvragen. Lees meer over welke gegevens u moet invullen en welke bijlagen u moet meesturen bij uw nationale aanvraag.

Europese aanvraag

Dien uw Europese project in via het Funding & Tender portal van de Europese Commissie.

Na uw aanvraag

Wij zullen bij het uitvoeren van deze regeling zoveel mogelijk aansluiten op de vereisten van de Europese subsidieaanvraag en -verlening. Daarbij volgen wij de Europese rangschikking, aangevuld met een beperkte nationale beoordeling na indiening van uw aanvraag.

Binnen 13 weken na uw aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot.

Administratie

Tijdens de uitvoering van uw project vragen wij u een aantal zaken aan te leveren. We zoeken hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de vereisten van de Europese subsidieaanvraag.

Lees meer over wat u moet aanleveren en hoe u dit kunt doen

Veel gestelde vragen

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over de zaken die u regelt na uw aanvraag in het klantportaal, en de behandeltermijnen voor de nationale cofinanciering.

Structuur

Het Digital Europe Programma is opgedeeld in 5 onderdelen.

Wetten en regels

 • Bekijk de Staatscourant publicatie over de verlening van de openstelling tot 15 november en de voorgenomen verruiming van de nationale cofinanciering (12 oktober 2022).
 • Bekijk de Staatscourant publicatie voor het nationale subsidieprogramma Digitaal Europa (29 juni 2022).

RVO ondersteunt

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over Digital Europe en andere Europese programma's? Meld u zich dan aan via het interesseformulier. Wij informeren u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, publicatie van de co-financieringsregeling, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen het Digital Europe werkprogramma.

Heeft u vragen over Digital Europe? Neem dan contact op met team IRIS en kom in contact met adviseurs Ruben Wassink, Okke Scholten of Stijn Greben. Zij kennen de regels en wensen van de Europese Commissie en anders zoeken zij het voor u uit. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan Digital Europe.

Meer weten?

Wilt u de presentaties van de Nederlandse lancering ontvangen? Stuur dan een e-mail naar team IRIS. Verwijs in uw mail naar de Nederlandse lancering van Digital Europe en welke presentatie(s) u wilt ontvangen, dan sturen wij u deze op in pdf.

  In opdracht van:
  Bent u tevreden over deze pagina?