Open voor aanvragen

Digital Europe

Gepubliceerd op:
30 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2022

Is uw kennisinstelling, bedrijf of overheidsorganisatie op zoek naar vaardigheden en mogelijkheden voor uitrol van uw Europese digitale projecten? Of bent u mkb'er en wilt u hier gebruik van maken? Dan kan het Europese programma Digital Europe ondersteuning bieden.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 september 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 200.000 bij marktplaats cloud-to-edge-gebaseerde services. Maximaal € 2.133.000 bij Europese digitale innovatiehubs.
Totaal budget:
€ 50.000.000

Digital Europe is een belangrijke aandrijver van de digitale transformatie binnen Europa en zorgt daardoor voor de versterking van de Europese industrie, mkb en publieke organisaties.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor enkele onderwerpen binnen het programma een budget beschikbaar voor nationale cofinanciering in de periode 2021-2024.

Voor wie?

Digital Europe biedt zowel kansen voor (toekomstige) gebruikers als voor aanbieders van digitale technologieën en vaardigheden.

Het programma is voor mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die:

 • zich richten op het faciliteren van digitalisering; en/of
 • een (extra) stap richting digitalisatie willen zetten.

Doel

Digital Europe is onderdeel van de digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie. Het ondersteunt het herstel van Europa na de coronacrisis.

Het Europese subsidieprogramma richt zich op:

 • het opbouwen en versterken van de strategische digitale capaciteiten en infrastructuur in de Europese Unie (EU);
 • het faciliteren van de brede toepassing van deze digitale capaciteiten en infrastructuur;
 • het bereikbaar maken van digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie, cybersecurity en high performance computing;
 • het versterken van geavanceerde digitale vaardigheden;
 • het verlagen van de drempel tot kennis, expertise, experimenteermogelijkheden en ondersteuning bij gebruik van deze technologieën voor vooral het mkb en de publieke sector. 

Structuur

Het Digital Europe Programma is opgedeeld in 5 onderdelen.

Nationale cofinancieringsregeling

Heeft u uw project ingediend tijdens de eerste call van Digital Europe en krijgt u Europese subsidie? Dan kunt u nationale cofinanciering aanvragen voor onderstaande onderwerpen.

De nationale openstelling is van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022.

Marktplaats voor gemeenschappelijke cloud-to-edge-gebaseerde services

Het doel van deze cofinanciering is om een grootschalige en gebruiksvriendelijke online marktplaats binnen de EU voor cloud-to-edge-diensten op te zetten en te beheren. Dit voor met name publieke en particuliere entiteiten in de gehele EU.

Cloud-to-edge-infrastructuur en -diensten moeten zorgen voor vloeiende datastromen. Een gebruiksvriendelijke onlinemarktplaats binnen de EU voor cloud-to-edge-diensten wordt de plek waar betrouwbare diensten en producten worden aangeboden en afgenomen.

Eerste netwerk van Europese digitale innovatiehub

Eén van de doelstellingen van Digital Europe is de uitrol en het optimaal gebruik van digitale capaciteiten en zonder problemen informatie kunnen delen. Om dit te bereiken wordt een netwerk van Europese digitale innovatiehubs (EDIH’s) opgericht.

Een EDIH gaat bedrijven ondersteunen in hun digitale aanpassing en doet dit zonder winstoogmerk. De ondersteuning kan bestaan uit onder andere:

 • het bieden van testruimte;
 • het opzetten van netwerkactiviteiten;
 • het trainen en opleiden van (potentiële) medewerkers; en
 • de toegang tot financiering mogelijk maken.

De EDIH’s richten zich voornamelijk op het mkb.

Nader te bepalen

Op basis van de openstellingen van het Europese Digital Europe programma bepaalt het ministerie van EZK voor welke overige onderwerpen uit het programma het ministerie nog cofinanciering beschikbaar stelt en hoeveel. Op deze informatiepagina leest u meer informatie zodra dit bekend is.

Budget

Het ministerie van EZK beschikt over een totaalbudget van € 50 miljoen voor het verlenen van cofinanciering voor Digital Europe projecten. Deze nationale cofinanciering is beschikbaar voor de periode 2022-2024. Per onderwerp en per openstelling gelden verschillende budgetten.

Marktplaats voor gemeenschappelijke cloud-to-edge-gebaseerde services

Het ministerie van EZK heeft in totaal € 600.000 voor projecten gericht op de marktplaats voor cloud-to-edge-diensten.

Het maximale bedrag per aanvrager is € 200.000. Vraagt u aan binnen een samenwerkingsverband? Dan is het maximale bedrag voor de totale aanvraag € 600.000, waarvan maximaal € 200.000 per deelnemer. De maximale subsidie is 50% van de subsidiabele kosten.

Met een verklaring de-minimissteun bevestigt u de hoogte van de door u al ontvangen staatssteun. Op basis hiervan berekenen wij hoeveel subsidie u nog kunt ontvangen.   

Europese digitale innovatiehubs (EDIH’s)

Het Ministerie van EZK heeft in totaal maximaal € 10,665 miljoen beschikbaar voor 5 Nederlandse EDIH’s.

Voor 1 EDIH is de nationale subsidie maximaal € 2.133.000 voor een periode van 3 jaar.  

De maximale subsidie is 40% van de subsidiabele kosten. Ook de Europese Commissie financiert maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor de overige 20% van de subsidiabele kosten moet u aanvullende regionale financiering vinden. 

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn de kosten waarvoor de Europese Commissie een bijdrage heeft verstrekt als onderdeel van het programma Digital Europe. Voor de berekeningen van de subsidiabele kosten maken wij gebruik van de Europese berekeningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de nationale cofinanciering moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf of organisatie is een in Nederland gevestigde entiteit.
 • U heeft eerst een Europees project ingediend en heeft toekenning van Europese subsidie gekregen en een getekende Grant Agreement. 
 • Uw project ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie voor het thema marktplaats voor cloud-to-edge-diensten of het thema Europese digitale innovatiehub.
 • Voor het thema Europese digitale innovatiehub geldt dat de aanvragers een onderlinge samenwerkingsovereenkomst moeten toevoegen bij hun aanvraag. Hieruit moet blijken dat zij effectief samenwerken met de andere Europese digitale innovatiehubs in Nederland om de doelen van de subsidie te bereiken. De samenwerkingsovereenkomst moet minimaal afspraken bevatten over:
  • het nastreven van gespecificeerde concrete doelstellingen;
  • een digitaal administratiesysteem dat wordt gebruikt voor 1. het beheren van de gegevens over de diensten en de afnemers van de diensten en 2. het bijhouden van de financiële en organisatorische administratie;
  • de uitwisseling van kennis en best practices;
  • hoe de Europese digitale innovatiehubs elkaars diensten aanprijzen;
  • het meerdere keren per jaar voeren  van overleg over de samenwerking;
  • het organiseren van activiteiten samen met meerdere Europese digitale innovatiehubs;
  • de samenwerking met het programmabureau Smart Industry.

Aanvragen

Europese aanvraag

U kunt uw Europese project indienen via het Funding & Tender portal van de Europese Commissie.

Nationale aanvraag

Als u de Grant Agreement vanuit de Europese Commissie heeft ontvangen, kunt u een aanvraag indienen voor nationale cofinanciering. De Grant Agreement moet zijn ondertekend door de coördinator, alle partners en de Europese Commissie.

U kunt nationale cofinanciering aanvragen van 1 juli 2022, 09:00 uur tot en met 30 september 2022, 17:00 uur.

Heeft de Europese Commissie subsidie verleend voor een samenwerkingsverband waarin u als 1 van meerdere Nederlandse partijen deelneemt? Dan dient 1 penvoerder namens alle Nederlandse partijen uit dit samenwerkingsverband uw aanvraag in.

Lees meer over het aanvraagproces en de bijlagen die u mee moet sturen

Na uw aanvraag

Wij zullen bij het uitvoeren van deze regeling zoveel mogelijk aansluiten op de vereisten van de Europese subsidieaanvraag en -verlening. Daarbij volgen wij de Europese rangschikking, aangevuld met een beperkte nationale beoordeling na indiening van uw aanvraag.

Binnen 13 weken na uw aanvraag ontvangt u ons besluit. Heeft u een subsidietoezegging ontvangen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot.

Administratie

Tijdens de uitvoering van uw project vragen wij u een aantal zaken aan te leveren. We zoeken hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de vereisten van de Europese subsidieaanvraag.

Lees meer over wat u moet aanleveren en hoe u dit kunt doen

RVO ondersteunt

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over Digital Europe en andere Europese programma's? Meld u zich dan aan via het interesseformulier. Wij informeren u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, publicatie van de co-financieringsregeling, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen het Digital Europe werkprogramma.

Heeft u vragen over Digital Europe? Neem dan contact op met team IRIS en kom in contact met adviseurs Ruben Wassink, Okke Scholten of Stijn Greben. Zij kennen de regels en wensen van de Europese Commissie en anders zoeken zij het voor u uit. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan Digital Europe.

Meer weten?

Wilt u de presentaties van de Nederlandse lancering ontvangen? Stuur dan een e-mail naar team IRIS. Verwijs in uw mail naar de Nederlandse lancering van Digital Europe en welke presentatie(s) u wilt ontvangen, dan sturen wij u deze op in pdf.

Vragen over Digital Europe?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
Bent u tevreden over deze pagina?