Open voor aanvragen

Aanvraagprocedure Eurostars

Gepubliceerd op:
7 januari 2011
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2022

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars.

Nationale Eurostarsaanvraag

Na de internationale beoordeling van uw voorstel wordt u door het Eurekasecretariaat geïnformeerd of uw voorstel voor nationale financiering in aanmerking kan komen. Hierbij wordt aangegeven dat u contact dient op te nemen met uw nationale financieringsorganisatie. De financiering wordt uiteindelijk in Nederland toegekend door RVO. U dient daarvoor een aanvullende nationale subsidieaanvraag in. In dit deel van de aanvraag wordt gekeken welke kosten met subsidie ondersteund kunnen worden. Op basis hiervan wordt de hoogte van de uiteindelijke subsidie vastgesteld. Alleen R&D kosten kunnen voor financiering in aanmerking komen.

De nationale subsidieaanvraag kan via een papieren formulier of elektronisch. De aanvraag bestaat uit een formulier met de NAW-gegevens en een aantal verplichte bijlagen, zoals een gedetailleerde projectbegroting en de positieve beoordeling van de internationale jury. De indieningstermijn wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt rond de 2-3 weken na goedkeuring van uw internationale projectvoorstel*. Het recht op Nederlandse Eurostars-subsidie vervalt wanneer de aanvraag niet op tijd is ingediend.

Let op

Vanuit het Eureka secretariaat krijgt u 2 berichten over eventuele goedkeuring van uw voorstel. Het eerste is uitsluitend om communiceren of uw voorstel volgens de jury aan de internationale kwaliteitsstandaarden voldoet. Het tweede bericht betreft de uitkomst van de internationale afstemming op het gebied van financiering. Pas nadat u hier een positieve uitslag over heeft ontvangen van het Eurekasecretariaat dient u de nationale subsidieaanvraag in. U kunt uw subsidieaanvraag indienen via het e-loket, per post of afgeven bij RVO.

Let op: u heeft hiervoor eHerkenning niveau 3 nodig. De aanvraag gaat alleen over de Nederlandse projectpartner(s). De penvoerder dient de Nederlandse aanvraag in namens alle Nederlandse projectpartners en dient hiervoor gemachtigd te worden door de andere partner(s) in het aanvraagformulier. Naast het aanvraagformulier met NAW-gegevens stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Modelbegroting Eurostars (Excel)
  • Modelsamenvatting Eurostars (Word)
  • Kopie goedkeuring Eurostars (ranking) uit Brussel
  • Getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (dit is de enige verplichte bijlage die u in een later stadium kunt aanleveren)

Dient u uw aanvraag per post in, stuur deze dan naar:
RVO, Team IRIS
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Of geef uw aanvraag af op het volgende adres:
RVO-Expeditie
Prinses Beatrixlaan 82
2595 AL Den Haag

Na indiening kunt u vragen krijgen over uw projectbegroting, meestal binnen 3 weken nadat u uw nationale aanvraag heeft ingediend. Binnen 13 weken na indiening ontvangt u van RVO antwoord op uw nationale subsidieaanvraag.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele R&D projectkosten voor mkb-bedrijven en kennisinstellingen en 40% van de subsidiabele R&D projectkosten voor overige deelnemers. De overige kosten dienen partijen via een eigen bijdrage te voldoen. De maximale subsidie bedraagt € 500.000 per project.

Indieningstermijn in Nederland

Binnen 16 weken na de internationale sluitingsdatum ontvangt u van het Eurostars-secretariaat in Brussel de tenderuitslag. Na goedkeuring van uw internationale projectvoorstel heeft u 1 à 2 weken de tijd om de nationale aanvraag in te dienen. De indieningstermijn en het totale subsidiebudget worden gepubliceerd in de Staatscourant. Reageer op tijd, anders vervalt het recht op Nederlandse Eurostarssubsidie.

Voortgang en afronding

Gedurende de looptijd van het project moet u regelmatig voortgangsrapportages uitbrengen. Lees welke eisen er zijn aan de tussentijdse en eindrapportage van uw project.

Vaststelling aanvragen

Naast de inhoudelijke afronding van het project via het Eurostarssecretariaat moet u het project ook financieel afronden bij RVO.nl.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Denkt u na over het indienen van een Eurostarsaanvraag maar heeft u nog vragen over uw projectidee of de procedure? Neem dan via onderstaand overzicht contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of leg uw projectidee aan ons voor via teamiris@rvo.nl.

Vragen over Eurostars?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?