Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Aanvraagprocedure Eurostars

Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2024
Gepubliceerd op:
7 januari 2011

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars.

Nationale aanvraag

Na de internationale beoordeling van uw voorstel wordt u door het Eurekasecretariaat geïnformeerd of uw voorstel voor nationale financiering in aanmerking kan komen. Hierbij wordt aangegeven dat u contact dient op te nemen met uw nationale financieringsorganisatie. De financiering wordt uiteindelijk in Nederland toegekend door RVO. U dient daarvoor een aanvullende nationale subsidieaanvraag in. In dit deel van de aanvraag wordt gekeken welke kosten met subsidie ondersteund kunnen worden. Op basis hiervan wordt de hoogte van de uiteindelijke subsidie vastgesteld. Alleen R&D kosten kunnen voor financiering in aanmerking komen.

2 berichten

Vanuit het Eureka secretariaat krijgt u 2 berichten over eventuele goedkeuring van uw voorstel:

  • Het eerste is alleen om u te laten weten of uw voorstel volgens de jury aan de internationale kwaliteitsstandaarden voldoet.
  • Het tweede bericht betreft de uitkomst van de internationale afstemming op het gebied van financiering.

Pas nadat u hier een positieve uitslag over heeft ontvangen van het Eurekasecretariaat, kunt u de nationale subsidieaanvraag indienen. 

Indieningstermijn

Binnen 16 weken na de internationale sluitingsdatum ontvangt u van het Eurostars-secretariaat in Brussel de tenderuitslag. Na goedkeuring van uw internationale projectvoorstel heeft u 2 tot 3 weken de tijd om de nationale aanvraag in te dienen. De indieningstermijn en het totale subsidiebudget worden gepubliceerd in de Staatscourant. Reageer op tijd, anders vervalt het recht op Nederlandse Eurostars-subsidie.

Uw nationale aanvraag voorbereiden

Uw aanvraag bestaat uit een formulier met de NAW-gegevens en een aantal verplichte bijlagen, zoals een gedetailleerde projectbegroting en de positieve beoordeling van de internationale jury.

U stuurt de volgende bijlagen mee:

  • Modelbegroting Eurostars (Excel)
  • Modelsamenvatting Eurostars (invulbare pdf)
  • Kopie goedkeuring Eurostars (ranking) van de internationale beoordeling door de jury in Brussel. Gebruik hiervoor onderstaande instructie (pdf).
  • Getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (dit is de enige verplichte bijlage die u in een later stadium kunt aanleveren).

Download de bijlagen hieronder.

U kon voor de 5e call tot en met 30 januari 2024, 17:00 uur uw nationale aanvraag indienen.

Na uw aanvraag

Na indiening kunt u vragen krijgen over uw projectbegroting, meestal binnen 3 weken nadat u uw nationale aanvraag heeft ingediend.

Binnen 13 weken na indiening ontvangt u van RVO antwoord op uw nationale subsidieaanvraag.

Voortgang en afronding

Gedurende de looptijd van het project moet u regelmatig voortgangsrapportages uitbrengen. Lees welke eisen er zijn aan de tussentijdse en eindrapportage van uw project.

Vaststelling aanvragen

Naast de inhoudelijke afronding van het project via het Eurostarssecretariaat moet u het project ook financieel afronden bij RVO.

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Modeleindverslag (Word)
  • een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000.

Download de modeleindrapportage hieronder:

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Denkt u na over het indienen van een Eurostars-aanvraag, maar heeft u nog vragen over uw projectidee of de procedure? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of leg uw projectidee voor aan afdeling Eurostars via eurostars@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?