Gesloten voor aanvragen

ERA-NET: Energiecall ACT

Gepubliceerd op:
14 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
16 december 2022

U diende een vernieuwend projectvoorstel in om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO2 afvang, opslag en hergebruik.

ACT staat voor 'Accelerating CCUS Technologies'. De tender ERA-NET ACT III is gesloten. Het had 2 fasen: Call for 'pre-proposal' en Call for 'full proposal'.

  • Fase 1 'Call for pre-proposal' was open van 2 juni 2020 tot en met 10 november 2020, 13:00 uur CET. Succesvolle 'pre-preproposals' ontvangen een uitnodiging om een full proposal in te dienen.
  • Fase 2 'Call for full proposal' was open van 10 december 2020 tot en met 15 maart 2021, 13:00 uur CET. Alleen als uw 'pre-proposal' werd goedgekeurd, kwam u voor deze tender in aanmerking. De 'full proposal' moest u vóór 15 maart 2021, 13:00 uur CET indienen.

Budget

Het subsidieplafond voor 2020/2021 was € 4 miljoen (Nederlandse partners). De subsidie was maximaal € 1,5 miljoen voor de Nederlandse deelnemers binnen een project.

Voorwaarden

Wat voor projecten kwamen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Verder zijn de voorwaarden zoals genoemd in de internationale Call tekst van toepassing. Kijk ook op www.act-ccs.eu voor meer informatie.

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikkingProjecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Vragen over ERA-NET Energiecall ACT?

Neem contact met ons op

 

 

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?