Open voor aanvragen

Missies en Partnerschappen Horizon Europe

Gepubliceerd op:
2 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het gaat om ambitieuze initiatieven die oplossingen moeten bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen in Europa. Partnerschappen spelen een cruciale rol bij de aanpak van wereldwijde uitdagingen, van baanbrekende nieuwe manieren om uitbraken van ziekten te beheersen tot de ontwikkeling van groener openbaar vervoer en het versnelde gebruik van biobased producten.

Missies

In tegenstelling tot de gangbare manier van onderzoek, waarin er oplossingen voor problemen worden ontwikkeld, hebben missies de ambitie om de samenleving te veranderen en vorm te geven.

De resultaten van de projecten onder de missies moeten tot de verbeelding van de Europese burgers spreken. Missies zullen een reeks onderzoeksactiviteiten beslaan, van fundamenteel onderzoek tot aan het introduceren van innovatieve ideeën op de markt. Afhankelijk van de onderzoeksactiviteit zou de financieringsvorm bijvoorbeeld een beurs, het kopen van aandelen of een lening kunnen zijn.

Er zijn 5 missiedomeinen vastgesteld en per missie zijn experts benoemd om de missies vorm te geven. Zij vormen de mission boards. Het vormgeven van de missies gebeurt in samenspraak met stakeholders en burgers. Verder bepalen de experts ook de doelstellingen, indicatoren en tijdlijnen van de missies.

Raadpleeg de missiedomeinen op de site van de Europese Commissie:

Partnerschappen

De Europese Commissie is ook onder Horizon Europe van plan partnerschappen aan te gaan met EU-landen, de particuliere sector, stichtingen en andere belanghebbenden. Eén van de grote veranderingen in de overgang van Horizon 2020 naar Horizon Europe is een versimpeling van het partnerschappenlandschap.

Bekijk de partnerschappenpagina op de EU-site.

Horizon Europe zal het landschap op 2 manieren gaan stroomlijnen. Allereerst door het aantal verschillende vormen van partnerschappen terug te brengen tot 3, namelijk de co-programmed, co-funded en institutionalised partnerschappen. Daarnaast krijgen thema’s volgens de verordening van Horizon Europe alleen een partnerschap als het Kaderprogramma geen geschikter instrument bevat. De partnerschappen gaan open voor een grotere groep deelnemers en uitvoerders, met een duidelijke einddatum en zijn straks doelmatiger, ambitieuzer en meer in lijn met Europese beleidsdoelen.

Co-programmed Europese partnerschappen

Co-programmed is een partnerschap tussen de Europese Commissie en publieke en/of private partners. De EU bijdrage zal gaan via calls voor voorstellen in het Horizon Europe werkprogramma en de partnerbijdrage zal gaan in natura en/of geld. Deze modaliteit is nog het meest te vergelijken met de huidige cPPPs (bijv. FoF en SPIRE).

Co-funded Europese partnerschappen

In dit type partnerschap werken EU-landen samen met financiers van nationaal onderzoek en andere overheidsinstanties. Deze aanpak is bij uitstek geschikt voor partnerschappen die nationale budgetten en beleid samenbrengen met EU beleid en budget. De partnerbijdrage is in natura en/of financieel. Lidstaten zullen financieel bijdragen aan transnationale calls. Dit type partnerschap is nog het meest te vergelijken met de huidige ERA netten (bijv. ICT-AGRI-FOOD).

Geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen

Dit zijn partnerschappen waarbij de EU deelneemt aan financieringsprogramma's voor onderzoek en innovatie. Ze zijn gebaseerd op artikel 185 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). Nationale onderzoekagenda’s worden met elkaar geïntegreerd tot een gezamenlijk onderzoekagenda. Een voorbeeld van een huidig artikel 185 partnerschap is Eurostars.
Een andere vorm van geïnstitutionaliseerde partnerschappen is een samenwerkingsvorm tussen publieke en private partijen op basis van artikel 187 van het VwEU, zoals een Joint Technology Initiative (JTI). Hierbij voeren het bedrijfsleven, onderzoekgemeenschappen en publieke autoriteiten (zowel nationale overheden als ook de Europese Commissie) een gezamenlijk onderzoeksprogramma uit. Een voorbeeld van een huidig artikel 187 is het Innovative Medicine Inititive (IMI).

Vragen over de missies en partnerschappen?

Neem contact op met onze adviseurs of mail naar teamiris@rvo.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Horizon Europe en andere Europese programma's? Meld u dan via ons interesseformulier. Wij berichten u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke (werk)programma's.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon Europe. RVO adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten. Bekijk het overzicht met trainingen en workshops en zoek een geschikte training in onze agenda.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?