Open voor aanvragen

Interreg North Sea Region (NSR)

Gepubliceerd op:
20 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2022

Bent u bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt? En draagt deze innovatie bij aan een beter milieu of samenleving? Dan is het programma North Sea Region wellicht voor u. Voor het indienen van een projectvoorstel binnen dit programma heeft u een samenwerking nodig met partners uit minimaal 3 landen.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 60% van de projectkosten
Totaal budget:
€ 171.000.000

In de praktijk werken succesvolle projecten samen met 5 tot 10 regionale partners uit 4 tot 7 Noordzeelanden.

Landen en doelgroepen

Landen die (gedeeltelijk) bij de Interreg North Sea Region horen zijn:

Gehele land

 • Nederland
 • Denemarken

Gedeelte land

 • België
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Noorwegen
 • Zweden

Budget

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor Interreg NSR 2021-2027 een budget van € 171 miljoen. Een gedeelte is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio (NSR Programmaperiode 2021-2027) zijn samengevat in 4 prioriteiten en 'spotlight'-thema’s:

 1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio (onderzoek en innovatiecapaciteit; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap);
 2. Een groene transitie in de Noordzeeregio (energie-efficiëntie, transitie naar een circulaire economie, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit);
 3. Een klimaatbestendige Noordzeeregio (klimaatadaptatie en risicopreventie, beschermen biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging);
 4. Beter bestuur (versterken van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden).

Naast deze prioriteiten kent het nieuwe Noordzee Regio-programma 3 'spotlight' thema’s. Ze zijn relevant in 1 of alle 4 van de prioriteiten. De spotlightthema’s zijn onder andere ook nuttig voor de samenhang tussen projecten in verschillende prioriteiten. De spotlightthema’s zijn:

 • digitalisering;
 • landelijke-stedelijke verbanden (rural-urban linkages);
 • sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin.

Dit zijn voorlopige vertalingen. De Engelse teksten, maar ook andere documenten die in de programmavoorbereiding een rol hebben gespeeld (zoals de territoriale analyse en de uitgevoerde stakeholderanalyse), vindt u op de programmawebsite - Future programme, Interreg VB North Sea Region Programme.

Doe alvast inspiratie op in de databank van lopende projecten 2014-2020. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen het vorige programma eruit zien. De opzet van de projecten verandert naar verwachting niet veel.

Nieuw in Interreg NSR 2021-2027 zijn de zogenaamde Small Scale Projects: kleiner in budget, looptijd (max. 18 maanden) en aantal partners. En met maar 1 werkpakket.

Nieuwe deelnemers binnen het programma of partijen die zich niet meteen willen vastleggen in een project van 3 of 4 jaar, kunnen een small-scale-project aanvragen. Deze projecten hebben dezelfde thematische insteek als de reguliere projecten.

Aanvragen

De 2e call for proposals opende op 1 augustus 2022. En sluit op 14 november 2022 om 17:00 uur. De procedure voor het indienen van een project bij NSR verloopt ook in de Programmaperiode 2021-2027 in 2 stappen:

 • Stap 1: Expression of Interest. Hier dient u een projectvoorstel in. Vervolgens vindt er een voorselectie plaats.
 • Stap 2: Full Application. Als uw projectvoorstel is goedgekeurd in stap 1, kunt u in stap 2 een volledig uitgewerkt project indienen. In Call 2 mag u ook bij wijze van uitzondering een Full Application zonder voorafgaande Expression of Interest indienen. Bij goedkeuring door de lidstaten wordt de subsidie van maximaal 60% van de projectkosten toegekend.

Naast deze reguliere voorstellen kunt u ook weer een voorstel voor een Small Scale Project indienen. Hiervoor gelden dezelfde data. De gedetailleerde voorwaarden vindt u op de site van het Noordzee-programma.

Uitslag aanvragen eerste call

Op 28 juni 2022 hoorde u of uw Expressions of Interest, of uw voorstellen voor Small Scale Projects, die in de eerste call werden ingediend, waren goedgekeurd.

Wij keuren de Full Applications van de eerste call op 20 september 2022 goed. U hoort op die dag ook de uitslag.

Contact

Heeft u een vraag over Interreg NSR? Stuur dan een e-mail naar onze Nederlandse contactpersonen. Voor NSR zijn dat Albin Hunia en Diede Streng. U kunt zich bij deze contactpersoon ook inschrijven op de nieuwsbrief die wij over NSR uitgeven - met informatie over aankomende calls en events. Deze verschijnt op het moment dat wij nieuws voor u hebben.

Financiële vragen

Wij hebben een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving 2014-2020 moeten aanstellen (de zogenaamde 'FLC-goedkeuring', zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). U vindt de benodigde formulieren op de pagina Interreg 2014-2020.

Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Vragen over Interreg NSR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?