Open voor aanvragen

Leveranciers: stappenplan voorstel Milieulijst

Gepubliceerd op:
30 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2022

Wilt u een innovatief en milieuvriendelijk product op de markt brengen? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wij passen de Milieulijst jaarlijks aan.

U kon tot en met 15 augustus 2022 voorstellen indienen voor opname op de Milieulijst 2023. Vanaf 1 januari 2023 heeft u weer de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor de Milieulijst 2024. Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1

Controleer eerst of uw product misschien al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Gebruik daarvoor de digitale zoekfunctie. Neem bij twijfel contact met ons op.

Stap 2

Vanaf 1 januari 2023 heeft u de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor de Milieulijst 2024.

Gebruik daarvoor het voorstelformulier dat vanaf 1 januari 2023 beschikbaar is in deze stap. Het is belangrijk dat u aanvullende informatie over uw voorstel beschikbaar heeft. Denk bijvoorbeeld aan vakliteratuur of documentatiemateriaal, maar ook welke instanties of bedrijven (meer) informatie over uw voorstel kunnen geven.

Stap 3

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst. Zo nodig vragen wij u om aanvullende gegevens.

Stap 4

Wij brengen een advies uit over uw voorstel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 5

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 6

De nieuwe Milieulijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website. Over de samenstelling van de lijst corresponderen wij niet.  Wel nemen we binnen 4 weken na publicatie contact met u op of uw voorstel is opgenomen. En wat de reden is als wij uw voorstel niet opnemen.

Vragen over MIA/Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?