Open voor aanvragen

Leveranciers: stappenplan voorstel Milieulijst

Gepubliceerd op:
30 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Wilt u een innovatief en milieuvriendelijk product op de markt brengen? Laat uw product dan op de Milieulijst zetten voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wij passen de Milieulijst jaarlijks aan.

Op deze pagina leest u hoe u een voorstel indient en wat er met uw voorstel gebeurt.

Stap 1

Controleer eerst of uw product misschien al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. Gebruik daarvoor de digitale zoekfunctie. Neem bij twijfel contact met ons op.

Stap 2

Wilt u een voorstel indienen tot opname op de Milieulijst? Zorg dan dat u dit uiterlijk 15 augustus 2022 doet. Voor een zorgvuldige afhandeling adviseren wij u het voorstel ruim voor deze datum in te dienen. Dan hebben wij voldoende tijd voor de benodigde afstemming met alle betrokken overheidsorganen.

Gebruik voor het indienen van een voorstel het online formulier Voorstel opname Milieulijst.

Heeft u op bepaalde vragen in het formulier geen antwoord? Geef dan aan welke instanties of bedrijven deze gegevens kunnen verstrekken. Beschikt u over verdere aanvullende informatie? Dan is het belangrijk om deze beschikbaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan vakliteratuur of documentatiemateriaal. Voor toelichting kunt u contact met ons opnemen.

Let op:
Voorstellen die uitsluitend gericht zijn op energiebesparing en -opslag, kunt u indienen via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Stap 3

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst. Zo nodig vragen wij u om aanvullende gegevens.

Stap 4

Wij brengen een advies uit over uw voorstel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 5

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist of uw voorstel wordt goedgekeurd.

Stap 6

De nieuwe Milieulijst wordt tegen het einde van het jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website. Over de samenstelling van de lijst corresponderen wij niet.  Wel nemen we binnen 4 weken na publicatie contact met u op of uw voorstel is opgenomen. En wat de reden is als wij uw voorstel niet opnemen.

Vragen over MIA/Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?