Open voor aanvragen

MOOI: Elektriciteit

Laatst gecontroleerd op:
4 juni 2024
Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Werkt u samen met andere partijen aan meerjarig onderzoek en ontwikkeling van het elektriciteitssysteem? Levert uw innovatie een belangrijke bijdrage aan een energiesysteem zonder CO2-uitstoot in 2050? Wilt u meewerken aan de versnelling van meer opwek van zonne- en windenergie op land of zee? Vraag dan subsidie aan met de regeling MOOI: Elektriciteit.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 4 juni 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 5 september 2024
17:00
Maximale subsidiebedrag
€ 4.000.000 (minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer)
Totaal budget:
€ 20.350.000

Planning nieuwe aanvraagronde

 • dinsdag 19 maart 202409:00 uur
  Start vooraanmelding
 • donderdag 18 april 202417:00 uur
  Gesloten
 • dinsdag 4 juni 202409:00 uur
  Start definitieve aanvraag
 • donderdag 5 september 202417:00 uur
  Einddatum definitieve aanvraag
  Deadline

Zonder vooraanmelding kunt u deze subsidie niet aanvragen. De vooraanmelding moest u uiterlijk op 18 april 2024 bij ons hebben ingeleverd. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Uw project richt zich op meer opwek van zonne- en windenergie op land en zee. 
 • Uw project leidt binnen 10 jaar na de start tot een eerste praktische toepassing. Uw innovatie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, duurzame en veilige energievoorziening. 
 • Uw project helpt de ontwikkeling van het energiesysteem te versnellen en verhoogt de kwaliteit. Denk hierbij aan: 
  • veiligheid en betrouwbaarheid;
  • circulariteit en verantwoord grondstoffengebruik;
  • sociaal maatschappelijke en ruimtelijke impact;
  • ecologische verbeteringen.
 • Kostenverlaging en het verminderen van maatschappelijke kosten zijn belangrijke doelstellingen van uw project.

Voor welke innovatie vraagt u subsidie aan?

Uw aanvraag voor subsidie past binnen één van de volgende innovatiethema’s:

 1. Ontwikkeling van windenergie op zee versnellen en belemmeringen wegnemen 
 2. Arbeids- en materiaalbesparende innovaties als onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductie op land 
 3. Meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare elektriciteitsproductie op land 

De volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2024 staan in de volgende bijlage:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de voorwaarden van deze regeling.  Deze regeling valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Aanvragen

U moest uw project eerst vooraanmelden. De periode hiervoor is gesloten. Heeft u een advies over uw vooraanmelding gekregen? Vanaf 4 juni 2024, 09:00 uur tot 5 september 2024, 17:00 uur vraagt u de subsidie dan definitief aan. Bekijk de stappen die u neemt voor uw aanvraag en wat erna gebeurt. 

Beheer uw lopend project

Heeft u al een MOOI-project lopen? Onder de knop 'Na uw aanvraag' leest u hoe u de voortgang en wijzigingen van uw project doorgeeft. Ook leest u hoe u vaststelling aanvraagt voor uw subsidie.

Deze subsidie in de praktijk

Brightsite onderzoekt of we plasmatechnologie op grote schaal in kunnen zetten. Bijvoorbeeld om van ammoniakproductie af te komen. Bij die productie wordt veel CO2 uitgestoten. "Met innovatiesubsidie uit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ontwikkelen we de basis en optimaliseren we het systeem. Daarna werken we met onze chemische partners naar een pilot toe, een kleine fabriek. De MOOI-subsidie maakt het mogelijk dit allemaal in één project te realiseren." Lees verder

Hans Linden
Programmamanager TNO

Veelgestelde vragen

Achtergrond

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 een energiesysteem wil hebben zonder CO2-uitstoot. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen. Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?