Bijna open voor aanvragen

Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers

Gepubliceerd op:
3 juni 2024

Bent u een verwerker van plastic en maakt u van polymeren plastic producten? Dan kunt u aan de slag om (meer) gerecyclede content of biogebaseerde polymeren in uw producten te verwerken. Vraag de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aan. Deze subsidie heet officieel Tijdelijke subsidieregeling Omschakeling naar verwerking circulaire plastics.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 18 juni 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 3 oktober 2024
12:00
U krijgt 75% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 25% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 25.000 per aanvraag, voor één of meer productietesten.
Totaal budget:
€ 6.000.000
Aanvullende informatie:
We verwachten dat u met ingang van 2024 elk jaar subsidie kunt aanvragen. U krijgt maximaal één keer per kalenderjaar subsidie.

Voor wie?  

De subsidie is voor verwerkers: ondernemers die plastic verwerken (converters). U verwerkt polymeren tot plastic half- en eindproducten.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U vraagt subsidie aan om één of meer productietesten uit te voeren waarbij u (meer) circulaire plastics verwerkt in uw product(-en). Zo ontvangt u steun bij de activiteiten die bij het uitvoeren van een productietest komen kijken.

Een productietest is een technische test die focust op het verwerken van circulaire plastics in uw eigen producten.

Voorwaarden  

Uw productietest voldoet aan deze voorwaarden.

Wie de subsidie aanvraagt

  • U vraagt maximaal één keer per kalenderjaar de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aan. Kreeg u in 2024 al subsidie? Dan mag u in 2025 weer aanvragen.
  • Uw onderneming is actief in Europees Nederland. Uw producten worden daar gebruikt, of ze zijn voor export. Het recyclaat in uw productietest mag van buiten Nederland komen.

Criteria van uw productietest(en)

  • U voert een of meer productietesten uit om (meer) recyclaat of biogebaseerde polymeren te verwerken in uw eigen plastic producten. Zo vervangt u fossiele plastics.
  • Uw productietest richt zich op verwerking van polymeren in plastic deel- of eindproducten. Naar verwachting krijgen die vanaf 2027 te maken met de Nationale Circulaire Plastic Norm. Productietesten voor verwerking van andere type polymeren komen niet in aanmerking voor subsidie. Zoals elastomeren, thermoharders of composietmaterialen, bijvoorbeeld rubber.
  • De gerecyclede content in u uw productietest komt van gebruikte plastic producten.
  • Het deel circulair plastic in uw productietest is veel hoger dan wat u nu in producten verwerkt. Hoe hoog dit is kan per soort product verschillen.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag. 

Na uw aanvraag

Deze stappen volgen na uw aanvraag. 

Omschakelen in de praktijk  

Verwerker Timmerije gebruikt gerecyclede polymeren voor hun technische kunststofonderdelen. Om bijvoorbeeld schoolmeubels en ventilatieapparatuur van te maken. Hun bewezen circulaire kennis en kunde levert bij klanten veel voordelen op.

''Circulair is de toekomst. Daarin kun je maar beter meteen de koppositie pakken.”

Lees het verhaal van Timmerije

Hans Kolnaar
Algemeen Directeur bij Timmerije

Contact

Heeft u vragen over deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar sopv@rvo.nl.

Publicaties

Achtergrond

Nederland wil in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Een van de maatregelen om dit doel te halen, is een nieuwe verplichting voor plasticverwerkers. Bij de productie van plastic deel- of eindproducten worden zo (meer) recyclaat of biogebaseerde polymeren gebruikt. In 2050 willen we helemaal circulair zijn.

Daarom geldt vanaf 2027 een nationale norm, om fossiele polymeren (van aardolie, aardgas en steenkool) deels te vervangen met recyclaat of biogebaseerde polymeren. Het is een versnelde overstap naar circulaire plastics: de Nationale Circulaire Plastic Norm.

Plasticverwerkers krijgen daardoor te maken met extra kosten om zich aan de plasticnorm te houden. Met de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers helpt de overheid ondernemers die kosten te verlagen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?