Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces RNES Aardwarmte

Gepubliceerd op:
2 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2022

Wilt u subsidie voor de regeling Riscio's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte, ook wel 'garantieregeling aardwarmte' genoemd) aanvragen? Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen en hoe u uw aanvraag indient. 

Deze regeling was open tot en met 11 maart 2022. U kunt nu geen aanvraag meer indienen. 

Aanvragen

U kon de RNES-regeling aanvragen tot en met 11 maart 2022. U kunt nu geen aanvraag meer doen.

Hieronder leest u hoe het aanvraagproces er voor deze regeling uitziet.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Uw aanvraag moet op tijd binnen zijn. Komt uw aanvraag binnen na sluiting van de indieningstermijn? Dan wijzen wij deze af.

Voor een RNES-aanvraag gelden voorwaarden, beperkingen en eisen. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een toelichting op de aanvraagprocedure staat in de Handleiding Aardwarmte 2021

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee:

  • Bijlage A Projectplan RNES Aardwarmte (Word)
  • Bijlage B Begroting RNES Aardwarmte (Excel)
  • Bijlage C Opsporings- of winningsvergunning
  • Bijlage D Geologisch onderzoek RNES Aardwarmte (Word)
  • Bijlage E Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder (eventueel)

U vindt de sjablonen van bijlage A, B, D en E bij het indienen van uw aanvraag. U vult deze zelf in en voegt ze toe. Bijlage C is voor uzelf.

Wij werken samen met TNO om het geologisch onderzoek te beoordelen. Op het NL Olie- en Gasportaal van TNO staan hulpmiddelen voor het opstellen van het geologisch onderzoek. Daar staan ook aanwijzingen over de puttesten die u na uw boringen moet uitvoeren.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de subsidieaanvragen op volgorde van ontvangst. Alleen de datum van binnenkomst van de vollédige aanvraag telt. 

De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze periode kunnen wij eenmaal met 8 weken verlengen. We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u eenmalig de kans om de aanvraag aan te vullen.

Als uw project wijzigt

U bent verplicht essentiële wijzigingen en alternatieve of verbeterwerkzaamheden in uw project bij ons te melden. Via onderstaande knop 'Uw aanvraag bekijken' bekijkt u uw ingediende aanvraag van de laatste openstellingsronde (2022). Ook geeft u via deze knop wijzigingen door en vraagt u vaststelling aan. U vindt er deze formulieren:

  • Verbeter- en alternatiefwerkzaamheden geeft u door met het formulier 'Wijzigingen RNES Aardwarmte'. 
  • Reguliere wijzigingen geeft u door via de formulieren 'Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie' en 'Wijziging penvoerder samenwerkingsverband'.

 

Eerdere aanvragen

Heeft u in eerdere openstellingsrondes (jaren) een aanvraag ingediend voor deze regeling? U kunt ook deze bekijken en hiervoor wijzigingen doorgeven: 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project laat u ons weten wat de resultaten zijn. U doet dit via puttesten en een rapport. Leveren de boringen minder op dan was voorzien? Dan stuurt u ook een kostenoverzicht mee.

Via de knop 'Uw aanvraag bekijken' eerder op deze pagina vindt u het vaststellingsformulier en de formats voor eindrapportage, puttesten en einddeclaratie.

Vragen over Risico's dekken voor aardwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?