Gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces RNES Aardwarmte

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
2 september 2020

Wilt u subsidie aanvragen uit de regeling Riscio's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte, ook wel 'garantieregeling aardwarmte' genoemd)? Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen en hoe u uw aanvraag indient. 

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Wel kunt u wijzigingen doorgeven of vaststelling aanvragen voor uw eerdere aanvraag.

Aanvragen

Hieronder leest u hoe het aanvraagproces er voor deze regeling uitziet.

Uw aanvraag moet op tijd binnen zijn. Komt uw aanvraag binnen na sluiting van de indieningstermijn? Dan wijzen wij deze af.

Voor een RNES-aanvraag gelden voorwaarden, beperkingen en eisen. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een toelichting op de aanvraagprocedure staat in de Handleiding Aardwarmte. Wij werken momenteel aan deze handleiding. U vindt deze zo snel mogelijk hier terug. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Stuur deze bijlagen mee met uw aanvraag:

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de subsidieaanvragen op volgorde van ontvangst. Alleen de datum van binnenkomst van de vollédige aanvraag telt. 

De beoordelingstermijn is 8 weken. Deze periode kunnen wij eenmaal met 8 weken verlengen. We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u eenmalig de kans om de aanvraag aan te vullen.

Als uw project wijzigt

U bent verplicht essentiële wijzigingen en alternatieve of verbeterwerkzaamheden in uw project bij ons te melden. Via de knop 'Uw aanvraag bekijken' ziet u uw ingediende aanvraag. Ook geeft u via deze knop wijzigingen door en vraagt u vaststelling aan. U vindt er deze formulieren:

  • Verbeter- en alternatiefwerkzaamheden geeft u door met het formulier 'Wijzigingen RNES Aardwarmte'. 
  • Reguliere wijzigingen geeft u door via de formulieren 'Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie' en 'Wijziging penvoerder samenwerkingsverband'.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Eerdere aanvragen

Heeft u in eerdere openstellingsrondes (jaren) een aanvraag ingediend voor deze regeling? U kunt ook deze bekijken en hiervoor wijzigingen doorgeven: 

Vaststelling aanvragen

Ook voor uw aanvragen uit 2015, 2017, 2020, 2021 of 2022 laat u na afloop van uw project ons weten wat de resultaten zijn. U doet dit via puttesten en een rapport. Leveren de boringen minder op dan was voorzien? Dan stuurt u ook een kostenoverzicht mee.

Via bovenstaande blauwe knoppen vraagt u ook uw vaststelling aan. U moet 3 bijlagen meesturen met uw vaststellingsaanvraag:

Vragen over Risico's dekken voor aardwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?