Gesloten voor aanvragen

Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte)

Gepubliceerd op:
15 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2022

Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met de regeling Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte, ook wel 'garantieregeling aardwarmte' genoemd) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw boring een teleurstellend resultaat? Dan kunt u een vergoeding krijgen, waarvoor u vooraf een premie betaalt.

De regeling was open tot en met 11 maart 2022. U kunt nu geen aanvraag meer indienen. 

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aardwarmte als duurzame energiebron.

Geen inhoudelijke wijzigingen in 2021

Er waren geen inhoudelijke verschillen met de eerdere openstellingen van deze regeling. Alle aanvraagformulieren waren hetzelfde. U kon alleen nog online aanvragen. 

Budget

Het beschikbare bedrag voor de openstelling  van 2021 was € 44,2 miljoen. Het budget voor deze openstelling is op 2-12-2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden

Uw project moest aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • Een geologisch onderzoek van de locatie door een ISO 9001-gecertificeerde onderneming. Dit onderzoek maakt duidelijk welk vermogen u aan de bodem denkt te kunnen onttrekken;
  • Een opsporings- of winningsvergunning;
  • Een uitgewerkt financieringsplan. Een voorwaardelijke financiering met ondersteuning uit deze regeling als voorwaarde, is ook mogelijk.

U moet het aardwarmteproject in korte tijd realiseren. We stellen de volgende eisen aan uw planning:

  • Het boorproject start binnen een jaar na onze goedkeuring van uw aanvraag;
  • Na de start van de aardwarmteboring voltooit u het project binnen een jaar;
  • Het aardwarmteproject levert binnen 2 jaar duurzame en bruikbare energie (in Nederland).

Meer informatie over bijvoorbeeld beperkingen en subsidiabele kosten vindt u in de handleiding bij 'Downloads' op deze pagina.

Aanvragen

U kon uw aanvraag indienen tot en met 11 maart 2022. U kunt nu geen aanvraag meer doen.

Op de pagina Aanvraagproces leest u hoe u uw aanvraag indiende en welke bijlagen u moest meesturen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen subsidieaanvragen op volgorde van ontvangst. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Voor de datum van binnenkomst telt de datum van de vollédige aanvraag. De beoordelingstermijn is 8 weken. Wij kunnen dit eenmalig met 8 weken verlengen.

Vaststelling en wijzigingen

Wil u wijzigingen doorgeven voor uw aanvraag? Of wilt u vaststelling aanvragen? Dit doet u via onderstaande knop. 

Eerdere openstellingen

Alle eerdere openstellingen van deze regeling zijn gesloten. Voert u een project uit onder een eerdere openstelling? Via de pagina Aanvraagproces ziet u uw eerdere aanvragen of geeft u wijzigen door van de openstellingen in 2015, 2017, 2020 of 2021.

Berekening bij meerdere subsidies

Ontvangt u voor uw project al (een andere) subsidie? Of vraagt u deze nog aan? Dan trekken wij de andere subsidie af van de projectkosten. Dit doen wij als dit kosten zijn die met de boring samenhangen. En voor zover de andere subsidie wordt genoemd in artikel 4.3.5, lid 7 van de regeling. Wij berekenen de RNES-subsidie over het bedrag dat overblijft.

Voorbeeld 1

Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 7.000.000. Hij heeft al een DEI-subsidie van € 2.000.000 voor deze kosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% van € 5.000.000.

Voorbeeld 2

Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 9.000.000. Hij heeft al een TSE Hernieuwbare Energie-subsidie van € 4.000.000. Maar het gaat hierbij slechts voor de helft om boorkosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% van € 7.000.000, omdat wij de subsidie voor andere kosten dan de boorkosten niet aftrekken.

Downloads

Vragen over Risico's dekken voor aardwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?