Gesloten voor aanvragen

Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2021

Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met de regeling Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte, ook wel 'garantieregeling aardwarmte' genoemd) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw boring een teleurstellend resultaat? Dan kunt u een vergoeding krijgen, waarvoor u vooraf een premie betaalt.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 mei 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 31 augustus 2023
17:00
Totaal budget:
€ 44.200.000

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Wel kunt u op deze pagina wijzigingen doorgeven of vaststelling aanvragen voor een eerdere aanvraag.

Garantieregeling

Werkt u aan een aardwarmteproject? Dan heeft u een kleine kans op misboring. Omdat een boring erg duur is, kan een misboring grote financiële gevolgen voor u hebben. Met deze regeling kunt u dat risico voor een groot deel afdekken. De regeling werkt in feite als een verzekering of een garantieregeling. U betaalt vooraf een premie. In ruil daarvoor keert de regeling uit als een boring een teleurstellend resultaat heeft.

U kunt voor een ‘regulier’ of een ‘diep’ aardwarmteproject een aanvraag indienen. Een diep aardwarmteproject is dieper dan 3500 meter.

Voorwaarden

Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • Een geologisch onderzoek van de locatie door een ISO 9001-gecertificeerde onderneming. Dit onderzoek maakt duidelijk welk vermogen u aan de bodem denkt te kunnen onttrekken;
  • Een opsporings- of winningsvergunning;
  • Een uitgewerkt financieringsplan. Een voorwaardelijke financiering met ondersteuning uit deze regeling als voorwaarde, is ook mogelijk.

U moet het aardwarmteproject in korte tijd realiseren. We stellen de volgende eisen aan uw planning:

  • Het boorproject start binnen een jaar na onze goedkeuring van uw aanvraag;
  • Na de start van de aardwarmteboring voltooit u het project binnen een jaar;
  • Het aardwarmteproject levert binnen 2 jaar duurzame en bruikbare energie (in Nederland).

Meer informatie over bijvoorbeeld beperkingen en subsidiabele kosten vindt u in de handleiding.

Handleiding RNES Aardwarmte

Wilt u eerst meer lezen over de voorwaarden of kosten die in aanmerking komen voor subsidie? Of meer lezen over puttesten? Bekijk dan de handleiding RNES Aardwarmte. 

Uw aanvraag

Op de pagina Aanvraagproces leest u hoe u uw aanvraag indiende en welke bijlagen u moest meesturen.

Wij beoordelen subsidieaanvragen op volgorde van ontvangst. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Voor de datum van binnenkomst telt de datum van de vollédige aanvraag. De beoordelingstermijn is 8 weken. Wij kunnen dit eenmalig met 8 weken verlengen.

Vaststelling en wijzigingen

Wilt u wijzigingen doorgeven voor uw aanvraag? Dit doet u via onderstaande knop.

Ook vraagt u via deze knop uw vaststelling aan. U stuurt 3 bijlagen mee met uw vaststellingsaanvraag:

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Eerdere openstellingen

Alle eerdere openstellingen van deze regeling zijn gesloten. Voert u een project uit onder een eerdere openstelling? Via de pagina Aanvraagproces ziet u uw eerdere aanvragen of geeft u wijzigen door van de openstellingen in 2015, 2017, 2020, 2021 of 2022.

Berekening bij meerdere subsidies

Ontvangt u voor uw project al (een andere) subsidie? Of vraagt u deze nog aan? Dan trekken wij de andere subsidie af van de projectkosten. Dit doen wij als dit kosten zijn die met de boring samenhangen. En voor zover de andere subsidie wordt genoemd in artikel 4.3.5, lid 7 van de regeling. Wij berekenen de RNES-subsidie over het bedrag dat overblijft.

Voorbeeld 1

Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 7.000.000. Hij heeft al een DEI-subsidie van € 2.000.000 voor deze kosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% van € 5.000.000.

Voorbeeld 2

Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 9.000.000. Hij heeft al een TSE Hernieuwbare Energie-subsidie van € 4.000.000. Maar het gaat hierbij slechts voor de helft om boorkosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% van € 7.000.000, omdat wij de subsidie voor andere kosten dan de boorkosten niet aftrekken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?