Open voor aanvragen

Voorwaarden voor energiecoöperaties SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2022

Wilt u als energiecoöperatie subsidie aanvragen uit de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)? Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Leden

 • Deelnemende leden (particulieren of bedrijven) wonen of zijn gevestigd binnen de postcoderoos.
 • Deelnemende leden zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting.
 • De aanvraag voldoet aan de minimum ledeneis. Dat houdt in:
  1. minimaal één deelnemend lid per 5 kWp vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van zonne-energie;
  2. minimaal één deelnemend lid per 2 kW vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van windenergie;
  3. minimaal één deelnemend lid per 1 kW vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van waterkracht.
 • Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en gelijk stemrecht.
 • U mag één keer per jaar een wijziging in de ledenlijst doorvoeren. Heeft de wijziging tot gevolg dat het project niet meer voldoet aan de minimum ledeneis? Dan geeft u dat direct aan ons door.
 • Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de energiecoöperatie.

Statuten

U stuurt de statuten van de coöperatie met de aanvraag mee. Het gaat hierbij om de statuten van de definitieve oprichtingsakte van de coöperatie.

Binnen één jaar na subsidieverlening

 • U stuurt binnen een jaar de lijst met deelnemende leden aan ons op. Alle leden zijn gevestigd op een adres binnen de postcoderoos, zoals die in de beschikking tot subsidieverlening is vastgesteld. Deze eis geldt op het moment dat de lijst van deelnemende leden aan de minister wordt overgelegd. De ledenlijst bevat alleen naam, adres, postcode en woonplaats van ieder lid. U heeft tot het moment dat de ledenlijst wordt aangeleverd nog de mogelijkheid de postcoderoos te laten wijzigen door de minister. Dan wordt uiteraard van de gewijzigde postcoderoos uitgegaan.
 • U stuurt binnen een jaar een kopie van de akte van recht van opstal. 

Let op: dit is een wijziging in de aanvraagronde van 2023. Voorheen moest u deze documenten binnen een half jaar aanleveren. Hierdoor heeft u meer tijd om deze zaken te regelen.

Stuur ons de gevraagde documenten per e-mail.

Financiële participatie

Leden die buiten de postcoderoos wonen of gevestigd zijn, kunnen financieel participeren (deelnemen) in een project. Deze leden gelden dan als niet-deelnemende leden. Door niet-deelnemende leden wel de mogelijkheid te geven financieel deel te nemen, geven we projecten extra financieringsmogelijkheden. De financiële inbreng van deze leden moet duidelijk zijn. Het staat los van het minimaal aantal benodigde deelnemende leden uit de postcoderoos. U geeft de inbreng van niet-deelnemende leden in de haalbaarheidsstudie aan door duidelijk te maken voor welk aandeel de inbreng is.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?