Open voor aanvragen

Voorwaarden voor energiecoöperaties SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2022

Wilt u als energiecoöperatie de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aanvragen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U stuurt de statuten van de coöperatie met de aanvraag mee. Het gaat hierbij om de statuten van de definitieve oprichtingsakte van de coöperatie.
  • Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en gelijk stemrecht.
  • U mag één keer per jaar een wijziging in de ledenlijst doorvoeren. Heeft de wijziging tot gevolg dat het project niet meer voldoet aan de minimum ledeneis? Dan geeft u dat direct aan ons door.
  • Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de energiecoöperatie.

Voorwaarden binnen 6 maanden na subsidieverlening aan energiecoöperaties zijn:

  • U stuurt binnen een half jaar de lijst met deelnemende leden aan ons op. Alle leden zijn gevestigd op een adres binnen de postcoderoos, zoals die in de beschikking tot subsidieverlening is vastgesteld. Deze eis geldt op het moment dat de lijst van deelnemende leden aan de minister wordt overgelegd. De ledenlijst bevat alleen naam, adres, postcode en woonplaats van ieder lid. U heeft tot het moment dat de ledenlijst wordt aangeleverd nog de mogelijkheid de postcoderoos te laten wijzigen door de minister. Dan wordt uiteraard van de gewijzigde postcoderoos uitgegaan.
  • U stuurt binnen een half jaar een kopie van de akte van recht van opstal. De inschrijving hiervan in de openbare registers hoeft u voor uw SCE-aanvraag in 2022 niet aan te leveren.

U stuurt ons de gevraagde documenten per mail.

Vragen over SCE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?