Open voor aanvragen

Sectorale samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Gepubliceerd op:
30 september 2022

Bent u een in Nederland gevestigde ondernemer en wilt u uw waardeketen verduurzamen? Door een samenwerking aan te gaan ondernemingen en organisaties binnen uw sector, pakt u samen risico's aan. Het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO Pijler 1 ondersteunt u in de uitvoering  van één of meerdere van de zes stappen van het gepaste zorgvuldigheidsproces.

Information in English

Budget en looptijd

Startdatum:
donderdag 13 oktober 2022
10:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 26 september 2023
10:00 (CET)
Totaal budget:
€ 9.000.000

Voor wie is deze subsidie?

Sectorale Samenwerkingsverbanden (Pijler 1) maakt het makkelijker voor Nederlandse bedrijven om de OESO-richtlijnen toe te passen. Ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, vragen in samenwerkingsverband subsidie aan. Naast minimaal 5 ondernemingen kunnen ook brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties deelnemen in een samenwerkingsverband.

Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek? Stuur uw verzoek naar sesam@rvo.nl of bel 088 042 42 42.

Budget en looptijd

Sectorale Samenwerkingsverbanden (Pijler 1) is een 3-jarig subsidieprogramma met twee openstellingen.

Voor de eerste openstelling is € 9 miljoen beschikbaar. Per samenwerking vragen ondernemingen in totaal maximaal € 200.000 in een jaar aan, met een maximum van € 600.000 bij een looptijd van 3 jaar. Maatschappelijke organisaties kunnen per samenwerkingsverband maximaal van € 100.000 subsidie per jaar aanvragen.

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan samen met minimaal 5 bedrijven binnen uw sector. Samen doorloopt u een of meerdere stappen van gepaste zorgvuldigheid om uw internationale waardeketen te verduurzamen.
 • De penvoerder (aanvrager) en de andere bedrijven maken deel uit van dezelfde sector. De penvoerder en bedrijven zijn gevestigd in Nederland. De penvoerder maakt altijd zelf deel uit van het samenwerkingsverband.
 • Brancheorganisaties mogen deelnemen aan het samenwerkingsverband, naast de 5 deelnemende Nederlandse ondernemingen.
 • Maatschappelijke organisaties mogen als partner deelnemen in het samenwerkingsverband, naast de 5 deelnemende Nederlandse ondernemingen.
 • Alle leden van een samenwerkingsverband zijn nodig voor het behalen van de doelen waarvoor subsidie is aangevraagd. Elke partner van het samenwerkingsverband is een rechtspersoon.
 • De samenwerkende bedrijven zijn actief in een waardeketen die een link heeft met de Nederlandse markt. De bedrijven voeren hun activiteiten vooral uit in Nederland, of zijn gericht op Nederland. Ook heeft de waardeketen een link met een of meerdere DAC productielanden.
 • De sector betreft een van de volgende 13 hoogrisico-sectoren: 

o    Bouw
o    Chemie
o    Elektronica
o    Energie
o    Financiële sector
o    Hout en papier
o    Land- en tuinbouw
o    Metaal
o    Olie en gas
o    Scheepsbouw
o    Textiel & kleding
o    Toerisme
o    Voedingsmiddelen

Valt een samenwerkingsverband niet onder een van de hoogrisico-sectoren? Dan moet bij uw aanvraag onderbouwen waarom de aanvraag niet kan worden gezien als behorend bij een van deze sectoren.

(I)MVO

Uw project volgt de richtlijnen voor (internationaal) verantwoord ondernemen – (I)MVO. Wij laten (I)MVO zwaar meewegen bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij vragen u om:

 • te handelen volgens de OESO-richtlijnen;
 • aan te tonen hoe u uw activiteiten uitvoert volgens deze OESO-richtlijnen;
 • een goede risicoanalyse van sociale- en milieurisico's te maken; en
 • door te geven welke maatregelen u neemt om deze risico's te voorkomen en/of te verkleinen.

Aan het begin van uw relatie met ons maken we afspraken met u over (I)MVO. Bijvoorbeeld over hoe (vaak) u rapporteert over de aandachtspunten van uw risicoanalyses.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 13 oktober 2022, 12:00 uur tot en met 26 september 2023, 12:00 uur (Nederlandse tijd). De penvoerder (aanvrager) dient de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Voor het aanvragen van subsidie neemt u de volgende stappen:

 • Zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. U heeft op dit moment minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Vraag eHerkenning op tijd aan; soms duurt het tot een paar weken voor uw aanvraag is behandeld.
 • Stuur uw aanvraag tijdig in. Pijler 1 werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.
 • Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is. Als uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om een aanvulling. Uw aanvraagdatum verandert in dat geval naar de datum waarop uw aanvulling is ontvangen.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag

Houd de volgende informatie bij de hand voor het indienen van uw aanvraag:

 • uw KVK-nummer
 • uw NAW-gegevens
 • uw bankgegevens
 • partnerformulieren
 • projectnaam
 • begroting en subsidiebedrag
 • begin- en einddatum project
 • ingevulde bijlagen (zie hieronder)

Kalender

 • donderdag 13 oktober 2022
  Open voor subsidieaanvragen 1e openstelling, vanaf 12:00 uur (Nederlandse tijd)

Bijlagen

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee. U vult deze in het Engels in. U vindt de bijlagen op de aanvraagpagina

Bijlage I Project proposal
Bijlage II Project budget calculation tool
Bijlage III Partner forms
Bijlage IV Cooperation Agreement (signed by all partners)
Bijlage V De-minimis self-declaration (for each company in partnership)
Bijlage VI Authorisation intermediary Authorisation intermediary (if applicable).

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Voortgangsrapport indienen

Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

Wijzigingen doorgeven

Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie, geeft u door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Eindrapport indienen

Na afloop van uw project dient u een eindrapportage in.

Achtergrond

Wereldwijd doen zich dagelijks IMVO-risico's en -misstanden voor in de waardeketen van Nederlandse bedrijven. Denk aan:

 • de aantasting van de natuurlijke leefomgeving door vervuiling of vermindering van biodiversiteit;
 • schendingen van mensenrechten bij grondverkrijging; of
 • slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken in productielanden.

Het is een uitdaging om misstanden in internationale waardeketens aan te pakken. Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat niet alleen oplossen. Maar door met elkaar samen te werken, kunnen zij hun invloed in de waardeketen(s) vergroten. Deze ervaring zorgt voor betere verankering van due diligence (gepaste zorgvuldigheid op het gebied van IMVO) in de bedrijfsprocessen van Nederlandse ondernemingen. Dit heeft positieve invloed op lokale productieomstandigheden in productielanden.

Publicaties

RVO voert de subsidieregeling Sectorale Samenwerkingsverbanden (Pijler 1) uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken.

Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek?

Stuur ons uw verzoek per e-mail of bel ons op!

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?