Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sectorale samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2024
Gepubliceerd op:
30 september 2022

Bent u een in Nederland gevestigde ondernemer en wilt u uw waardeketen verduurzamen? Door een samenwerking aan te gaan ondernemingen en organisaties binnen uw sector, pakt u samen risico's aan. Het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO Pijler 1 ondersteunt u in de uitvoering  van één of meerdere van de zes stappen van het gepaste zorgvuldigheidsproces.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 13 oktober 2022
12:00
Einddatum:
dinsdag 26 september 2023
12:00
Totaal budget:
€ 9.000.000

Voor wie is deze subsidie?

Sectorale Samenwerkingsverbanden (Pijler 1) maakt het makkelijker voor Nederlandse bedrijven om de OESO-richtlijnen toe te passen. Ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, vragen in samenwerkingsverband subsidie aan. Naast minimaal 5 ondernemingen kunnen ook brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties deelnemen in een samenwerkingsverband.

Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek? Stuur uw verzoek naar sesam@rvo.nl of bel 088 042 42 42.

Budget en looptijd

Sectorale Samenwerkingsverbanden (Pijler 1) is een 3-jarig subsidieprogramma met twee openstellingen.

Voor de eerste openstelling is € 9 miljoen beschikbaar. Per samenwerking vragen ondernemingen in totaal maximaal € 200.000 in een jaar aan, met een maximum van € 600.000 bij een looptijd van 3 jaar. Maatschappelijke organisaties kunnen per samenwerkingsverband maximaal van € 100.000 subsidie per jaar aanvragen.

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan samen met minimaal 5 bedrijven binnen uw sector. Samen doorloopt u een of meerdere stappen van gepaste zorgvuldigheid om uw internationale waardeketen te verduurzamen.
 • De penvoerder (aanvrager) en de andere bedrijven maken deel uit van dezelfde sector. De penvoerder en bedrijven zijn gevestigd in Nederland. De penvoerder maakt altijd zelf deel uit van het samenwerkingsverband.
 • Brancheorganisaties mogen deelnemen aan het samenwerkingsverband, naast de 5 deelnemende Nederlandse ondernemingen.
 • Maatschappelijke organisaties mogen als partner deelnemen in het samenwerkingsverband, naast de 5 deelnemende Nederlandse ondernemingen.
 • Alle leden van een samenwerkingsverband zijn nodig voor het behalen van de doelen waarvoor subsidie is aangevraagd. Elke partner van het samenwerkingsverband is een rechtspersoon.
 • De samenwerkende bedrijven zijn actief in een waardeketen die een link heeft met de Nederlandse markt. De bedrijven voeren hun activiteiten vooral uit in Nederland, of zijn gericht op Nederland. Ook heeft de waardeketen een link met een of meerdere DAC productielanden.
 • De sector betreft een van de volgende 13 hoogrisico-sectoren: 

o    Bouw
o    Chemie
o    Elektronica
o    Energie
o    Financiële sector
o    Hout en papier
o    Land- en tuinbouw
o    Metaal
o    Olie en gas
o    Scheepsbouw
o    Textiel & kleding
o    Toerisme
o    Voedingsmiddelen

Valt een samenwerkingsverband niet onder een van de hoogrisico-sectoren? Dan moet bij uw aanvraag onderbouwen waarom de aanvraag niet kan worden gezien als behorend bij een van deze sectoren.

Internationaal MVO

Uw project volgt de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij laten internationaal MVO zwaar meewegen bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij vragen u om:

 • te handelen volgens de OESO-richtlijnen;
 • aan te tonen hoe u uw activiteiten uitvoert volgens deze OESO-richtlijnen;
 • een goede risicoanalyse van sociale- en milieurisico's te maken; en
 • door te geven welke maatregelen u neemt om deze risico's te voorkomen en/of te verkleinen.

Aan het begin van uw relatie met ons maken we afspraken met u over internationaal MVO. Bijvoorbeeld over hoe (vaak) u rapporteert over de aandachtspunten van uw risicoanalyses.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Voortgangsrapport indienen

Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

Wijzigingen doorgeven

Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie, geeft u door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Eindrapport indienen

Na afloop van uw project dient u een eindrapportage in.

Achtergrond

Wereldwijd doen zich dagelijks IMVO-risico's en -misstanden voor in de waardeketen van Nederlandse bedrijven. Denk aan:

 • de aantasting van de natuurlijke leefomgeving door vervuiling of vermindering van biodiversiteit;
 • schendingen van mensenrechten bij grondverkrijging; of
 • slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken in productielanden.

Het is een uitdaging om misstanden in internationale waardeketens aan te pakken. Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat niet alleen oplossen. Maar door met elkaar samen te werken, kunnen zij hun invloed in de waardeketen(s) vergroten. Deze ervaring zorgt voor betere verankering van due diligence (gepaste zorgvuldigheid op het gebied van IMVO) in de bedrijfsprocessen van Nederlandse ondernemingen. Dit heeft positieve invloed op lokale productieomstandigheden in productielanden.

Publicaties

RVO voert de subsidieregeling Sectorale Samenwerkingsverbanden (Pijler 1) uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken.

Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek?

Stuur ons uw verzoek per e-mail of bel ons!

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?