Open voor aanvragen

Voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH VvE

Gepubliceerd op:
29 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2022

Wilt u als Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie energiebesparende isolatiemaatregelen treffen voor uw woningen (inclusief huurwoningen)? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Hieronder leest u de voorwaarden hiervoor.

Als u meerdere gebouwen heeft, vraagt u per gebouw subsidie aan. Heeft u al SEEH-subsidie ontvangen voor uw gebouw? Dan is het per 1 september 2020 ook mogelijk om een 2e subsidie aan te vragen voor minimaal 2 andere maatregelen die u heeft getroffen voor het gebouw of de woningen.

Let op: 1 juni 2022 informeerde minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer erover dat het vanaf 1 januari 2023 ook mogelijk is voor één energiebesparende maatregel subsidie aan te vragen.

Brief aan de Tweede Kamer: Duurzaam wonen voor iedereen

Voorwaarden

Koopwoningen

 • U bent een vereniging waarin zich minstens 1 koopwoning bevindt waarvan de eigenaar ook de bewoner is. De eigenaars én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaars én bewoners zijn lid van de vereniging en hebben maar één woning als hoofdverblijf.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit doen zij volledig, naar waarheid en leesbaar. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen zijn binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/het gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen vanaf € 25.000 krijgt de vereniging een voorschot van 50%. De resterende 50% betalen wij bij de vaststelling uit na uitvoering van de werkzaamheden. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO in 1 keer uit.
 • U vraagt eerst subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de gekozen maatregelen. U mag na het indienen van uw aanvraag al starten met de uitvoering van de maatregelen, maar u heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (het besluit over uw aanvraag) van ons ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.

 • Bij bijzondere omstandigheden kunnen wij één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Onderbouw uw aanvraag tot uitstel wel goed en vraag dit aan via eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.
 • Heeft u een wijziging of aanvulling op uw aanvraag? Mailt u deze dan zo snel mogelijk door naar eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Huurwoningen

 • Bent u een vereniging met verhuurders? Dan moet de vereniging voldoen aan de Europese staatsteunregels voordat u SEEH-subsidie aanvraagt.
  Elke eigenaar die officieel een (of meerdere) woning(en) verhuurt, moet een verklaring invullen voor de staatssteun: Verklaring staatssteunkaders. Als vereniging voegt u alle ingevulde verklaringen bij de aanvraag toe. U maakt in het aanvraagformulier, in overleg met de verhuurders, een keuze tussen de De-minimisverklaring voor alle verhuurders of de AGVV verklaring (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) voor alle verhuurders. Leest u goed de toelichting in het formulier door, zodat u een juiste keuze kunt maken. Dit geldt voor de gehele aanvraag.
 • Energiebesparende maatregelen waarvoor al subsidie is ontvangen vanuit bijvoorbeeld de regelingen Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) of de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) komen niet meer in aanmerking voor de SEEH-subsidie.

Uitvoerdersformulier

 • Voor de aanvraag van de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket, heeft u een uitvoerdersformulier nodig. Er bestaan 2 varianten hiervan, beide kunt u hieronder downloaden.
 • Worden de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bedrijf een uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bouwbedrijf uitvoert.
 • Op het uitvoerdersformulier beschrijven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende isolatiemaatregelen zij gaan realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
 • U als aanvrager zorgt ervoor dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op

Offertes van bouwbedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Als u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier, vragen wij u alsnog om het juiste formulier naar ons te sturen. Wij nemen alleen volledige aanvragen - dus met alle uitvoerdersformulieren - in behandeling.

Woningtype en appartementsrechten

Woningtype

Appartementen komen in vele soorten en maten voor. Denk aan maisonnettes, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. Voor de aanvraag van deze subsidie scharen wij deze allemaal onder etagewoningen. Kies hier dus voor op het aanvraagformulier. Dit geldt ook voor appartementen met één of meer woonlagen.

Appartementsrechten

Een gebouw bestaat uit zogenaamde appartementsrechten. Niet alle objecten met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige objecten zijn commerciële ruimten of kantoren. Ook deze appartementsrechten tellen mee als onderdeel van het gebouw. Als de aangevraagde maatregelen ook hierop betrekking hebben, dan komen de eigenaars van deze commerciële ruimten of kantoren echter niet in aanmerking voor deze subsidie.

Minimale oppervlakten

Voor het aanvragen van een aantal energiebesparende isolatiemaatregelen gelden minimale oppervlakten per etagewoning. Uitzonderingen zijn het dak en de vloer. Die moeten voor minimaal 70% worden aangepakt.

Voorbeeld

Uw gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen. U kiest 2 energiebesparende isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++-glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++-glas is dit 8 m2.
 De minimale oppervlakten voor deze maatregelen zijn voor het totale gebouw:
 

 • 40 x 13 m2 = 520 m2
 • 40 x 8 m2 = 320 m2

Zijn van deze 40 appartementen 25 stuks van eigenaars die in deze woningen hun hoofdverblijf hebben? Dan komen alleen deze appartementen in aanmerking voor subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt dan als volgt berekend: 25/40 x 100= 62,50%. Dit percentage kan hoger zijn als ook de verhuurde woningen meetellen op basis van ingevulde staatssteunverklaringen.

Handhaving

Onze handhavers kunnen de uitvoering van de maatregelen op de locatie controleren. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Heeft u ons verkeerd geïnformeerd? Dan leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de onze fraudecoördinator.

Bewaar al uw documenten over de SEEH. Heeft u een energieprestatieadviseur ingeschakeld? Bewaar dan ook de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder). U bent verplicht om deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning(en) controleren.

Aanvragen

U regelt uw aanvraag online en u logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan (dit is geen onderdeel van onze website).

Bekijk het aanvraagproces van voorbereiden tot aanvragen

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?