Open voor aanvragen

STOZ: Toelichting routes en aanvraagproces

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
18 april 2024

Via de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) kunt u voor 3 verschillende projectsoorten subsidie aanvragen. Welke soort projecten dit zijn, leest u op deze pagina. Ook leest u meer over het aanvraagproces.

Implementatiestart

Wilt u onderzoeken of u de zorg of ondersteuning binnen uw organisatie kunt digitaliseren? Of weet u al dat u uw zorg of ondersteuning wilt digitaliseren maar weet u nog niet welke processen daarmee verbeterd kunnen worden? Dan kan de implementatiestart uitkomst bieden. Binnen een implementatiestart-aanvraag zoekt u uit of digitale of hybride processen voor zorg of ondersteuning iets voor uw organisatie kunnen betekenen en zo ja, wat.

De aanvraag bestaat uit:

 • een (beknopt) activiteitenplan. Hierin geeft u aan hoe u tot een strategie voor digitale of hybride zorg wilt komen.
 • een de-minimisverklaring. Deze is nodig om aan te geven dat uw organisatie nog ruimte heeft voor financiering binnen de de-minimisvrijstelling.

Schakelt u hulp in van een extern (advies)bureau? Dan is een offerte van dat bureau verplicht.

Uw aanvraag direct regelen

Opschalingsroute

Heeft u een duidelijk beeld van de zorgprocessen die u wilt digitaliseren en staan deze op het STOZ-overzicht? Dan is het een proces dat door een samenwerking van verschillende partijen in de zorgsector is goedgekeurd. U kunt dan binnen de opschalingsroute deze technologie breder inzetten. Dit kunnen technologieën zijn die enerzijds ervoor zorgen dat cliënten langer zelfstandig thuis kunnen wonen en anderzijds arbeidsbesparing en -verlichting opleveren.

De aanvraag bestaat uit een:

 • activiteitenplan, waarin u aangeeft hoe u het beoogde proces binnen uw organisatie wilt digitaliseren;
 • begroting, waarin staat wat de kosten zijn voor deze activiteiten;
 • verklaring van samenwerking en financiering eigen aandeel. Hierin geven alle samenwerkende partijen akkoord op samenwerking en verantwoordelijkheid voor eigen kosten.

Uw aanvraag direct regelen

Evaluatieroute

Heeft u een duidelijk beeld van de zorg- of ondersteuningsprocessen die u wilt digitaliseren en staan deze niet op het STOZ-overzicht? Dan is het een proces dat (nog) niet door een samenwerking van verschillende partijen in de zorg- of ondersteuningsssector is goedgekeurd. Het is mogelijk om deze toepassing binnen de evaluatieroute breder in te zetten. Voor dit type aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • Er zijn minimaal 3 verschillende organisaties met elk 20 bestaande gebruikers.
 • U voert een evaluatie uit van het ingezette zorg- of welzijnsproces en deelt na afloop de opgedane kennis en ervaring.

De aanvraag bestaat uit een:

 • activiteitenplan, waarin u aangeeft hoe u het beoogde proces binnen uw organisatie wilt opschalen;
 • begroting, waarin staat wat de kosten zijn voor deze activiteiten;
 • verklaring van samenwerking en financiering eigen aandeel. Hierin geven alle samenwerkende partijen akkoord op samenwerking en verantwoordelijkheid voor eigen kosten;
 • plan voor de evaluatie van de toepassing voor de waardebepaling.

Uw aanvraag direct regelen

Begrotingsformats

Voor de STOZ bieden we verschillende begrotingsformats aan. U bepaalt welk begrotingsformat u gebruikt op basis van de organisaties die meedoen aan de samenwerking.

Begroting A: (samenwerking) grote onderneming

Bent u een grote onderneming en/of werkt u samen met een grote onderneming die kosten maakt voor dit project? Dan is deze begroting het meest geschikt voor u. Met dit begrotingsformat zijn de kosten voor projectmanagement, implementatie en opleiding subsidiabel voor alle deelnemers. Aanvullend daarop zijn investeringskosten subsidiabel voor de penvoerder. Het subsidiepercentage is 50% voor alle partners en alle kosten.

Begroting B: (samenwerking) kleine of middelgrote onderneming

Bent u een kleine of middelgrote onderneming (kmo) en werkt u samen met andere kmo's die kosten maken voor dit project? Dan is deze begroting het meest geschikt voor u. Met dit begrotingsformat zijn alle kosten subsidiabel voor alle deelnemers. Het subsidiepercentage is 50% voor alle partners die een kmo zijn. Voor grote ondernemingen is het subsidiepercentage 15% voor projectmanagement, implementatie en investeringskosten. Opleidingskosten hebben voor alle partijen een subsidiepercentage van 50%.

Begroting C: rechtspersoon zonder winstoogmerk en geen zorgaanbieder

Vraagt u aan als rechtspersoon zonder winstoogmerk en bent u geen aanbieder van zorg? Dan is deze begroting verplicht. Bij dit begrotingsformat werkt u samen met minstens 5 aanbieders van zorg en/of ondersteuning. Met dit begrotingsformat zijn alle kosten subsidiabel voor alle partners. Voor de penvoerder is alleen het projectmanagement subsidiabel. Het subsidiepercentage is 50% voor alle deelnemers die een kmo zijn. Voor grote ondernemingen is het subsidiepercentage 15% voor projectmanagement, implementatie en investeringskosten. Opleidingskosten hebben voor alle partijen een subsidiepercentage van 50%.

Staat uw aanvraagvorm er niet bij maar wilt u wel aanvragen? Probeer dan begrotingsformats A én B. Dan kunt u de subsidiebedragen met elkaar vergelijken.

Stappenplan aanvraagproces

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?