Open voor aanvragen

SEEH: subsidie voor energieadvies met procesbegeleiding VvE

Gepubliceerd op:
6 januari 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 juli 2022

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw(en)? En wilt u begeleiding bij het proces om deze maatregelen op te nemen in de besluiten van uw Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kunt u subsidie krijgen voor energieadvies met procesbegeleiding. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023.

Advies met investeringsbesluit

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen niet eenvoudig. Als u dit wilt, kunt u hiervoor een energieadvies aanvragen in combinatie met externe procesbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit het ondersteunen van het besluitvormingsproces binnen de VvE aan de hand van het energieadvies. De SEEH biedt hier subsidie voor.

U kunt deze subsidie alleen aanvragen als de vereniging op basis van het energieadvies besluit om:

  • minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen;
  • deze maatregelen binnen 5 jaar te laten uitvoeren.

Daarbij kunt u kiezen uit een lijst met mogelijke maatregelen. Die vindt u op de pagina met de voorwaarden voor deze subsidie.

U vraagt de subsidie aan nadat u de procesbegeleiding heeft gehad. Wanneer de vereniging besluit om geen energiebesparende maatregelen te nemen, kunt u nog wel subsidie aanvragen voor alleen het energieadvies.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor het energieadvies met procesbegeleiding is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedrag energieadvies en procesbegeleiding

Aantal koopwoningen binnen vereniging Maximale subsidiebedragen
1 tot 4 woningen € 1.000
5 tot 8 woningen € 1.600
Bij meer dan 8 woningen € 1.600 + € 110 per extra woning met een maximum van € 4.020

Aanvragen

Lees, voordat u uw aanvraag indient, het aanvraagproces goed door.  Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?