Gesloten voor aanvragen

SEEH: subsidie voor energieadvies met procesbegeleiding VvE

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2023
Gepubliceerd op:
6 januari 2017

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw(en)? En wilt u begeleiding bij het proces om deze maatregelen op te nemen in de besluiten van uw Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).
U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

Al subsidie aangevraagd voor de SEEH of ISDE? Dan gelden daarvoor de huidige informatie en voorwaarden.

Via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kunt u subsidie krijgen voor energieadvies met procesbegeleiding.

Advies met investeringsbesluit

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen niet eenvoudig. Als u dit wilt, kunt u hiervoor een energieadvies aanvragen in combinatie met externe procesbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit het ondersteunen van het besluitvormingsproces binnen de VvE aan de hand van het energieadvies. De SEEH biedt hier subsidie voor.

U kunt deze subsidie alleen aanvragen als de vereniging op basis van het energieadvies besluit om:

  • minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen;
  • deze maatregelen binnen 5 jaar te laten uitvoeren.

Daarbij kunt u kiezen uit een lijst met mogelijke maatregelen. Die vindt u op de pagina met de voorwaarden voor deze subsidie.

U vraagt de subsidie aan nadat u de procesbegeleiding heeft gehad. Wanneer de vereniging besluit om geen energiebesparende maatregelen te nemen, kunt u nog wel subsidie aanvragen voor alleen het energieadvies.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor het energieadvies met procesbegeleiding is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedrag energieadvies en procesbegeleiding

Aantal koopwoningen binnen vereniging Maximale subsidiebedragen
1 tot 4 woningen € 1.000
5 tot 8 woningen € 1.600
Bij meer dan 8 woningen € 1.600 + € 110 per extra woning met een maximum van € 4.020

Aanvragen

De SEEH is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 december 2022. In januari 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) opengesteld.

Lees meer over de SVVE.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?