Gesloten voor aanvragen

SEEH: voorwaarden subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2023
Gepubliceerd op:
29 september 2017

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden voor deze regeling.

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

Al subsidie aangevraagd voor de SEEH of ISDE? Dan gelden daarvoor de huidige informatie en voorwaarden.

Als u meerdere gebouwen heeft, vraagt u per gebouw subsidie aan. Heeft u al SEEH-subsidie ontvangen voor uw gebouw? Dan is het per 1 september 2020 ook mogelijk om een 2e subsidie aan te vragen voor minimaal 2 andere maatregelen die u heeft getroffen voor het gebouw of de woningen.

Isolatiewaarden en oppervlakte-eisen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de isolatiemaatregelen aan verschillende eisen voldoen. Hieronder ziet u per maatregel wat de eisen zijn en hoeveel subsidie per m2 u kunt krijgen.

Isolatiemaatregel Minimale isolatiewaarde * Minimale oppervlakte Subsidie per m2
Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 13 m2 per woning ** €  8
Gevelisolatie (binnen of buiten) Rd ≥ 3,5 13 m2 per woning ** € 38
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele dakoppervlakte van het gebouw € 30
Zolder-/vlieringisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele zolder/vlieringoppervlakte van het gebouw €  8
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele vloeroppervlakte van het gebouw € 11
Bodemisolatie (eventueel in combinatie met vloer) Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele vloeroppervlakte van het gebouw €  6
HR++ glas *** U ≤ 1,2 8 m2 per woning ** € 53
Triple-glas*** in combinatie met isolerend kozijn *** U ≤ 0,7 (triple-glas)
U ≤ 1,5 (kozijn)
8 m2 per woning ** € 150
Panelen in combinatie met HR++ glas U ≤ 1.2 N.v.t. (als aanvulling op m2 HR++-glas) € 23
Panelen in combinatie met triple-glas en met isolerend kozijn U ≤ 0,7 (paneel)
U ≤ 1,5 (kozijn)
N.v.t. (als aanvulling op m2 triple-glas) € 115

* Bij de bepaling van de isolatiewaarde kijken wij uitsluitend naar het nieuw toegevoegde isolatiemateriaal. Reeds aanwezige (oude) isolatie laten wij buiten beschouwing.

** Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw.

*** Bij de berekening van de oppervlakte moet worden gerekend met de netto glasmaten. Alleen het daadwerkelijk te vervangen oppervlakte glas komt namelijk voor subsidie in aanmerking. De buitenmaten, dus inclusief kozijn, zijn hierbij niet van toepassing.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie, verschillen per koopwoningen en huurwoningen. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Koopwoningen

 • U bent een vereniging waarin zich minstens 1 koopwoning bevindt waarvan de eigenaar ook de bewoner is. De eigenaars én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit doen zij volledig, naar waarheid en leesbaar.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen zijn binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/het gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen vanaf € 25.000 krijgt de vereniging een voorschot van 70%. De resterende 30% betalen wij bij de vaststelling uit na uitvoering van de werkzaamheden. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO in 1 keer uit.
 • U vraagt eerst subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de gekozen maatregelen. U mag na het indienen van uw aanvraag al starten met de uitvoering van de maatregelen, maar u heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (het besluit over uw aanvraag) van ons ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.

 • Bij bijzondere omstandigheden kunnen wij één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Onderbouw uw aanvraag tot uitstel wel goed en vraag dit aan via eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.
 • Heeft u een wijziging of aanvulling op uw aanvraag? Mailt u deze dan zo snel mogelijk door naar eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.
 • U krijgt geen subsidie voor:
  • commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren)
  • het verbouwen van scholen of kantoren tot woningen (zogenoemde 'transformatie')
  • het opsplitsen van één woonhuis in meerdere appartementen
  • nieuwbouw

Huurwoningen

 • Bent u een vereniging met verhuurders? Dan moet de vereniging voldoen aan de Europese staatsteunregels voordat u SEEH-subsidie aanvraagt.
  Elke eigenaar die officieel een (of meerdere) woning(en) verhuurt, moet een verklaring invullen voor de staatssteun: Verklaring staatssteunkaders. Als vereniging voegt u alle ingevulde verklaringen bij de aanvraag toe. U maakt in het aanvraagformulier, in overleg met de verhuurders, een keuze tussen de De-minimisverklaring voor alle verhuurders of de AGVV verklaring (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) voor alle verhuurders. Leest u goed de toelichting in het formulier door, zodat u een juiste keuze kunt maken. Dit geldt voor de gehele aanvraag.
 • Energiebesparende maatregelen waarvoor al subsidie is ontvangen vanuit bijvoorbeeld een regeling als Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) komen niet meer in aanmerking voor de SEEH-subsidie.

Woningtype en appartementsrechten

Woningtype

Appartementen komen in vele soorten en maten voor. Denk aan maisonnettes, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. Voor de aanvraag van deze subsidie scharen wij deze allemaal onder etagewoningen. Dit geldt ook voor appartementen met één of meer woonlagen.

Appartementsrechten

Een gebouw bestaat uit zogenaamde appartementsrechten. Niet alle objecten met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige objecten zijn commerciële ruimten of kantoren. Ook deze appartementsrechten tellen mee als onderdeel van het gebouw. Als de aangevraagde maatregelen ook hierop betrekking hebben, dan komen de eigenaars van deze commerciële ruimten of kantoren echter niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voorbeeld appartementsrechten

Uw gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen. U kiest 2 energiebesparende isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++-glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++-glas is dit 8 m2.

De minimale oppervlakten voor deze maatregelen zijn voor het totale gebouw:

 • 40 x 13 m2 = 520 m2
 • 40 x 8 m2 = 320 m2

Zijn van deze 40 appartementen 25 stuks van eigenaars die in deze woningen hun hoofdverblijf hebben? Dan komen alleen deze appartementen in aanmerking voor subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt dan als volgt berekend: 25/40 x 100= 62,50%. Dit percentage kan hoger zijn als ook de verhuurde woningen meetellen op basis van ingevulde staatssteunverklaringen.

Aanvragen

De SEEH is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 december 2022. In januari 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) opengesteld.

Lees meer over de SVVE.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?