Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) Advies

Laatst gecontroleerd op:
12 juli 2024
Gepubliceerd op:
1 juli 2024

Bent u ondernemer en wilt u advies voor het op eigen of gehuurd terrein aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) Advies.

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 24 september 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
12:00

Webinar

In het webinar Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) geven we informatie over de regeling en laten we zien hoe u er gebruik van kunt maken.

 • dinsdag 3 september 2024 10:00 - 11:30
  Webinar Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA)

Budget

Het totaalbudget van SPRILA is voor SPRILA Advies en SPRILA Aanschaf samen. Hieronder ziet u hoeveel subsidie er per activiteit beschikbaar is.

Verdeling budget

 
Activiteit Budget
Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor AC-laadstations € 17.900.000
Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations voor andere aanvragers dan OV-concessiehouders of touringcarbedrijven  € 15.542.000
Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations voor OV-concessiehouders of touringcarbedrijven  € 3.480.000

Voor wie?

Deze regeling is voor ondernemers of een samenwerkingsverband van ondernemers met een KVK-inschrijving die in Nederland gevestigd zijn. De regeling is er ook voor concessiehouders van openbaar vervoer. Een concessiehouder is een vervoerder met een vergunning voor openbaar busvervoer.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de kosten van het advies. Het advies is opgesteld na 1 april 2024. In het advies staan minimaal deze onderwerpen:

 • verwachte groei van het elektrische wagenpark van u, uw klanten of medewerkers
 • verwachte investeringskosten van de laadinfrastructuur
 • mogelijke laadlocaties
 • beschikbare netcapaciteit (transportvermogen, eventueel gecontracteerd)
 • benodigde netcapaciteit
 • grootte van de benodigde netaansluiting
 • bij onvoldoende netcapaciteit: verwachte duur tot de realisatie of aanpassing van de netaansluiting
 • situatietekening van de geplaatste laadinfrastructuur.
 • aantal laadpunten
 • type laadstation

In het adviesformat ziet u welke onderwerpen mogelijk nog meer aan bod komen. Dit format kunt u hieronder downloaden.

Hoeveel subsidie?

De hoogte van de subsidie is 50% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, tot maximaal € 3.500. Per aanvrager of groep aanvragers is de subsidie maximaal € 10.000 per kalenderjaar. U vraagt advies aan per laadlocatie. We verstrekken de subsidie maximaal 400 keer.

Voorwaarden

 • U bent ondernemer of een samenwerkingsverband van ondernemers, of;
 • U bent concessiehouder van openbaar vervoer
 • U heeft een KVK-inschrijving 
 • U bent gevestigd in Nederland 
 • U vraagt advies over laadinfrastructuur op uw eigen terrein, terrein dat u deelt met andere ondernemers of op terrein dat u huurt

Uw aanvraag voorbereiden

De subsidie voor het advies vraagt u aan nadat u het advies ontvangen heeft. Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Houd daarom onderstaande bij de hand als u aanvraagt.

 • post- en bezoekadres
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • KVK-inschrijfnummer
 • postcode van de locatie waarvoor het advies wordt aangevraagd
 • doelgroep waar de gebruikers van de laadinfrastructuur toe behoren
 • opgestelde advies
 • naam van het adviesbureau dat het advies heeft opgesteld
 • contactpersoon en contactgegevens van het adviesbureau
 • KVK-inschrijfnummer van het adviesbureau dat het advies heeft opgesteld
 • datum waarop het advies is vastgesteld
 • factuur en betaalbewijs van het advies
 • de-minimisverklaring
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. U vindt deze ook in Mijn RVO. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum. We streven ernaar binnen 13 weken te beslissen over uw aanvraag. U kunt de status van uw aanvraag ook volgen in Mijn RVO.

Wetten en regels

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?