Open voor aanvragen

SVOH: Voorwaarden tot 1 april 2023

Gepubliceerd op:
4 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 juli 2023

Bent u vóór 1 april 2023 gestart met de uitvoering van maatregelen? Dan komt u in aanmerking voor de SVOH als u voldoet aan de voorwaarden op deze pagina.

Wijzigingen per 1 april 2023

De SVOH is gewijzigd. Bent u op of ná 1 april 2023 gestart met de uitvoering van de maatregelen? Dan gelden de voorwaarden op deze pagina niet voor u.

Per 1 april 2023 gelden er andere voorwaarden. U vindt deze op SVOH: Voorwaarden per 1 april 2023.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SVOH moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning vóórdat u subsidie aanvraagt.
 • De woning waar u subsidie voor aanvraagt moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. En de woning wordt minimaal één dag vóórdat u de subsidieaanvraag indient, verhuurd. U kunt dit ook aantonen met een ondertekend huurcontract.
 • U start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vanaf 1 april 2022.
 • De uitvoering van de maatregelen doet een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering doet u dus niet zelf.
 • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Bekijk ook of u binnen de doelgroep valt van de SVOH. U leest hierover onder Voor wie?.

Voor wie?

Deze subsidie is voor particuliere verhuurders en institutioneel beleggers.

Dit is geen subsidie voor: 

 • nieuwbouw woningen
 • uitbreiding van een woning (zoals een uitbouw)
 • onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers)
 • huurwoningen boven de liberalisatiegrens

Volg de stappen in de beslisboom

Wilt u weten of u binnen de doelgroep valt? Volg de stappen in de onderstaande beslisboom. Zo krijgt u een idee of u mogelijk in aanmerking komt voor deze subsidie.

Twijfelt u of u binnen de doelgroep van de SVOH valt? Neem contact met ons op via svoh@rvo.nl.

Waarvoor krijgt u subsidie en hoeveel?

U krijgt subsidie voor:

 • energiebesparende maatregelen
 • onderhoudsmaatregelen (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert)
 • energieadvies (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert)

Om in aanmerking te komen voor de SVOH, laat u minimaal twee verduurzamingsmaatregelen uitvoeren. Het maakt niet uit of dit energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen zijn, of een combinatie hiervan.

Per woning krijgt u maximaal € 6.000 subsidie. In totaal verlenen wij u maximaal € 400.000 subsidie. Hieronder leest u voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Ook vindt u de voorwaarden per maatregel en de hoogte van de subsidie.

Wanneer vraagt u subsidie aan?

Vraagt u subsidie aan voor € 125.000 of meer? Dan moet u eerst de subsidieaanvraag indienen, daarna start u met de werkzaamheden.

Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 125.000? Dan voert u eerst de werkzaamheden uit. Wanneer deze volledig zijn uitgevoerd, dient u de subsidieaanvraag in.

Energiebesparende maatregelen

In onderstaande tabel vindt u alle energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie krijgt. Per maatregel leest u:

 • de minimale isolatiewaarde- of rendementseis
 • de minimale oppervlakte waar de maatregel op moet worden toegepast
 • het subsidiebedrag per m2, of per woning

Subsidie per maatregel

Isolatiemaatregel   Minimale isolatiewaarde Minimale isolatieoppervlakte per woning (in m2) Subsidie per m2 of woning
Spouwmuurisolatie   Rd ≥ 1,1 10 € 8
Gevelisolatie (binnen of buiten)   Rd ≥ 3,5 10 € 38
Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer Dakisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 30
  Zolder- / vlieringvloerisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 8
Vloer- of bodemisolatie Vloerisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 11
  Bodemisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 6
Hoogrendementsglas HR++ glas Ug ≤ 1,2 8* € 53
  Nieuwe isolerende deur * Ud ≤ 1,5 8* € 53
  Triple glas in combinatie met isolerend kozijn Ug ≤ 0,7 voor triple glas en voor het isolerend kozijn Uf ≤ 1,5 8* € 150
  Nieuwe isolerende deur * Ud ≤ 1,0 8* € 150
Energiezuinig ventilatiesysteem CO2-gestuurde ventilatie     30% met een maximum van € 1.200
  Balansventilatie met warmteterugwinning Met een rendement van minimaal 90%   30% met een maximum van € 1.200

* Houd bij deze maatregelen rekening met het volgende:

 • Bij dakisolatie of isolatie van de zolder- of vlieringvloer: u moet een keuze maken. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
 • Bij vloer- en bodemisolatie: u moet een keuze maken. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
 • Bij een nieuwe isolerende deur: deze maatregel is alleen mogelijk in combinatie met HR++ of triple glas.
 • Bij hoogrendementsglas: HR++, triple glas en nieuwe deuren worden bij elkaar opgeteld voor de minimum oppervlakte, en worden samen als 1 maatregel gezien.

 

Onderhoudsmaatregelen

U krijgt subsidie voor onderstaande onderhoudsmaatregelen, in combinatie met een energiebesparende maatregel. In de tabel vindt u hierover meer informatie.

Subsidie per maatregel

Onderhoudsmaatregel Subsidie
Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij het gebruik van triple glas) €  75 per m2
 Ventilatiebox vervangen € 150 per woning

Energieadvies

U krijgt subsidie voor een energieadvies in combinatie met een energiebesparende maatregel. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal woningen waarvoor u deze subsidie aanvraagt:

 • 1 tot en met 4 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 400
 • 5 tot en met 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800
 • Bij meer dan 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800 + € 80 per extra woning (vanaf 8 woningen), met een maximum van € 2.560

Let op: naast een energieadvies moet u ook een energiebesparende maatregel uitvoeren om in aanmerking te komen voor deze subsidie. 

Handhaving

Wij controleren op locatie de uitvoering van de maatregelen. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Of heeft u ons over iets anders verkeerd geïnformeerd? Dan moet u het volledige subsidiebedrag terugbetalen. Ook kunnen wij een melding maken bij onze fraudecoördinator.

Het is belangrijk, en verplicht, dat u alle documenten over uw SVOH-aanvraag minimaal 10 jaar bewaard. Heeft u een EPA-adviseur ingeschakeld? Bewaar dan ook voor die periode de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder).

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan van 1 april 2022, 09:00 uur tot 31 december 2025, 17:00 uur. Lees voordat u uw aanvraag indient goed het aanvraagproces door.

Veelgestelde vragen 

U leest hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de SVOH voor maatregelen die zijn uitgevoerd vóór 1 april 2023.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?