Open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden verduurzamingsonderzoek en -advies

Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Vraagt u subsidie aan voor verduurzamingsonderzoeken en -adviezen bij de SVVE? Dit kan één keer per gebouw of groep van gebouwen voor alle onderzoeken en adviezen samen. U doet dit nadat de onderzoeken of adviezen zijn opgeleverd.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 januari 2024
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 48.500.000

Algemene Voorwaarden

De subsidieaanvraag voor verduurzamingsonderzoek en -advies moet in elk geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • Per VvE vraagt u één keer subsidie aan. Dit kan voor een gebouw of groep van gebouwen. U vraagt dus voor alle adviezen en/of onderzoeken samen in één keer subsidie aan. 
 • Hebben de gebouwen of groep van gebouwen al eerder overheidssubsidie gekregen om de onderzoeken uit te voeren? Dan krijgt de VvE daar niet nogmaals subsidie voor. Er is een uitzondering voor gemeentelijke subsidies. 
 • In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de facturen en betaalbewijzen.
 • De adviezen en onderzoeken zijn uitgevoerd na 1 januari 2024. Deze regel geldt niet voor het energieadvies en DMJOP: deze mogen zijn opgesteld vóór 1 januari 2024.
 • Als u de subsidieaanvraag indient, mogen de adviezen en onderzoeken maximaal 2 jaar geleden zijn uitgevoerd.

Voorkom teleurstellingen

Hou er rekening mee dat u geen subsidie krijgt voor adviezen of onderzoeken die gaan over:

 • een woning of gebouw met een bouwjaar of woonfunctie na 1 januari 2013;
 • nieuwbouw;
 • winkels, kantoren of ander commercieel vastgoed binnen de VvE;
 • het om- of verbouwen van gebouwen zoals scholen of kantoren tot woningen;
 • het opsplitsen van één woning in meerdere appartementen;
 • het vergroten van de bestaande thermische schil. De thermische schil is de omhulling van het gehele gebouw die bestaat uit het dak, de gevel, vloer en beglazing, kozijnpanelen en deuren;
 • procesbegeleiding waarvoor u al subsidie ontving vanuit de Subsidieregeling Procesondersteuning voor Opschaling Renovatieprojecten (SPOR).

Voorwaarden per onderzoek of advies

Hieronder leest u per optie aan welke voorwaarden een onderzoek of advies moet voldoen. 

Keuzelijst Verduurzamingsmaatregelen

Vraagt u subsidie aan voor een DMJOP of financieel haalbaarheidsonderzoek? Dan moeten hierin minimaal 2 verduurzamingsmaatregelen zijn opgenomen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Energiebesparende isolatiemaatregelen: 
  • spouwmuurisolatie
  • gevelisolatie
  • dak- of zolder- of vlieringisolatie
  • vloer- of bodemisolatie
  • isolerende beglazing: HR++ of triple-glas eventueel i.c.m. kozijnpanelen en/of isolerende deuren
 • Duurzame warmteopties: 
  • warmtepomp
  • zonneboiler
 • P(V)T-panelen
 • CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met een minimaal rendement van 90% aan warmteterugwinning (WTW). Warmteterugwinning is een techniek die warmteverlies vermindert. Bijvoorbeeld door ventilatie. 
 • Voor VvE's die alleen uit eigenaar/bewoners bestaan: centrale aansluiting op een warmtenet. 

De bovenstaande maatregelen en apparaten moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze vindt u op de pagina's SVVE: voorwaarden verduurzamingsmaatregelen en SVVE: voorwaarden subsidie duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Voor elke maatregel vraagt u apart subsidie aan.

Aanvragen uit 2023

Let op: heeft u SVVE aangevraagd in 2023? Dan gelden de voorwaarden van tot en met 31 december 2023.

U leest die voorwaarden op SVVE: voorwaarden energieadvies 2023

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en verduurzamingsonderzoek en -advies samen. Kijk voor de actuele budgetcijfers op SVVE: stand van zaken budget

Het subsidiebedrag is 75% van de facturen (inclusief btw) van alle adviezen en/of onderzoeken samen, maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen:

 • € 10.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit maximaal 10 woningen.
 • € 15.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit 11 tot en met 30 woningen.
 • € 20.000 als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit meer dan 30 woningen.
   

Aanvragen

In het aanvraagproces leest u welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?