Open voor aanvragen

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Laatst gecontroleerd op:
17 juni 2024
Gepubliceerd op:
4 december 2023

Bent u ondernemer en investeert u in de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen? Vraag dan de Subsidie Warmte-infrastructuur Glastuinbouw aan. 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 februari 2024
Einddatum:
vrijdag 30 augustus 2024
Totaal budget:
€ 27.000.000

Voor wie?

U investeert in de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen. U bent al ver met uw plannen en kunt snel starten met de aanleg van uw warmtenet. Ondernemingen die geschikt zijn om deze investering te doen zijn bijvoorbeeld: 

 • warmtecoöperaties 
 • warmtebedrijven 
 • warmte-infrastructuur-ondernemingen

Voorwaarden

Voorwaarden voor uw investering:

 • U bent een ondernemer en investeert in een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen.
 • U investeert in ondersteunende warmte-infrastructuur die in combinatie met het nieuwe, efficiënte warmtenet wordt aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn koppelingen tussen warmtenetten en seizoensopslag van (hoge temperatuur) warmte.
 • Uw warmtenet voldoet aan de eisen voor een energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling. Deze eisen vindt u in punt 41 van artikel 2 van de Richtlijn Energie Efficiëntie 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad. U toont dat aan met het rapportageformat duurzaamheid. Dit format vindt u onder Uw aanvraag voorbereiden.

Wat u aantoont:

 • U toont aan dat alle benodigde ketenpartners en stakeholders betrokken zijn bij uw project. Dit zijn partijen die een belangrijke rol spelen in de keten van warmtelevering: van bron tot eindgebruiker.
 • U kunt uw project niet zonder subsidie uitvoeren. U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de onrendabele top van uw project niet lager is dan 25% van de subsidiabele kosten.
 • Minimaal 60% van het vermogen dat nodig is voor warmtelevering voor de glastuinbouwondernemingen, zal binnen het project aangesloten worden. Hierbij rekent u overcapaciteit of koppelleiding niet mee. Dit toont u aan met intentieverklaringen of intentieovereenkomsten van glastuinbouwondernemers.

Voorwaarden voor uw subsidieaanvraag:

 • U start niet met uw project voordat u subsidie aanvraagt. U mag geen financiële verplichtingen aangaan vóórdat u een subsidieaanvraag doet. Dit geldt ook als u deze kosten nog niet heeft betaald.

Voorwaarden nadat uw subsidie is goedgekeurd:

 • Nadat uw subsidie is goedgekeurd:
  • start u binnen 6 maanden met de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt;
  • stuurt u ons binnen 1 jaar een definitief investeringsbesluit en financieringsbesluit;
  • stuurt u ons binnen 2 jaar een opdrachtverstrekking. Hieruit blijkt dat u gestart bent met de fysieke aanleg van het warmtenet;
  • realiseert u binnen 5 jaar uw project. Hierna stellen wij de subsidie vast op basis van de werkelijke kosten die u maakte.
 • U krijgt minimaal €125.000 subsidie.
 • Wilt u de Energie-investeringsaftrek (EIA) combineren met SWiG? Dat kan. Breng bij de vaststelling van de SWiG het EIA-voordeel in mindering op de subsidiabele kosten. Het gaat om het EIA-voordeel dat u ontvangt tot en met de einddatum van het project.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Toets uw projectidee

Toets uw projectidee bij ons met het projectideeformulier. Een projectidee is een korte beschrijving van uw project. 

U krijgt advies over:

 • of uw projectidee aansluit bij de voorwaarden van de subsidie; 
 • wat we globaal van de kwaliteit van uw projectidee vinden;
 • hoe u uw projectplan op kunt stellen. 

Volg de volgende 2 stappen:

 1. Vul het projectideeformulier zo compleet mogelijk in.
 2. Stuur het projectideeformulier uiterlijk 3 weken voor sluiting van de regeling op. Dan adviseren wij u op tijd. 

Wij geven dit advies eventueel in een persoonlijk gesprek.

De subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee. Wij controleren pas bij de subsidieaanvraag of deze écht voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Uw aanvraag voorbereiden 

Infographic met illustratie en iconen voor de voorbereiding van de subsidie-aanvraag SWiG.

Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen uw aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Bereid uw aanvraag daarom goed voor. Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlages mee: 

Iemand machtigen

U kunt een intermediair machtigen om: 

 • uw subsidieaanvraag te doen;
 • uw hele aanvraag te regelen;
 • uw aanvraag te regelen en uw vaststellingsaanvraag te doen.

U geeft uw keuze voor een van deze opties door in uw aanvraag.

Bent u intermediair?

Huurt de aanvrager u in als adviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren? Dan bent u intermediair. Gebruik uw eigen inloggegevens voor eHerkenning (eH3). Vraagt u aan namens een dochter-of zusterbedrijf? Ook dan bent u intermediair. Een groep heeft maar één eHerkenningsmiddel.

Aanvragen  

U vraagt de subsidie Warmtenetten investering Glastuinbouw (SWiG) aan in Mijn RVO. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Lees meer over eHerkenning op Hulp bij inloggen.  

Na uw aanvraag

Infographic met illustratie en iconen voor de stappen in het aanvraagproces van de subsidie SWiG.

Heeft u de SWiG-subsidie aangevraagd? Dan doorloopt u de volgende stappen:

Terugkijken: webinar SWiG

RVO organiseerde vóór openstelling van de SWiG 2024 een webinar over de mogelijkheden en het aanvraagproces van deze subsidie. U kunt het webinar nog terugkijken op ons YouTube-kanaal: webinar Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw.

Wetten en regels

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de officiële regelings- en wetteksten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De wetteksten zelf zijn altijd leidend.

Voor deze subsidie gelden algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?