Bijna open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK

Gepubliceerd op:
19 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2023

Heeft u een energie-intensieve mkb-onderneming? Onderstaande voorbeelden leggen uit hoe we bepalen of u voldoet aan de eis van energie-intensiteit. De genoemde bedragen zijn voorbeeldbedragen.

Let op: wekt u energie op?

We gebruiken de standaard jaarinvoeding  (SJI) met als peildatum 1 januari 2023 om vast te stellen om hoeveel KwH het gaat. Dit gaat van uw verbruik af. Dit kan invloed hebben op het aandeel van elektriciteit in uw energiekosten, waardoor het percentage lager kan uitvallen. 

Formule

Uw totale energiekosten moeten minimaal 7% van uw omzet bedragen. Dit noemen we de intensiteitstoets. Met onderstaande formule berekenen wij of u hieraan voldoet.

Onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op fictieve bedragen. Ze zijn bedoeld u te laten zien hoe wij de energie-intensiteit van uw onderneming berekenen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze berekeningen. Ook de genoemde modelprijzen 2022 zijn fictief. Deze passen we aan zodra het CBS de definitieve modelprijzen van 2022 bekendmaakt.

Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens u kunt gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Rekenvoorbeeld 1: uw onderneming voldoet aan de voorwaarden

Stel:

 • uw onderneming heeft een standaard jaarverbruik (SJV) gas van 40.000 m³.
 • de modelprijs in 2022 bedraagt € 2,88 per m³ gas.
 • uw onderneming heeft een standaard jaarafname (SJA) elektriciteit 30.000 kWh.
 • de modelprijs elektriciteit in 2022 bedraagt € 0,90 per kWh.
 • uw omzet, zoals bekend bij de Belastingdienst, bedraagt € 2.000.000.
   
Berekening        
40.000 m3  x € 2,88  = € 115.200
30.000 kWh  x € 0,90  = €   27.000
Totale energiekosten       € 142.200
         
€ 142.200  : € 2.000.000  = 7,11%

Uw onderneming voldoet aan de gestelde norm van energie-intensiteit van 7%. U komt in aanmerking voor subsidie.

 

Rekenvoorbeeld 2: uw onderneming voldoet niet aan de voorwaarden

Stel:

 • uw onderneming heeft een standaard jaarverbruik (SJV) gas van 20.000 m³.
 • de modelprijs in 2022 bedraagt € 2,88 per m³ gas.
 • uw onderneming heeft een standaard jaarafname (SJA) elektriciteit 30.000 kWh.
 • de modelprijs elektriciteit in 2022 bedraagt € 0,90 per kWh.
 • uw omzet, zoals bekend bij de Belastingdienst, bedraagt € 2.000.000.
   
Berekening        
20.000 m3  x € 2,88  = € 57.600
30.000 kWh  x € 0,90  = € 27.000
Totale energiekosten       € 84.600
         
€ 84.600  :  € 2.000.000  = 4,23%

Uw onderneming voldoet niet aan de gestelde norm van energie-intensiteit van 7%. U komt niet in aanmerking voor subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?