Gesloten voor aanvragen

Versneld natuurherstel 2022

Gepubliceerd op:
9 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2022

Te veel stikstof is schadelijk voor natuur. In Natura 2000-gebieden zijn daarom maatregelen nodig om natuur te herstellen. Bijvoorbeeld om dieren en planten die daar leven te beschermen. Hiervoor kon u van 14 februari tot 11 april 2022 de subsidie Versneld natuurherstel aanvragen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 13 februari 2022
00:00
Einddatum:
maandag 11 april 2022
17:00
Minimale subsidiebedrag is € 25.000
Totaal budget:
€ 39.700.000

Voor wie?

U vraagt deze subsidie aan als u maatregelen wilt uitvoeren die effect hebben op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • natuur plaggen of laten begrazen;
 • stuifkuilen graven;
 • waterhuishouding herstellen;
 • bossen omvormen.

Wanneer bent u terreinbeheerder?

U bent terreinbeheerder van de grond waarop u de maatregelen wilt uitvoeren. Of u bent lid van een samenwerkingsverband waarvan een van de leden terreinbeheerder is. Een terreinbeheerder is de eigenaar of erfpachter van de grond. Of iemand die recht van beklemming heeft.

Recht van beklemming betekent dat u voor altijd een zakelijk recht heeft op een onroerende zaak van een ander. Dit recht is niet te delen. U bent dan eigenaar van de gebouwen en beplantingen op de grond. Maar niet van de grond zelf.

Verschillende groepen terreinbeheerders

Er zijn 2 verschillende groepen terreinbeheerders die subsidie kunnen aanvragen:

 1. Terreinbeheerders die vooral actief zijn in de primaire landbouwproductie (vaak agrariërs).
 2. Terreinbeheerders die niet actief zijn in de primaire landbouwproductie, zoals natuurbeschermingsorganisaties en particulieren.

Voor deze 2 groepen zijn er verschillende regels.

Budget

Voor de subsidie Versneld natuurherstel 2022 is € 39,7 miljoen beschikbaar. U kunt 100% van uw kosten vergoed krijgen.

Minimaal subsidiebedrag

Het minimale subsidiebedrag is € 25.000. De totale kosten voor uw project mogen niet minder zijn dan dit bedrag. Hieronder vallen ook uw kosten voor het kopen van grond.

Maximaal subsidiebedrag

Voor de 2 groepen terreinbeheerders gelden verschillende maximale subsidiebedragen. Bent u als terreinbeheerder vooral actief in de primaire landbouwproductie? Dan krijgt u maximaal € 500.000. Bent u als terreinbeheerder niet actief in de primaire landbouwproductie? Dan krijgt u maximaal 100% van uw projectkosten vergoed.

Verdeling van het budget

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat u met uw aanvraag punten scoort voor verschillende onderdelen. Het budget gaat naar de projecten met de meeste punten. Wilt u weten hoe we uw aanvraag beoordelen? Dit leest u op Beoordeling aanvraag Versneld natuurherstel 2022.

Voor welke kosten subsidie? 

U krijgt subsidie voor kosten die direct verbonden zijn aan uw maatregelen voor natuurherstel. De 2 groepen terreinbeheerders krijgen voor verschillende kosten subsidie. Koopt u grond? Dan gelden speciale regels voor de kosten waarvoor u subsidie krijgt.

Lees meer over de kosten waarvoor u subsidie krijgt op Subsidiabele kosten Versneld natuurherstel 2022.

Voorwaarden

 • Heeft u toestemming of vergunningen nodig? Dit regelt u voor uw project begint.
 • Bent u vooral actief in de primaire landbouwproductie? Dan laat u een milieueffectbeoordeling doen voor uw project van start gaat.
 • Koopt u grond? Dan doet u dit binnen 2 jaar nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
 • Als u grond koopt, sluit u daarna een kwalitatieve verplichting met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. U leest hierover meer op Na uw aanvraag Versneld natuurherstel 2022, onder de paragraaf Grond aankopen en overeenkomst sluiten.

Aanvraag beheren

Versneld natuurherstel 2022 is gesloten. U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Vroeg u subsidie aan? Voor 12 juli 2022 krijgt u een brief met de beslissing. Op mijn.rvo.nl bekijkt en beheert u uw aanvraag. En geeft u voortgang en wijzigingen door.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze compleet is. Ontbreken er gegevens of bewijs? Dan krijgt u een brief van ons. U heeft dan 14 dagen de tijd om ons de extra gegevens te sturen.

U krijgt vóór 12 juli 2022 een brief met de beslissing. Hierin staat hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen. U hoeft niet te wachten op de beslissing of u subsidie krijgt. U mag beginnen zodra u subsidie heeft aangevraagd. Houd er wel rekening mee dat we uw aanvraag kunnen afwijzen.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Meer informatie over hoe het verder gaat na uw aanvraag vindt u op Na uw aanvraag Versneld natuurherstel 2022.

Meer weten?

Wat bedoelen we met stikstofgevoelige natuur? En wat is het beschermen, in stand houden en herstellen van natuurerfgoed? Lees hier meer over op Herstelstrategieën. Meer informatie over wet- en regelgeving van Versneld natuurherstel vindt u in de Staatscourant.

Vragen over Versneld natuurherstel 2022?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?