Open voor aanvragen

Bereken uw fiscale voordeel van de WBSO

Gepubliceerd op:
14 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2022

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale innovatieregeling. De regeling vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw S&O-project. De berekening van het financiële voordeel van de WBSO hangt onder andere af van de rechtsvorm van uw bedrijf. U kunt het WBSO-voordeel verrekenen in uw belastingaangifte.

Wilt u direct weten welk financieel voordeel de WBSO oplevert? Gebruik dan de WBSO regelhulp.

Voordeel per rechtsvorm

Rechtsvorm en berekening voordeel

Rechtsvorm Berekening voordeel
Ondernemer zonder personeel Uw bedrijf valt onder de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld zzp'er).
  • U ontvangt een vaste aftrek (S&O-aftrek) als u minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maakt.
  • Startende zzp'ers ontvangen een aanvullende aftrek. In 2021 was de S&O-aftrek € 13.188 en de aanvullende aftrek € 6.598. De bedragen voor 2022 zijn eind december 2021 bekend.
Onderneming met personeel

Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een bv of nv). Berekening van het voordeel op basis van:

  • de S&O-uren: op te geven in de aanvraag;
  • het S&O-uurloon: berekend op basis van BSN's van S&O-medewerkers van 2 jaar geleden óf een forfaitair uurloon van € 29;
  • kosten en uitgaven voor het S&O-project: per kalenderjaar maakt u een keuze tussen het forfait óf een begroting van de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven is:
    • € 10 per S&O-uur voor de 1e 1.800 S&O-uren
    • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800

Voordeelpercentages en bedragen

U hoeft minder loonheffing af te dragen (S&O-afdrachtvermindering). Het bedrag berekent u als volgt: ((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage 1e of 2e schijf.

Ondergenoemde voordeelpercentages en bedragen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2022 (onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant).

WBSO in 2022

Tarief per schijf percentage
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000
Tarief 2e schijf 16%
Aftrek voor zelfstandigen (>/= 500 S&O-uren) bedrag
Vaste aftrek € 13.360
Extra aftrek starters* € 6.684

* U kunt maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt in de eerste 5 jaren dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Extra voordeel met de Innovatiebox

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u misschien gebruik maken van de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25%. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit. Lees de uitgebreide brochure over de innovatiebox.

Extra voordeel voor starters

Voor startende ondernemers is er extra voordeel. Bent u een start-up en heeft u een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend? Dan kunt u misschien gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling of aandelenoptieregeling voor start-ups.

Wat is uw financieel voordeel?

Bereken het met de regelhulp.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?