Gesloten voor aanvragen

Extra fiscaal voordeel voor start-ups

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2022
Gepubliceerd op:
21 juli 2017

De gebruikelijkloonregeling voor start-ups en de aandelenoptieregeling voor start-ups waren er voor start-ups die een S&O-verklaring (WBSO) ontvingen waarin startersvoordeel was toegekend. Met beide regelingen betaalde de start-up minder loonbelasting.

De regelingen zijn gesloten en openen niet meer. De Belastingdienst voerde de fiscale regelingen uit. In bepaalde gevallen moesten start-ups bij ons een de-minimisverklaring indienen. 

De gebruikelijkloonregeling en de aandelenoptieregeling voor start-ups

Met de gebruikelijkloonregeling mochten start-ups het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager was, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Lees meer over loon en aanmerkelijk belang op de website van de Belastingdienst.

De aandelenoptieregeling was er voor start-ups die hun werknemers aandelenoptierechten toekenden. Als een werknemer deze rechten uitoefende of ze vervreemde, konden de start-ups loonheffingen inhouden over 75% in plaats van 100% van dit voordeel. Dat kon alleen als dit voordeel niet meer was dan € 50.000. 

De-minimisplafond

Start-ups mochten de gebruikelijkloon- en/of de aandelenoptieregeling alleen toepassen als zij niet boven het de-minimisplafond uitkwamen voor wat betreft staatssteun volgens het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?