Open voor aanvragen

Extra fiscaal voordeel voor start-ups

Gepubliceerd op:
21 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
2 juli 2021

Bent u een start-up en heeft u een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups.

Met beide regelingen betaalt u als start-up minder loonbelasting. De Belastingdienst voert de fiscale regelingen uit. In bepaalde gevallen moet u bij ons (RVO) een de-minimisverklaring indienen. Hieronder leest u wanneer en hoe u dat doet.

Wat is de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

Als u de gebruikelijkloonregeling voor start-ups toepast, dan mag u het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u aannemelijk maken. De gebruikelijkloonregeling geldt vanaf 2017.

Voorwaarden gebruikelijkloonregeling

U kunt gebruik maken van deze regeling als:

 • u werknemer bent van uw start-up; en
 • u als werknemer een aanmerkelijk belang in uw bedrijf heeft;
 • uw bedrijf een S&O-verklaring (WBSO) heeft ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend.

Voldoet u aan al deze voorwaarden en bent u verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet u eerst een de-minimisverklaring bij ons indienen om gebruik te kunnen maken van gebruikelijkloonregeling.

Voldoet u aan alle voorwaarden, maar bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan kunt u de gebruikelijkloonregeling direct toepassen bij uw aangifte loonheffingen. U hoeft dan geen de-minimisverklaring bij ons in te dienen.

Wat is de aandelenoptieregeling voor start-ups?

Bent u een start-up en kent u uw werknemers aandelenoptierechten toe? En oefent een werknemer deze rechten uit of vervreemdt de werknemer ze? Dan houdt u loonheffingen in over 75% in plaats van 100% van dit voordeel, voor zover dit voordeel niet meer is dan € 50.000. De regeling geldt vanaf 2018.

Voorwaarden aandelenoptieregeling

U kunt gebruik maken van deze regeling als:

 • uw bedrijf inhoudingsplichtig is en één of meer medewerkers in loondienst heeft waarvoor een verstrekt aandelenoptierecht wordt uitgeoefend of vervreemd;
 • uw bedrijf in het jaar waarin dat aandelenoptierecht is verstrekt een S&O-verklaring (WBSO) heeft ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend;
 • op het moment dat de werknemer de aandelenoptierechten uitoefent of vervreemdt het ten minste 12 maanden geleden, maar niet langer dan 5 kalenderjaren geleden is dat u ze heeft toegekend.

Wilt u gebruikmaken van de aandelenoptieregeling voor start-ups? Dan moet u altijd eerst een de-minimisverklaring bij ons indienen.

De-minimisplafond

U mag de gebruikelijkloon- en/of de aandelenoptieregeling alleen toepassen als uw bedrijf niet uitkomt boven het de-minimisplafond voor wat betreft staatssteun volgens het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De gegevens die u invult in de de-minimisverklaring bepalen of u de gebruikelijkloonregeling of aandelenoptieregeling voor start-ups mag toepassen.

Let op: Beide regelingen kennen een eigen de-minimisverklaring. U vindt beide formulieren in eLoket.

De-minimisverklaring indienen

Wilt u een de-minimisverklaring indienen, dan neemt u de volgende stappen:

 • Check of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Log in op eLoket met eHerkenning niveau 3 (eH3). Heeft u zelf WBSO aangevraagd? Dan beschikt u al over een geldig eHerkenningsmiddel. Bent u nieuw op eLoket? Vul dan eenmalig uw profiel in. Geen eHerkenning? Lees hoe u eHerkenning aanvraagt.
 • Vul een de-minimisverklaring in. Kies in eLoket het juiste formulier:
  • verklaring de-minimissteun t.b.v. gebruikelijkloonregeling voor start-ups
  • verklaring de-minimissteun t.b.v. aandelenoptieregeling voor start-ups.
 • Dien het juiste formulier in via eLoket.
 • Wij kunnen een controle doen op de juistheid van de door u ingevulde gegevens.
 • U ontvangt van ons een digitale ontvangstbevestiging van uw ingediende verklaring.
 • U vindt uw ingediende verklaring terug in ‘Mijn overzicht’ in eLoket.
 • In uw verklaring kunt u zien of u de gebruikelijkloon- en/of de aandelenoptieregeling al dan niet mag toepassen bij uw belastingaangifte.
 • Bewaar dit bericht in uw loonadministratie, u moet het kunnen tonen als de inspecteur ernaar vraagt.

U kunt maximaal 3 jaar de gebruikelijkloon- en/of de aandelenoptieregeling toepassen.

Lees meer over loon en aanmerkelijk belang op de website van de Belastingdienst.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?