Tijdelijk gesloten voor aanvragen

TSE: Wind op zee R&D

Gepubliceerd op:
20 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2020

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor de subsidie Wind op zee R&D krijgen. Deze regeling steunt projecten zonder demonstratiemogelijkheden.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Programmalijnen

De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen, zijn ondergebracht in 3 programmalijnen:

  1. Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
  2. Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
  3. Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

Budget

Het subsidiebudget Wind op zee R&D 2019 is € 4,5 miljoen.

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van deze programmalijnen, zoals te vinden in de download ‘Programmalijnen Wind op Zee R&D 2019’ onderaan deze pagina. Bekijk de specifieke Beoordelingscriteria Wind op Zee R&D. Of ga meteen naar de algemene voorwaarden via onderstaande links.

Na uw aanvraag

U kon de subsidie Wind op zee R&D van 1 april 2019, 9:00 uur tot 7 mei 2019, 17:00 uur aanvragen. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u vaststelling aanvragen.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Downloads

Vragen over Wind op zee R&D?

Neem contact met ons op

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?