Gesloten voor aanvragen

TSE: Wind op zee R&D

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2023
Gepubliceerd op:
20 juni 2017

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor de subsidie Wind op zee R&D krijgen. Deze regeling steunt projecten zonder demonstratiemogelijkheden.

Startdatum:
maandag 1 april 2019
09:00
Einddatum:
dinsdag 7 mei 2019
17:00
Totaal budget:
€ 4.500.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen krijgen met deze regeling subsidie voor het ontwikkelen van innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes. Deze activiteiten vallen in de volgende 3 programmalijnen:

  1. Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
  2. Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
  3. Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de bijlage onderaan deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over Wind op zee R&D?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?