Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Beoordeling WOZ R&D

Gepubliceerd op:
28 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 april 2020

RVO beoordeelt alle aanvragen tegelijk na de sluitingsdatum. We scoren ze op de rangschikkingscriteria van de tender.

Algemene voorwaarden

Met welke algemene voorwaarden moet u rekening houden bij uw aanvraag voor de regelingen van Topsector Energie? Op de pagina's Algemene critera en afwijzingsgronden staan ze voor u op een rijtje.

Algemene rangschikkingscriteria

Als wij uw subsidieaanvraag binnen hebben, beoordelen we uw aanvraag. Dan doen we op volgorde van binnenkomst. Een andere mogelijkheid is dat we alle aanvragen tegelijk na na de sluitingsdatum beoordelen door ze te scoren op de rangschikkingscriteria (een tender). Lees de Algemene Rangschikkingcriteria voor Topsector Energie-tenders.

Afwijzingsgronden Wind op zee R&D

  • er is eerder subsidie verstrekt voor een ander soortgelijk project
  • op een van de criteria is minder dan 3 punten is toegekend
  • een project is lager gerangschikt dan een soortgelijk project

Rangschikkingscriteria Wind op zee R&D

Een project scoort hoger als:

  • een project beter scoort op de doelstellingen zoals die in de programmalijnen staan
  • de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is
  • de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Per criterium wordt minimaal één en maximaal 5 punten toegekend. Voor de rangschikking worden de punten van het eerste criterium met 2 vermenigvuldigd. Niet afgewezen aanvragen worden gerangschikt op hun score, waarbij de rangschikking hoger is als er meer punten zijn toegekend.

 

Vragen over Wind op zee R&D?

Neem contact met ons op

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?